about
Toon menu

Avondje Belgische TV, avondje surrealisme

Wat is het mooi om in een federale staat te leven, waar we zonder schroom eerst naar de RTBF en daarna naar de VRT mogen kijken en er perfect surrealistische maar leerrijke taferelen mogen aanschouwen. Ik keek op die zenders respectievelijk naar het magazine “Devoir d’enquête” en naar “Reyers laat”. Het surrealistisch karakter van beide programma’s werd me pas echt duidelijk toen ik beide met elkaar confronteerde.
vrijdag 8 februari 2013
Foto: Canvas / VRT
Foto: Canvas / VRT

Op de VRT krijgen we een filosofisch debat met bondgenoten Bart De Wever en Etienne Vermeersch over de relatie samenleving-mens, goed en kwaad, enz. Na de reactie van Yves Desmet in De Morgen over het non-debat met Bart De Wever op Terzake (waar De Wever Desmet als tegenstander niet duldde), bleek dat Bart De Wever nu wel een debat wou aangaan met iemand die veel meer afweet van filosofie dan hijzelf – maar Etienne Vermeersch is als lid van de Gravensteengroep een verklaarde sympathisant van het Vlaamse nationalisme (ik heb me trouwens altijd afgevraagd hoe deze groep zich links kon noemen, of hoe Vlaams links sterker zou kunnen worden in een rechts Vlaanderen, terwijl in onze federale staat de macht van Franstalig links nog het beste de belangen van de Vlaamse werknemers en werklozen en kansarmen dient. Ten opzichte van het internationaal kapitalisme dat verdeelt en heerst, is links Vlaams nationalisme gewoon een rampzalige positie, die erop neerkomt te geloven dat de sluiting van Ford-Genk wel te maken heeft met op winst jagende kapitalisten die over heel de wereld opereren, maar die van de Luikse staalsector het gevolg is van te hoge lonen, te sterke vakbonden en werkschuwe Walen).

De mensen hebben te veel vrijheid

De mensen hebben te veel vrijheid en dat is het probleem, zegt Bart De Wever. Hoe meer vrijheid, hoe meer de mensen ervan profiteren en dan botsen ze tegen problemen en vragen ze aan de staat om die problemen op te lossen. Hij maakt duidelijk dat hij het hier over kansarmen heeft (alsof de rijken nooit tegen problemen botsen (de bankencrisis?), de staat nooit iets komen vragen (notionele interesten?), nooit problemen veroorzaken (de sluiting van Ford Genk?) en dan de staat vragen om dat op te lossen voor diegenen die de gevolgen ervan ondergaan (geld van de gemeenschap voor een nieuwe Limburgse reconversie?)).

Maar het hoogtepunt van mijn hybride televisieavond was een RTBF-uitzending over een groep dappere huishoudens die de kans zien om hun eigen verantwoordelijkheid ten opzichte van de toekomst van onze planeet te nemen: het creëren van een gemeenschappelijk woonproject op een stuk grond dat bestemd was voor een klassieke verkaveling in een dorpje op enkele kilometers van Hoei. Ze hebben het aanpalende bos gekocht om er bouwmateriaal, brandstof en meststof uit te halen. Ze hebben hun energiezuinige woningen ontworpen, gemeenschappelijke installaties om hun afval te composteren en hun water te zuiveren, een gemeenschappelijke moestuin en boomgaard aangelegd en brengen alle huishoudelijke activiteiten die beter gemeenschappelijk georganiseerd worden op de schaal van hun woonproject (van collectieve wasmachines en auto’s tot het bouwen van een broodoven die voor het hele dorp toegankelijk wordt).

De ecologische voetafdruk van dit groepje mensen is teruggebracht tot een streling voor de aarde. De sociale samenhang die de groep tot stand kon brengen was hartverwarmend, de voorbeeldfunctie die ze uitstraalden was inspirerend. 

Alle mogelijke geledingen van de staat gebruikt om die mens- en natuurvriendelijke woonvorm in hun buurt tegen te houden.

