Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Kolonialisering van Griekenland?

Vorige week zorgde het Duitse voorstel om een permanente commissie in Athene te installeren die het budget van het land opvolgt, voor heel wat commotie. De Griekse regering zou dan geen enkel beslissingsrecht meer hebben over hoe ze haar geld kan besteden zonder de goedkeuring van deze commissie. Griekenland zou dan de facto geen onafhankelijk economische beslissingen meer kunnen nemen.
zondag 5 februari 2012

Uit een gelekt document (u vindt het hier terug) blijkt dat Duitsland wil dat Griekenland de controle over de belastingen en de begroting afstaat aan de Europese Commissie om op die manier 130 miljard euro te krijgen. Dit zogenaamde tweede hulppakket moet het land van het bankroet redden. De Griekse regering is er niet in geslaagd om het budget onder controle te krijgen, dat is een feit, en daar zijn heel wat redenen voor.

Maar om dan voor te stellen om een budgetcontroleur in Athene te stationeren, die het laatste woord zou hebben over de begroting? Het document suggereert zelfs dat Griekenland een wet moet stemmen om van het aflossen van de schuld een prioriteit te maken. Dit is inmenging in de wetgeving van een soevereine staat. Kunnen we spreken van kolonialisering? Of gewoon van een regelrechte 'Anschluss'?

De Griekse publieke opinie was in shock. Er werd gezegd dat Duitsland aanstuurt op het plaatsen van een "Gauleiter" in het land. De Griekse overheid minimaliseert de hele zaak en geeft aan dat er helemaal geen sprake is van een dergelijke wet, laat staan van een dergelijke controlecommissie. Ook de Europese Unie heeft al laten weten niet achter het idee te staan.

Nare herinneringen

Maar het idee is gevallen, en het is neergeschreven. De hele kwestie bevordert zeker het vertrouwen niet tussen Griekenland en Duitsland. En op een dergelijk moment plooit een gemeenschap op zichzelf terug. De karakteriseringen van Duitsers als nazi komen weer naar boven. Sommige Grieken herinneren zich nog de Duitse bezetting. En dan komt ook de kwestie weer naar boven van de terubetaling van de oorlogsschade.

De Duitse bezetter heeft in Griekenland lelijk huis gehouden. De Grieken hebben de troepen van Mussolini tegengehouden aan het begin van de oorlog en de slag op Kreta zorgde er voor dat de Duitsers niet konden doorsteken naar Suez zoals ze wilden. De vergelding was groot. Duitsland heeft de goudreserves van de Griekse Centrale Bank leeggeroofd, en heeft het land verplicht om een lening aan te gaan om de kosten van de bezetting te dekken. De bevolking kreeg van de bezetter waardeloos geld in de plaats. De lening is nooit terugbetaald. Verder stierven 300.000 Grieken de hongerdood en werden vaak hele dorpen door de nazi's uitgemoord.

Griekenland heeft de oorlogslening nooit teruggeëist. Na de Tweede Wereldoorlog kwam het land terecht in een bloedige burgeroorlog, terwijl de rest van Europa weer werd opgebouwd met geld van het Marshall Plan. Nadien heeft geen enkele politicus deze kwestie nog bovengehaald.

Terugbetaling

Op 10 juni 1944 moordden de Duitse bezetters het dorpje Distomo (niet ver van Delphi) zo goed als uit. De weinige overlevenden en hun nakomelingen zoeken al jaren hun gelijk in diverse rechtbanken: zij willen een vergoeding. Het gaat hen niet zozeer om het geld, dan wel om de erkenning van de beestachtige wreedheden van de nazi's.

Bij de Griekse rechtbanken hebben ze nooit gehoor gevonden, daar werd hun klacht onontvankelijk verklaard. Naar verluidt zou Duitsland gedreigd hebben om een aantal bilaterale akkoorden met Griekenland te herzien (lees: op te schorten) indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard.

Daarom zijn de bewoners van Distomo jaren geleden naar een rechtbank in Italië gestapt (wat perfect kan in de Europese Unie), waar hun klacht wel ontvankelijk werd verklaard. Eerder deze week heeft het Internationaal Gerechtshof in Den Haag echter beslist dat Duitsland als land immuun is voor schadeclaims van slachtoffers in buitenlandse rechtbanken.

Manolis Glezos

Manolis Glezos is 90 jaar oud en lid van het extreem-linkse SYRIZA. Hij is een man naar wie vele Grieken opkijken. Hij heeft het dan ook gepresteerd om op 18-jarige leeftijd de nazi-vlag van de Akropolis in Athene naar beneden te halen. Een daad waarvoor hij door de Duitsers is gevangen gezet en gemarteld.

