Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Ico Maly wil nuance aanbrengen

dinsdag 2 maart 2010

Ico Maly, hoofdredacteur van het project Mediawatch bij Kif Kif, over dewereldmorgen.be.

"Kif Kif steunt DeWereldMorgen.be omdat er dringend nood is aan meer diepgang in het maatschappelijk debat. Volgens onze analyse zijn de mainstream media de twee afgelopen decennia sterk gecommercialiseerd, dat heeft een nefaste invloed op het maatschappelijke debat. In het bijzonder rond thema's die te maken hebben met de interculturele samenleving. Kijken we naar die laatste twee decennia, dan zien we dat de islam en het culturaliseren van allerhande problemen de norm geworden is in de media. Sensatie lijkt het belangrijkst, veel meer dan de maatschappelijke impact van die media. Wij steunen dus DeWereldMorgen.be omdat we denken dat de samenwerking tussen sociale bewegingen en een alternatief medium weer diepgang kan brengen in het debat, en weer nuance kan aanbrengen waar het nodig is, en om te focussen op die thema's die niet aan bod komen in de mainstream media. Dan denken we natuurlijk aan de sociaal-economische positie die zo belangrijk is om problemen te verklaren. Maar ook machtsverhoudingen, de globalisering, enzovoort.

KifKif vindt DeWereldMorgen.be dus een broodnodig initiatief, dat we dus inhoudelijk en indien mogelijk ook financieel zullen steunen."

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.