Dat was blijkbaar zonder vadertje staat gerekend – die altijd orde op zaken moet stellen wanneer er een teveel aan vrijheid dreigt. Voor sommige bewoners van het dorp bleek dit project een ondraaglijke doorn in het oog: de mensen van het bouwproject durven het immers aan om niet te leven zoals het volgens die andere bewoners in het dorp hoort. Niet zozeer voor de boer, de onderwijzer of de winkelier, die garant staan voor het dorpse karakter van de plek, maar wel voor de neergestreken middenklasse die het dorp had uitgekozen om in groen en kalmte te leven. Zij hebben alle mogelijke geledingen van de staat gebruikt, van de gemeenteraad tot en met de Raad van State om die mens- en natuurvriendelijke woonvorm in hun buurt tegen te houden.

De reportage toont hoe, in een poging om zich in de dorpsgemeenschap te integreren, de groep toegevingen heeft gedaan, die er uiteindelijk op neerkwamen dat de kwaliteit van hun project grondig werd verminderd (o.a. de eis om de woningen langs de straat te oriënteren, met als gevolg dat de gunstige zuidoriëntatie moest verlaten worden, wat 30% verlies aan energie-efficiëntie meebrengt- om daarna een nieuwe klacht te horen dat het mooie zicht belemmerd werd door de sliert van woningen langs de straat …).  Het zal dus met zo’n middenklasse, die sociale controle houdt op alles wat beweegt en verandert, nog moeilijk worden om ons leven aan te passen aan respect voor de planeet en de medemens…

Een probleem met de onderkant van de samenleving

Terug naar Bart De Wever nu. Hij heeft blijkbaar alleen (of vooral?) een probleem met de onderkant van de samenleving, die geen normen heeft. En volgens Etienne Vermeersch lijdt die onderkant onder de individualisering van de maatschappij als gevolg van de markt die ons sociaal leven domineert. Maar wat heeft de kleine man of vrouw eigenlijk met de markt te maken? Die staan op de arbeidsmarkt als aanbieders van arbeidscapaciteit, maar de vragers trekken er steeds meer hun neus voor op: te duur, te weinig flexibel of niet genoeg geschoold... Die vragers vinden in onze globale wereld zonder problemen elders goedkopere en buigzame arbeidscapaciteit. Doen ze dat omdat ze winstgeil zijn? Sommigen wel, maar diegenen die niet zo laag zouden willen vallen moeten toch hetzelfde doen, want de markt creëert niet alleen concurrentie tussen werknemers (vandaar o.a. hun toenemend individualisme), maar ook tussen werkgevers. Zij staan onderling oog in oog om de wereldmarkt te veroveren: Ford tegen General Motors, tegen Volvo, tegen Renault om een gemakkelijk, maar veelbetekenend voorbeeld te noemen. Wie zij arbeiders het laagst betaalt en het hardst doet werken, kan winnen.  

Nu had ik graag gehad dat De Wever en Vermeersch ook naar de RTBF hadden gekeken voor ze op de VRT kwamen keuvelen. Want daar was dus te zien dat grijpen naar de staat als uw vrijheid tegen die van anderen botst, niet alleen een reactie van de onderkant van de samenleving is. Niet enkel de armsten onder ons doen intensief beroep op de overheid. De midden- en de bovenkant van de samenleving hebben daar trouwens blijkbaar veel meer middelen voor over – de RTBF-reportage toonde dat nogal wat huishoudens die het woonproject oorspronkelijk mee wilden uitbouwen, de strijd moesten staken omdat de gerechtelijke procedures financieel niet meer haalbaar waren.

Ik had ook graag gehad dat de verzetsbeweging uit de middenklasse in het dorp kritisch naar de VRT-uitzending had gekeken, om te begrijpen dat de gebundelde vrijheid die ze nemen om het dorp naar hun wensen te plooien (villa’s met brede inrit, hoge hagen en proper gazon), als twee druppels water gelijkt op het standpunt van iemand die blijkbaar de grootste vijand van Wallonië is, Antwerpen bestuurt, en het beginsel huldigt dat wie uit de band springt met sociale controle en desnoods de harde discipline van het gerecht weer in de pas moet gebracht worden.