Glezos ijvert al langer voor de terugbetaling van de oorlogsschade die de Duitsers in Griekenland hebben aangericht en dezer dagen klinkt zijn stem luider dan voorheen. Hij stelt dat Duitsland 54 miljard euro moet terugbetalen wegens die illegale oorlogslening en 108 miljard euro voor oorlogsmisdaden. Totaal: 162 miljard, zonder interest.

Eerder deze week hebben 28 parlementsleden een voorstel ingediend waarin ze de terugbetaling van deze schulden eisen. Op het internet is ook een petitie terug te vinden die Duitsland oproept om de oorlogsschade aan Griekenland terug te betalen (zie de links onderaan).

Niet verwonderlijk dus, dat de houding van Duitsland de Grieken doet denken aan een economische bezetting, die nu afmaakt wat in 1940 is begonnen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

36 reacties

 • door catteeuw op maandag 6 februari 2012

  En België en het koningshuis mag wel eens betalen voor de genocides in Congo en Afghanistan en alle mensen die met Belgische oorlogswapens zijn kapot gemaakt sinds wij het schoothondje van de wereldmachten werden.

  • door erik123 op maandag 6 februari 2012

   Geeuw

 • door dana op maandag 6 februari 2012

  "Den duits is nu den baas in Europa." Dit zijn de woorden van een oude buurman, hij is er kapot van.

 • door TDW op maandag 6 februari 2012

  Misschien een idee voor onze regering, een terugbetaling vragen aan Italie omwille van de plunderingen en moordpartijen die de Romeinen hier pleegden.

  Ik geef Duitsland gelijk, met de vorige 110 miljard euro heeft griekenland 2 jaar lang niets gedaan om hun financiele problemen op te lossen. Nu hebben ze 130 miljard euro nodig. Als Griekenland echt geen bemoeizucht wilt van de EU dan moeten ze die 130 miljard euro maar weigeren.

 • door aronjaco op maandag 6 februari 2012

  Als men zo begint , dan is de eenheid binnen Europa , voor zover die ooit bestaan heeft , heel ver zoek. De uittrede van Griekenland uit Europa is in aantocht zeker. Eens dat gebeurt, is het hek van de dam en weet Europa niet langer wat er gedaan moet worden.Naar ik lees , gaan er ook in Nederland steeds meer stemmen op om samen met Duitsland uit Europa te treden. Anderzijds , wie geld wil van Europa moet ook aanvaarden dat er een resultaatverbinbtenis uit voortvloeit, zoniet kan men de putten blijven vullen. We zijn water naar de zee aan het dragen als ge het mij vraagt, aangezien Duitsland meer en meer de zwarte piet wordt toegeschoven. Ik spreek mij daarmede helemaal niet voor of tegen die schadeclaims uit. Let's wait and see.

  • door Richard op maandag 6 februari 2012

   Vergeef me als ik een beetje sterke taal gebruik maar de Duitse financiële (en industriële) elite zijn de echte parasieten van Europa. Er zijn genoeg artikels hier op dwm die wijzen op de hypocrisie van de Duitse politiekers. Ik begin hoe langer hoe meer te geloven dat de reguliere media hard haar best aan het doen is om de gewone mensen een rad voor de ogen te spinnen.

   • door Le grand guignol op maandag 6 februari 2012

    Wat volgt is een citaat uit een tekst van Susan George: "A coup D'Etat in the European Union?" (cf. http://www.tni.org/article/coup-detat-european-union )

    "Meanwhile, the largely neo-liberal European media see no reason to make an issue of what’s happening behind the scenes in Brussels and assist in keeping the lid on protest until too late for citizens to intervene. All this spells greater victories ahead to come for neoliberalism and the failure of European economies. No, sorry, only failure for 90 percent of the people. The rest will be fine. Not to worry. As Martin Wolf recently paraphrased Tacitus in the Financial Times to describe the European situation, “They create a desert and call it stability”. (George, 2011).

