Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

About 500,000 people have left their homes and at least 95,000 homes are without power. Over 1 million people have been cut off from clean water supplies. In Serbia, tens of thousands of people have lost everything. As many as 30,000 people have been evacuated to collective centers...

Mensen zonder papieren wachten al 18 maanden op regularisatie

18 maanden na de regularisatiecampagne van 2009 wachten er nog duizenden mensen zonder papieren op een beslissing over hun dossier. Het collectief "Sans-Papiers Belgique" vindt dat niet kunnen en trok daarom met een 250-tal manifestanten van de Beurs naar het park voor de gebouwen va...

Sjamaan-grootmeester op Sfinks

Dong-ho Choi, een Koreaanse sjamaangrootmeester, heeft op het voorbije Sfinks Festival dagelijks een volledig en zeer authentiek ritueel gebracht, in de speciaal voor hem voorziene Sfinks Tempel. In Korea wordt hij als één van de belangrijkste sjamaans beschouwd en werd daar zelfs op...

Elsense Zinnode voor de Zinneke Parade van 2010

Zinneke Parade is een kleurrijke en creatieve optocht in Brussel. Aan de spectaculaire Parade gaat een lange en intense samenwerking tussen inwoners, verenigingen, scholen en kunstenaars uit verschillende wijken in Brussel vooraf. In de ateliers van de Zinnode 'profi...

In geen enkel land in Europa hebben mannen en vrouwen gelijke kansen.

De Europese Vrouwenlobby, EWL, verenigt ruim 4.000 vrouwenbewegingen uit de Europese Unie. De koepelorganisatie schaart zich achter de strijd voor gelijke rechten voor vrouwen en mannen. Mary Collins, policy officer and membership coordinator social policy from The European Women's ...

Malalai Joya wil alle troepen uit Afghanistan

De Afghaanse mensenrechtenactiviste Malalai Joya haalt fel uit naar de bezettingstroepen in haar land. Volgens haar zijn die er helemaal niet om burgers te beschermen of democratie in te voeren maar om geopolitieke redenen. Ook de nieuwe machthebbers in haar land krijgen het zwaar t...

Christel, (over)leven in armoede

Christel Augustijnen is een alleenstaande moeder en leeft in armoede. Ze is actief bij Ons Gedacht in Lier, één van de 49 Vlaamse verenigingen waar armen het woord nemen. Deze verenigingen komen op voor de belangen van armen en bieden een oplossing voor sociale uitsluiting. Zo kan Ch...

Karen Hiergens vindt dat verenigingen sensatiewaarde hebben

 Karen Hiergens van de Verenigde Verenigingen over dewereldmorgen.be

Stefaan Declercq verwacht aandacht voor onderliggende tendensen

 Algemeen secretaris van Oxfam-Solidariteit, Stefaan Declercq, over dewereldmorgen.be. "Ik vind het een gemis dat mensen niet met hun eigen reilen en zeilen naar buiten kunnen komen. Ik heb het dan vooral over de derde wereld, aangezien dat ons als Oxfam vooral interesseert, namelij...

Ico Maly wil nuance aanbrengen

Ico Maly, hoofdredacteur van het project Mediawatch bij Kif Kif, over dewereldmorgen.be. "Kif Kif steunt DeWereldMorgen.be omdat er dringend nood is aan meer diepgang in het maatschappelijk debat. Volgens onze analyse zijn de mainstream media de twee afgelopen decennia sterk gecomme...

Load More