Hadden de Waalse ecologische huishoudens naar de VRT gekeken, dan was hen de moed misschien in de schoenen gezakt, hoewel ze misschien ook tot het besef zouden komen dat wat ze uitproberen ook in Vlaanderen dringend nodig is. Vlaanderen heeft het op het vlak van duurzaam wonen en leven wegens de hogere bevolkingsdichtheid en de uitgebreide suburbanisatie stukken moeilijker en voorbeelden van elders zijn meer dan welkom.

Volksnationale identiteit hebben daar weinig of niets mee te maken

Met de N-VA en een stichtend lid van de Gravensteengroep aan tafel, was progressief Vlaanderen weer opvallend afwezig op het VRT-scherm. Het debat tussen de professor en de politicus was overigens maar een slappe bedoening (waar Vermeersch zich moest inhouden om De Wever niet te lossen met het citeren van auteurs die de laatste niet kende …).  Hadden de Vlaamse huishoudens eerst ook naar de RTBF gekeken, dan hadden ze voor zichzelf eens een echte confrontatie en intern debat kunnen opbouwen, om eruit te leren dat de materiële problemen waar Vlaanderen mee kampt – groeiende sociale ongelijkheid, sociale, economische en politieke polarisering en vooral ecologisch onhoudbare ontwikkeling van onze levenswijze – ook elders leeft, en dat de versterking van een volksnationale identiteit en lotsverbondenheid en het controleren en disciplineren van wie anders, nieuw of vernieuwend is, daar weinig of niets mee te maken heeft.

Chris Kesteloot (sociaal-geograaf en lid van de Vooruitgroep)

reageer

14 reacties

 • door Guy op zaterdag 9 februari 2013

  Dat Vermeersch Vlaams-nationalistische gevoelens koestert, wist ik niet, en het verheldert meteen het gezapig gesprekje waarin Vermeersch De Wever een intelligentie toedichtte die ik vooralsnog niet echt heb kunnen ontwaren (Vemeersch: 'toen ik obediëntie las, zag ik Bart al besmuikt, intellectueel lachen') M.a.w: een-tweetjes tussen vrienden, en dat heet dan debat in deze tijden?

  Het enige verschil: Vemeersch ontkent het licht niet en zag economie toch als een belangrijke factor voor maatschappelijke integratie. De Wever daarentegen sloeg ons weer om de oren met zijn discours van opvoeding, discipline, neutraliteit en wat al niet meer. Daarmee wil hij onze zo ontspoorde maatschappij (die man begint de dag met het opzetten van zijn 'de mens is niet goed'-bril) terugflitsen naar een tijd die nooit bestaan heeft.

  Opvallend: zijn argumentatie om zijn bekrompen wereldbeeld kracht bij te zetten: de niet nader genoemde onderkant van de samenleving, het voorbeeld van een criminele psychopatische Pool en een obese Amerikaan die de staat dagvaardt. Dat zijn voor hem tekenen dat de absolute vrijheid is doorgeslagen. Dus: voor De Wever zijn de uitzonderingen de regel. En dus gaat hij even de hele maatschappij inrichten naar zijn regels. De clown. Dat hij met zijn visie 90% van onze gemeenschap schoffeert (wel goede bedoelingen, niet crimineel, geen profiteurs)? Welkom in het universum van BDW! En die mag zijn zever dus verkondigen zonder dat iemand tegengas geeft.

  Na het woorden-rookgordijn zal de mens- en maatschappijvisie van De Wever snel blijken uit zijn daden: waar gaat ons belastinggeld al dan niet naartoe? Op een bepaald moment zullen zijn kiezers dan wel de hemelsbrede kloof tussen zijn woorden en daden voelen. Maar hé kameraden, eerst dapper voorwaarts naar 2014 !