 • door TC op maandag 6 februari 2012

  Niet zo verrassend, die insteek "betaal eerst eens die oorlogsschuld terug"... Of de claim echt relevant is, laat ik in het midden. Feit blijft wel dat de putten in het verleden zijn gemaakt. Niet zo verwonderlijk dat men dan teruggaat/graaft in het verleden om echte verantwoordelijken te kunnen aanwijzen. Want "we" -lees "ze"- hebben boven onze stand geleefd, is verantwoordelijkheid in een algemeenheid oplossen die gewoon ergerlijk is, zeker als dat dient om de kosten van een crisis op de bevolking te verhalen. Wie zei er ook alweer dat hij België ziet verdampen? - Dat is wat nu met Griekenland gebeurt...

 • door the dominator op maandag 6 februari 2012

  Griekenland zal de eerste worden die zijn wonden zal mogen likken na de neoliberalenzeepbel ,want wees gerust deze mensen met merkel aan de top denken enkel aan winsten maken ,zij gaan met de glas champagne in de hand over de lijken die ze maken

 • door Le grand guignol op maandag 6 februari 2012

  Dat de Griekse bevolking niet te vinden is voor het Duitse voorstel om de controle over de belastingen en de begroting af te staan aan de Europese Commissie vind ik niet meer dan normaal. Temeer omdat hierdoor de democratische soevereiniteit tot nul gereduceerd wordt. De Grieken zijn dus wakker.

  Dit in schril contrast met de rest van de Europese onderdanen, want in wezen verschilt het principe achter het Duitse voorstel niet van datgene wat heden ten dage goedgekeurd wordt/werd door de verschillende nationale parlementen: het Europese 'sixpack' + het in de Grondwet inschrijven van de neoliberale bezuinigingslogica alsmede een begroting in evenwicht. Dit is eveneens inmenging in de wetgeving van een soevereine staat. In België is een wijziging van de Grondwet enkel mogelijk na het houden van een verkiezing; op Europees niveau is een verdragswijziging enkel mogelijk na een referendum. Op het Europese niveau werd die verplichte volksraadpleging met enkele technische ingrepen omzeild; in België sleutelt de regering Di Rupo - achter de schermen - aan artikel 195 van de Grondwet. Artikel 195 waarborgt dat om een bepaling van de Grondwet te kunnen wijzigen het kiezerskorps voorafgaand moet worden geraadpleegd. De desbetreffende wijziging staat met andere woorden toe dat deze regering de automatische parlementsontbinding na de herzieningsverklaring koudweg teniet doet. Enerzijds heeft dat sleutelen aan artikel 195 te maken met de grondwetswijzigingen in functie van BHV en de financieringswet, maar daarnaast verschaft de wijziging van artikel 195 ook de mogelijkheid om, 'en passant', de grondwetswijziging in functie van het neoliberale Europese dictaat alsmede in functie van het 'European Stability Mechanism' (ESM) door te voeren. Vermits dit van Europa voor 1 juli 2012 moet gebeuren zouden er uiterlijk voor 9 augustus 2012 (1 juli 2012 + veertig dagen) nieuwe verkiezingen gehouden moeten worden.

  Belgische Grondwet, Art. 195: "De federale wetgevende macht heeft het recht te verklaren dat er redenen zijn tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aanwijst. Na deze verklaring zijn beide Kamers van rechtswege ontbonden. Twee nieuwe Kamers worden overeenkomstig artikel 46 bijeengeroepen. Deze Kamers beslissen, in overeenstemming met de Koning, over de punten die aan herziening zijn onderworpen. In dit geval mogen de Kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van de leden waaruit elke Kamer bestaat, aanwezig zijn; en een verandering is alleen dan aangenomen, indien zij ten minste twee derden van de stemmen heeft verkregen."

  Belgische Grondwet, Art. 46: "[...] De ontbinding van de Kamer van volksvertegenwoordigers heeft de ontbinding van de Senaat tot gevolg. Het ontbindingsbesluit bevat oproeping van de kiezers binnen veertig dagen [!!!] en bijeenroeping van de Kamers binnen twee maanden." (cf. http://www.senate.be/doc/const_nl.html )

  Daar waar de Grieken wakker zijn, ligt de rest van het Europese continent, waaronder de Belgische bevolking, op apegapen. Weliswaar kunnen we, als bevolking, het naleven van de Grondwet beschouwen als een 'fait divers' en beargumenteren met: "zucht, weeral verkiezingen", maar dan zouden we met dat vodje papier net zo goed onze 'derrière' kunnen afvegen. Desgevallend is het nuttig om de woorden van Louis Paul Boon voor de geest te halen: "Schop de mensen tot zij een geweten krijgen" (1947, "Mijn kleine oorlog").