 • door Félicien Manon op zaterdag 9 februari 2013

  Avondje Belgische TV? Avondje conditionering, avondje B films, avondje brood en spelen, wij hebben die geestdodende (T)ijd (V)reter al lang geleden naar het containerpark gebracht. Voor ons geen gapend ergerend kijken naar die arrogante, fulminerend naar "wat links, vakbond, Fabiola, vreemd,anders, Waals is, vals is " uitgemergelde tronie van Bart De Wever, voor het slapengaan, kwestie van nachtmerries te vermijden. We lezen zijn paranoid gekwijl wel op De Wereld Morgen, meer moet dat niet zijn, en geven hem ons wederwoord wel in het stemhokje. Trouwens kennen jullie al de nieuwe N-VA slogan voor de volgende fed. verkiezingen?" Uit gouden korenharen schiep God de N-VA'ers, uit het korenkaf, de rest van 't land". Wedden dat er na de Vlaams Blok-Belang leegloop van 2012, er nu ook een CD&V leegloop komt in 2014.

 • door huracan op zaterdag 9 februari 2013

  Auteur: Uw bezorgdheid is ook de mijne. Ik heb " Reyers Laat" ook gevolgd. BDW begon zoals gewoonlijk met zijn Calimero spelletje, iets wat " heel overtuigend " werd gevolgd door Prof. Vermeersch. Wat die laatste zei kan ik volgen, maar dat was niet wat BDW eigenlijk bedoelt. BDW doet aan elitarisme, iets wat niet werd geduid door Vermeersch. Verder bestond de discussie slechts uit het overdonderen van de gemeenzame kijker met slagzinnen en citeren van zgn. wetenschappers, maatschappij filosofen, om uiteindelijk te komen tot het cruciale, nl. het declameren van Latijnse gezegden. Wat een armzalige vertoning, een vertoning die erop was gericht de aandacht van de werkelijke data, het schofferen van holibi's, te omzeilen. Wat mij het meeste zorgen baart, dat is, dat een programma zoals Reyers Laat, nu ook al wordt ingeschakeld om het grote gelijk van BDW te promoten. Meer dan triestig. Waarom zijn wij nog langer akkoord met het feit dat VRT met belastingsgeld wordt overeind gehouden, Waarom gaat VRT in op de eisen van BDW om niet te worden geconfronteerd in open debat met de andersdenkenden? En, als BDW weigert andere gesprekspartners te woord te staan , dan moet dat bij aanvang van het zgn. debat uitdrukkelijk worden gezegd. De rest is elitair bezig zijn, met als tegenpool populisme . Het verstevigen van die laatste stroming is de VRT helemaal niet vreemd. Elitarisme en populisme zijn innig verbonden. Racisme is een logisch gevolg.

 • door danielverhoeven op zaterdag 9 februari 2013

  Het debat tussen De Wever en Vermeersch was een prachtig staaltje 'rond de pot draaien'. Terwijl Vermeersch in een vorige Reyers laat (over het gebrek aan parate kennis bij hogeschoolstudenten) iedereen het woord afnam, durfde hij nu nauwelijks BDW tegen te spreken. Integendeel hij liet zich constant onderbreken. Lieven Van Gils keek ernaar en dacht dat het goed was.

  Maar wat mij het meest verwonderde was dat Vermeersch, die anders de wetenschap ter vuur en ter zwaard verdedigt (en had aangekondigd in het Latijn dit ook te zullen doen), met geen woord repte over de geestelijke vader van BDW, de pseudowetenschapper en charlatan Dalrymple, die nochtans uitvoerig aan bod kwam in het ideologie-interview waarover dit debat beloofde te gaan. Geen woord ook over Edmond Burke de vader van het conservatisme, het andere idool van BDW.

  De verklaring is volgens mij simpel. Vermeersch en De Wever delen niet alleen het vlaams nationalisme als ideologie, ze zijn beiden ook aanhangers van het neo-conservatisme van Fancis Fukuyama en Sam Huntington. Democratie als georganizeerd wantrouwen (Fukuyama) met eens sterke staatsmacht die regeltje na regeltje oplegt (denk aan de GAS-boetes) om het verloren gegane gemeenschapsweefsel terug aan elkaar te crocheren tot een mailënkolder. In plaats van de problemen met diversiteit aan te pakken, harnassen, en zwijgen over de oorzaken: groeiende ongelijkheid, mislukking van de integratie, falend onderwijs en discrimatie op de abeidsmarkt.

  Op de RTBF werd getoond dat het niet BDW's onderklasse is die asociaal is en uitsluit, maar de begoede middenklasse, en dat in PS-gemeente Hoei. Dank voor de verwijzing van Chris Kesteloot. Bekijk de reportage (http://www.rtbf.be/video/emissions/detail_devoir-d-enquete?pid=94), ze is zéér verhelderend. Het is gewoon halucinant hoe een pak gegoede burgers in Solières vlak bij Hoei een ecologisch woonproject van enkele jonge gezinnen met regeltjes en juridisering tot bij de raad van state probeerde de grond in te boren. Sommige Belgen zijn meer gelijk dan anderen. Als er op aankomt anderen uit te sluiten trekken de neocons aan hezelfde zeel, over de taalgrenzen heen. Et pout les flamands la même chose ;-)

 • door Piet De bisschop op zondag 10 februari 2013

  Vermeersch werd deze week door ons nationaal (pardon regionaal) monument ook nog opgevoerd als prominente figuur bij de uitreiking van de leifpas en als wijze getuuige op de begrafenis van Raveel. Dagelijks op TV dus. Zinnebeeld van belegen maar open Vlaamse wijsheid. Zou hij in 2014 .... ?

 • door Bernard Verstraete op zondag 10 februari 2013

  "homofilie = obediëntie = gehoorzamen aan je natuurlijke geaardheid" " de mens is van nature slecht" Conl. De mensen hebben een grote leider nodig die met strenge geboden en verboden de natuurlijke geaardheid moet inperken en bedwingen. Een Mozes met de stenen tafelen die het volk veertig jaar door de woestijn doet dwalen.

 • door anel op zondag 10 februari 2013

  Het minderwaardigheidscomplex is bij de Vlaming onderhuids nog steeds aanwezig. "Kijk mama! Ik ben intellectueel! 't Is officieel, want op tv!" Wat een zielig vertoon! Sinds wanneer trouwens staat intellectueel denken gelijk met doemdenken en afbreken? Kan alleen maar een Vlaams-Nationalistische invulling zijn. Arm Vlaanderen, welke neergang staat jou te wachten! Ik weet opnieuw waarom ik voor het betere tv-plezier naar de Franse/Franstalige zenders uitwijk. Bijna dagelijks valt er op één van deze zenders : France3, TV5, Arte, TV5 Monde een filmisch pareltje te bekijken. Daarna volgen regelmatig Canvas en Ned2 met een prachtige film. Met 'intellectueel' elkaar overtroefwerk van de twee Grootste Vlaamse Denkers (heb mij net kunnen inhouden om geen' Dietse' te schrijven) bewijst de VRT haar kijkers geen goede dienst.

 • door RH op zondag 10 februari 2013

  De 3 GVD's Grote Vlaamse Denkers die aanwezig waren in de beschreven Reyers Laat weten niet waar hun streven kan op uitdraaien: Op 100 jaar armoede, achterlijkheid en agressie in Vlaanderen. De GVD's: Lieven Van Gils journalist, Etienne Vermeersch emeritus hoogleraar filosofie, stichtend lid van de Gravensteengroep en BDW de Leider van de VNO de Vlaamse Neoliberale Obediëntie, een imperialistisch nationalistische en ultra neoliberale Vlaamse politieke partij. In zulk een gesprek gaat het nooit om de echte bedoeling nl. van Vlaanderen VL - zonder Brussel BR of Wallonië WA - niet alleen een rechtse staat maar vooral een goedkope werkplaats voor de Grote Exporterende Multinationale Ondernemingen GEMO maken met lage lonen, een afgebouwde, geprivatiseerde Sociale Zekerheid: ziekte- pensioen- werkloosheid en weinig of geen belastingen voor de GEMO.