  • door Peter Braet op dinsdag 7 februari 2012

   Inderdaad, de zogenoemde 'six-pack' vereist een grondwetswijziging die tijdens de vorige legislatuur niet is aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers dus kan het huidige parlement die grondwetswijziging niet invoeren. Het huidige parlement is enkel bevoegd om de betreffende grondwetsartikelen in aanmerking te nemen voor wijziging tijdens de volgende legislatuur. Ook een nieuw grondwetsartikel dat zonder wijziging van bestaande artikelen (onwaarschijnlijk want het betreft hier een overdracht van bevoegdheden en souvereiniteit) zou kunnen ingevoerd worden, kan pas tijdens de volgende legislatuur goedgekeurd worden als het huidige parlement dat zou beslissen. De hele 'six-pack' kan dus in België pas ten vroegste in werking treden tijdens de volgende legislatuur, als nà de parlementsverkiezingen van 2014 de dan verkozen kamer van volksvertegenwoordigers deze grondwetswijziging met een tweederde meerderheid gestemd krijgt. Merkwaardig toch dat dit in de mainstream-media nooit zo gezegd wordt. Daar heet het altijd dat dit in de Europese raad zo beslist is, maar volgens mij heeft onze huidige regering, of had de recente lopende zaken regering, helemaal niet de bevoegdheid om dit in Europa mee goed te keuren. Dat heet usurpatie, zoiets. Er had enkel aan Europa beloofd kunnen worden dat België zou proberen dit ingevoerd te krijgen. Misschien, heel misschien zal dat ergens in 2015 of zo in werking kunnen treden, eerder niet. Als de noodzakelijke parlementaire meerderheden (twee keer dus) gevonden worden. Tot dan zal Europa moeten wachten. Grand Guignol, uw commentaar hier is de eerste keer dat ik dat ergens opgemerkt zie worden. Onze professionele journalisten slapen blijkbaar, of zijn op één of andere manier het zwijgen opgelegd. Of is het de macht der gewoonte aan te nemen dat Europa sowieso de baas is?

   • door Le grand guignol op dinsdag 7 februari 2012

    Professionele journalisten zouden dat, als kritische hoeders van de democratie, inderdaad aan de orde moeten stellen. Nu wordt er gezwegen en dat is in het voordeel van bepaalde Europese belangengroepen. Mogelijk berust die werkwijze op een doelbewuste strategie. Zie bijvoorbeeld het artikel van Susan George: "A coup D'Etat in the European Union?" (cf. http://www.tni.org/article/coup-detat-european-union ). In een andere reactie heb ik reeds naar het desbetreffende artikel verwezen (cf. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/05/kolonialisering-van-griekenland#comment-32760 ).

    Een citaat van Juncker, de president van de Eurogroep:

    “Wij beslissen iets. We brengen dat dan naar voor en wachten wat af om te zien wat er gebeurt. Als er geen protest is of opstand uitbreekt – want de meesten begrijpen toch niet wat er beslist werd – dan gaan we weer wat verder, stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is." (cf. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/02/01/wist-je-dat-europa-een-ramp-voor-de-jonge-generatie-en-dat-de-ratingbureaus-een- )

    Vergelijk dat met wat Susan George over de voornamelijk neoliberale Europese media te vertellen heeft:

    "Meanwhile, the largely neo-liberal European media see no reason to make an issue of what’s happening behind the scenes in Brussels and assist in keeping the lid on protest until too late for citizens to intervene."

    De neoliberale media, waaronder ook de openbare nieuwskanalen, dragen er al dan niet bewust toe bij dat de strategie van Juncker kans op slagen heeft! Op het ogenblik dat Berlusconi een aantal wetten door het parlement wilde laten stemmen om zelf buitenschot te blijven stonden de Europese media op hun achterpoten. Hetzelfde anti-democratische principe wordt vandaag de dag op zowel Europees niveau als op nationaal niveau toegepast en het blijft muisstil (zie bv. de vereiste verkiezingen in functie van een grondwetswijziging). Naar mijn mening is het huidige Europa een fascistisch Europa. Met fascisme bedoel ik, voor alle duidelijkheid, de invulling die Mussolini eraan gaf, namelijk: de bundeling van de krachten en belangen van de politieke overheid (de staat) met die van de financiële en zakenelite. Als men dat zegt krijgt men doorgaans bakken stront over zich en voor velen is het een taboe om de huidige politieke situatie als dusdanig te duiden. Echter, inhoudelijk tegenargumenten blijven doorgaans uit. Het gegeven dat de Griekse bevolking de link legt met de Duitse bezetting is naar mijn mening helemaal niet ver gezocht, temeer omdat dezelfde kapitalistische principes spelen die in de jaren '30 speelden: 'Profits über Alles', zelfs als dat ten koste gaat van het welzijn van de bevolking. Griekenland staat op de rand van een humanitaire crisis - nota bene in het Europa van de 21e E - en nog steeds blijft de Europese Commissie stringente besparingen eisen die de situatie voor de Griekse bevolking alleen maar verergeren. Het overleven van de Euro, en meer bepaald het vrijwaren van het kapitaal van een financiële en zakenelite, primeert op het overleven van de mensen. Ronduit pervers!