  Alleen al een onafhankelijk Vlaanderen is een ramp want het is te klein tov. de GEMO en er is een bijkomende grens. Scheidingen hebben we al genoeg gehad nl. met Nederland 2 maal: in 1585 en in 1830 met eeuwenlange rampzalige gevolgen. Misschien moeten we de andere kant op en een einde stellen aan de wanorde van de Belgische staatsinrichting oa. omdat het buitenlandse investeerders afschrikt. Ze krijgen de indruk te maken te hebben met een onstabiel investeringsklimaat. Dus terug naar de eenheid en eenvoud van een unitair BE/ geen taalgrens/ een landelijke kieskring/ quota per provincie. VL is sterker in een BE context tov. de grote multinationals en de EU. Dat geldt ook voor de Sociale Zekerheid. Taalproblemen kunnen soepeler geregeld worden bvb administratieve per gemeente en VL is aan het verengelsen. Een landelijke kieskring: Iedereen kan stemmen op alle kandidaten in VL, BR of WA. Quota per provincie zodat provincies niet ondervertegenwoordigd zijn.

  Volgens sommigen hebben de armen te veel vrijheid, maar wie weinig of niets heeft aan materiële zaken, heeft ook weinig of geen vrijheid. Wat kan zo iemand doen - zonder geld of andere middelen, werktuigen, grond?

  Vreemd dat de VRT een overheidsorganisatie, de hoofdpromotor onder de media van imperialistisch nationalistische partijen is, eerst het VB en nu de VNO.

 • door Plan E op maandag 11 februari 2013
 • door H Coopman op maandag 11 februari 2013

  Ik erger me aan de zelfvoldaanheid van dit stuk. Dat men zijn hoop niet op de conservatieven moet stellen om de teloorgang van de gemeenschap te stoppen, dat toont Tinneke Beeckman - nog een lid van de Gravensteengroep - vandaag veel beter aan in DS. Die Gravensteengroep is links omdat veel Vlamingen veel meer inspraak willen in de Belgische politiek. (En als dat niet gepermitteerd is, dan kan België de boom in!) Franstalig links is namelijk verre van de beste verdediger van Vlaanderen. Integendeel, hun conservatisme bracht beide landsdelen op de rand van de afgrond. T.g.v. de absurde Belgische complexiteit werden ondertussen al onze politici, ook de Vlaamse, gecorrumpeerd. Wat heeft links trouwens ooit al gepresteerd m.b.t. het internationale kapitalisme? Bij mijn weten bestaat links niet meer (tenzij als zelfvoldane zelfbevestiging) en moet het opnieuw uitgevonden worden. Hierbij hoort dan de verdieping van de Belgische democratie, want anders kan het zich best tot Vlaanderen beperken. Wat het TV-debat betreft... Ik geef toe dat dat niets werd. Leent TV zich wel tot een ideologie-debat? Dat debat kwam er trouwens op vraag van Vermeersch, die zich ergerde omdat onder meer Yves Desmet niet inging op de essentie van het interview met De Wever. Maar op zich is de vraag van Vermeersch - en van Beeckman - én van sociologen zoals Elchardus, die er ondertussen spijt van heeft dat de ontzuiling te ver ging - interessant: welke (niet conservatieve) ideologie hanteert opnieuw een gemeenschapsdenken? De liberale en de sociaaldemocratische (samen "paars") alvast niet meer. De groene bij mijn weten ook niet, aangezien Groen zich de stedelijke SPa noemt. Wat is uw voorstel eigenlijk tegen het materialisme en het individualisme in het Waalse dorp? En denkt u daarbij te kunnen rekenen op Franstalig links? Tenslotte wat het TV-kijken betreft. U weet goed genoeg dat Waalse huishoudens niet naar de VRT kijken. (Ik denk ook niet dat ze Nederlands kennen.) En waarom zou de steeds kleiner wordende groep Franssprekende Vlamingen nog naar die (bewezen) haatzender die de RTBf is kijken? Waarom trouwens nog TV kijken? U zou beter "U moet uw leven veranderen!" van Peter Sloterdijk lezen!

 • door evermeer op maandag 11 februari 2013

  Ik begrijp niet waarover Chris Kesteloot het heeft. Ik ben geen nationalist. Mijn lidmaatschap van de Gravensteengroep is links gemotiveerd; nl. als een streven naar rechtvaardigheid. Normaal zouden de Vlamingen in Waals Brabant exact dezelfde rechten moeten hebben als de Franstaligen in Vlaams Brabant. Dat is niet het geval. En de wezenlijke oorzaak daarvan ligt in het feit dat de rijkere Franstalige middenklasse erin geslaagd is om de eigen taal aan de traditioneel armere Vlaamse bevolking op te dringen. Ze werden daar, zoals in het geval dat in het RTB-programma besproken werd, gesteund door hun grotere invloed in de staat. Ik heb geen enkele afkeer van Walen; integendeel; we hebben daar heel goede vrienden en in het algemeen zijn ze voorkomender dan Vlamingen. Er zijn nog andere gebieden waarop de staat het Frans bevoordeelt tegenover het Nederlands, maar daar hebben we het nu niet over en daarover ging ook het programma niet. In het debat heb ik Bart De Wever gewezen op het feit dat zijn identificatie van Rousseau met de Verlichting onjuist was. Hij heeft dat ten dele aanvaard. Ik heb gewezen over de grote maatschappelijke en menselijke vooruitgang sinds de Verlichting, met vermelding van de slavernij en de emancipatie van de vrouw. Hij heeft dat toegegeven. Zijn standpunt dat de teloorgang van waarden te wijten was aan een ideaal van 'absolute' vrijheid heb ik ontkracht, mede door te verwijzen naar de secularisatie en de Diesseitsmoraal veroorzaakt door het WTK-bestel. De analyse van dit bestel beperkt zich niet tot de 'markt' en hieruit blijkt dat Chris K. mijn stellingen bespreekt zonder ze te kennen. Ik heb de stelling van BDW dat zonder God geen moraal mogelijk is, ontkracht. Ik heb zelfs gewezen op het feit dat Kant in heel veel practische problemen toepasselijk is. Ik heb de conservatieve verheerlijking van het verleden op de helling gezet. Ik kan het ook niet helpen dat BDW zo intelligent is dat hij op verschillende punten toegeeft als hij ziet dat ik gelijk heb. Over 'volksnationale identiteit' is er helemaal niet gesproken geworden. De reactie vabn C. K. is dus grotendeels naast te kwestie, vooral als je beseft dat Wallonië grotendeels een wingewest van de PS is en ook de huidige eerste minister tot die partij behoort. Dat een sympathiek initiatief in de grond wordt geboord is de grotendeels de fout van de PS en al helemaal niet die van BDW.

  Etienne Vermeersch

  • door danielverhoeven op dinsdag 12 februari 2013

   Geachte Heer Vermeersch,

   U hebt het stuk van Chris Kesteloot blijkbaar niet begrepen. In dat stuk toont hij aan de hand van een heel concreet voorbeeld aan dat het gekibbel tussen De Wever en het nationalistische deel van de PS een kleingeestig schijngevecht is van de zelfgenoegzame hogere middenklasse voor zijn eigen 'vermeende' belangen. Dit kan je lezen van de eerste paragraaf tot de laatste paragrafen, ik citeer:

   “Ten opzichte van het internationaal kapitalisme dat verdeelt en heerst, is links Vlaams nationalisme gewoon een rampzalige positie, die erop neerkomt te geloven dat de sluiting van Ford-Genk wel te maken heeft met op winst jagende kapitalisten die over heel de wereld opereren, maar die van de Luikse staalsector het gevolg is van te hoge lonen, te sterke vakbonden en werkschuwe Walen.”