 • door erik123 op maandag 6 februari 2012

  Ja hoor, sleur de oorlog er maar bij. "Ok, wij hebben van onze boekhouding een zootje gemaakt en de boel jarennlang belazerd zodat jullie er mee voor opdraaien, maar in '42 hebben jullie..." Kunnen we aub ophouden met het Duitsland van nu te verwijten dat ze de oorlog zijn begonnen? Dat geldt ook voor deze website "Anschluss" dit soort taalgebruik is totaal ongepast. Evenals "Niet verwonderlijk dus, dat de houding van Duitsland de Grieken doet denken aan een economische bezetting, die nu afmaakt wat in 1940 is begonnen." Dit is riooljournalistiek.

  • door Peter Bormans op maandag 6 februari 2012

   Wat jij zegt is zuivere rioolpraat. Wat de moffen twee keer met de wapens gedaan hebben, doen ze nu met financiële en economische middelen. Voorlopig, want je weet maar nooit met die teutonen. En een vraagje aan die erik123: wat deden jouw ouders c.q. grootouders tussen mei 1940 en september 1944?

   • door erik123 op maandag 6 februari 2012

    Denkt u nu echt dat ik me verdedig tegen zulke laag bij de grondse laster? Uw taalgebruik verraadt uw racistische vooringenomenheid. Ik zal dan ook niet reageren op eventuele reacties van uw kant.

    • door radoveden op maandag 6 februari 2012

     De meeste mensen vinden geschiedenis een belangrijk vak. Ik ken zelfs politici die hun uitspraken met latijnse teksten van 2000 jaar oud larderen. Maar blijkbaar moet volgens sommige de periode van de tweede wereldoorlog eruit geschrapt worden. Dan is het toch normaal dat de mensen zich afvragen waarom er niet meer over de tweede wereldoorlog mag gesproken worden en in wiens belang dat is.

     • door erik123 op maandag 6 februari 2012

      Ik ben historicus, geschiedenis ligt me nauw aan het hart. Nergens zeg ik dat de tweede wereldoorlog moet geschrapt worden of dat er niet over gesproken mag worden. Ik vraag gewoon -vriendelijk en respectvol- om gratuite, beledigende vergelijkingen (Duitsland = Nazi) te vermijden. Daarvoor krijg je op deze website al stront naar je hoofd geslingerd. (Maar niet door u) Wat wou u juist zeggen?

      • door tom op donderdag 9 februari 2012

       Erik123, als historicus neem je geregeld een boek ter hand. Let er eens op hoe vaak de conclusie opduikt: 'economie is oorlog'. Dat was in de Wereldoorlogen het geval met een Duitsland dat geen kolonies had, in tegenstelling tot de andere europese landen, met een Duitsland dat Tsjechisch staal nodig had, met een Duitse industrie die meer afzetgebied nodig had (en het goud van de Joden liever zelf wilde hebben). Dat is vandaag het geval, met vele bedrijfjes (in België en Italië bv.) die toeleveren aan de Duitse industrie, met de extreem lage Duitse loonkost (het 'Duitse model') waardoor de rest van de EU ook moet bloeden, met Duits wapentuig dat de Grieken moeten aankopen (goed voor de Duitse export, en de Grieken mogen ervoor lenen bij de Duitsers!).

       Dat is geen racisme of vooringenomenheid, het verhaal had hetzelfde geweest als de Hollanders, Fransen of Hongaren vandaag aan de economische top stonden. A propos: de chinezen zijn onze winkel aan het overnemen: delen van de haven zijn in Chinese handen, stukken van 'onze' (mja...) banken, en de VS zijn elke maand nog minder in Amerikaanse handen. De Amerikanen maar zeuren over die Chinese munt die ondergewaardeerd is. En de Chinezen maar geen krimp geven. Economie is oorlog.