   Hij stelde dan ook voor dat de twee gemeenschappen best eens over de grens zouden kijken, de Vlaamse kijkers naar de RTBF en de Waalse kijkers naar de VRT en dat ze daaruit zouden kunnen leren, ik citeer nogmaals:

   “Hadden de Vlaamse huishoudens eerst ook naar de RTBF gekeken, dan hadden ze voor zichzelf eens een echte confrontatie en intern debat kunnen opbouwen, om eruit te leren dat de materiële problemen waar Vlaanderen mee kampt – groeiende sociale ongelijkheid, sociale, economische en politieke polarisering en vooral ecologisch onhoudbare ontwikkeling van onze levenswijze – ook elders leeft, en dat de versterking van een volksnationale identiteit en lotsverbondenheid en het controleren en disciplineren van wie anders, nieuw of vernieuwend is, daar weinig of niets mee te maken heeft.”

   U pikt uit de tekst van Chris alleen dat ene zinnetje waarin hij u “lid van de Gravensteengroep een verklaarde sympathisant van het Vlaamse nationalisme” genoemd, niet eens “Vlaams nationalist, om nog maar eens de standpunten van de Gravensteen-groep te verdedigen. Daaruit kan je opmaken waar het bij u werkelijk om draait. Waar men over zwijgt zegt soms meer dan waar men over spreekt.

   Ik ga aan dat spelletje niet meedoen. De Vooruit-groep heeft al voldoende geantwoord op de manifesten van uw clubje, zie bvb. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/03/13/vooruitgroep-antwoordt-gravensteengroep-brussel-niet-gebaat-bij-oude-wijn-in-ver

   U noemt zichzelf links. Als ik zie waar het bij u om draait durf ik daar aan te twijfelen. Ik vind je bovendien maar een flauwe verdediger van de Verlichting. U hebt me teleurgesteld want u slaagde er niet in de lessen van de Verlichting te actualiseren en in de praktijk te brengen.

   Het wordt ook hoog tijd dat de VRT ophoudt met het weigeren van kritische wetenschappers zoals Bleri Leshi en Nadia Fadil, zie http://www.dewereldmorgen.be/blogs/patrick-ghyselen/2013/02/07/bdw-heeft-vrt-in-zijn-binnenzak, want Walter Zinzen, een gedegen kritische journalist schreef het al “Ze zijn zo lief voor de N-VA meneer.” zie http://salonvansisyphus.wordpress.com/2012/11/06/ze-zijn-zo-lief-voor-de-n-va-meneer/ Ik kan begrijpen, professor dat u niet weet hoe het daar reilt en zeilt bij de VRT, maar als je echte voor de Verlichting wil opkomen, doe iets aan die eenzijdigheid van de VRT.

  • door Guy op dinsdag 12 februari 2013

   Beste heer Vermeersch, u richt zich in deze tot de heer Kesteloot, maar als bekijker van julli 'debat' toch een opmerking:

   Had u als intelligent filosoof niet iets meer in mensentaal kunnen wijzen op de tegenstrijdigheden of althans de merkwaardigheden in het discours van BDW?

   * Zijn mensvisie: 'van nature is de mens niet goed'. * Zijn maatschappijvisie: 'er is nood aan gemeenschappelijke waarden/een moraal'.

   Dat hij voor die gemeenschapschapsvorming constant en bijna exclusief verwijst naar de verantwoordelijkheid van het individu? Dat vind ik dus merkwaardig. Want dat zet politiek vertaald de deur open naar 1. repressie 2. afbraak van sociale voorzieningen. Het ware leerrijker geweest als u niet de illusie mee in stand had gehouden dat u met een groot denker aan tafel zat, maar integendeel de vertaalslag van ideologie naar politiek (het echte wezen van BDW) had helpen maken. Dat ware pas leerrijk geweest, een socratische dialoog tot op het bot. Maar dan had u uw gesprekspartner iets kritischer moeten aanpakken, natuurlijk.

 • door Rudy Baker op dinsdag 12 februari 2013

  Vermeersch die al jaren de indruk wekt een groot voorstander van de vrijheid van het individu te zijn, is dus eigenlijk een krokodil die de eieren van iemand anders bewaakt!