       Afghanistan is een extreem belangrijk gebied in de strijd om grondstoffen. Irak was behoorlijk genationaliseerde economie (nu niet meer, voor alle duidelijkheid). Waarom moest het Westen zo rap 'helpen' in Libië, terwijl de Syriërs hun plan mogen trekken? Omdat de europese afnemers van Libische olie al contracten hadden klaarliggen voor na de 'bevrijding'. En bij gebrek aan oliebronnen in Syrië...

       Economie is oorlog.

    • door Peter Bormans op dinsdag 7 februari 2012

     Of mijn uiting racistisch is of niet laat ik in het midden. Het woord 'racisme' is tenslotte een abstractum en kan naar believen ingevuld worden. Maar wel maak ik een duidelijk onderscheid tussen duitsers enerzijds (de grote meerderheid) en 'moffen' en/of 'teutonen' anderzijds. En over die laatste categorie ging het hier. Wie ik daarmee bedoel zal wel duidelijk wezen. Overigens laat ik me door geen enkele vorm van politiek correct denken, van links of van rechts, beïnvloeden. Bent u bang om een antwoord te geven op mijn vraag? Ik heb er geen enkel probleem mee op een dergelijke vraag betreffende mijn ouders en grootouders te antwoorden. Et pour cause.

  • door TC op maandag 6 februari 2012

   Ach, er is alleen maar "de toekomst" in het neoliberale verhaal.

   Mogen we gewoon opmerken dat iedere 'relatie', ook tussen staten, gevoeligheden impliceert, en de kracht van de relatie staat of valt met hoe de gevoeligheden worden ontzien...? De huidige nietsontziende politiek van Duitsland dreigt als een boomerang terug te keren. Slimme verantwoordelijken spreken van de 'martkrealiteit', mag nu maar gauw blijken dat ook politiek meer is dan beslissen met de blik op oneindig!

   • door radoveden op maandag 6 februari 2012

    Ook in Duitsland zelf zal ik - naar ik hoop - de nietsontziende neoliberale politiek als een boomerang terugkeren. Het kan toch niet zijn dat men daar de reële en voor velen pijnlijke en vernederende verarming zomaar aanvaardt.

    • door jan peeters op maandag 6 februari 2012

     Griekenland oogst nu de gevolgen van jarenlang schulden maken. Het is inderdaad onaangenaam wanneer men onder kuratele wordt geplaatst, maar ze hebben zelf deze put gegraven. Tegen Europa fulmineren of uit de euro stappen is geen oplossing. Niemand zal Griekenland nog geld willen lenen zonder dat de Grieken meewerken aan een pijnlijke gezondmaking. Jaren van wanbeleid zullen nu gevolgd worden door jaren van het aanhalen van de buikriem. Een andere weg is er niet.

     • door TC op maandag 6 februari 2012

      Duitse 'Ordnung'? En Europese chaos?

     • door Le grand guignol op maandag 6 februari 2012

      Met uw gratuite veralgemeningen houdt u in wezen een pleidooi om de strop - niet de buikriem - rond de nek van al die Grieken die ten gevolge van de crisis en de daarop volgende stringente besparingsmaatregelen zelfmoord hebben gepleegd - een zelfmoordcijfer dat met 40% is toegenomen - nog wat verder aan te trekken. Uw menselijkheid zakt, zoals gewoonlijk met betrekking tot de Griekse tragedie, onder het vriespunt 'jan peeters' door vele van de mensen in uw generaliserend betoog te laten opdraaien voor zaken waar ze geen enkel aandeel in hebben. Het zijn immers niet de 'gewone' Grieken die met de financiële vruchten van het Griekse beleid zijn gaan lopen: rijke Grieken hebben de afgelopen jaren 'enorme' sommen geld op buitenlandse rekeningen geparkeerd waarover geen belasting is betaald (bv. 600 miljard op Zwitserse bankrekeningen). Bovendien werd het gros van de leningen afgesloten met Duitse banken om op die manier de import van Duitse producten te kunnen bekostigen. Alweer Duitsland dus!

      Wat meer nuance zou uw betoog alsmede uw menselijkheid ten goede komen.

      • door jan peeters op maandag 6 februari 2012

       'Alweer Duitsland dus', Duitsland is dus de wortel van alle kwaad. De Duitse banken uiteraard op kop. Wat meer nuance zou uw betoog ten goede komen. Bovendien laat ik niemand opdraaien voor de schuldenput van Griekenland. Die put hebben ze zelf gemaakt. Ik konstateer dit alleen maar, zonder daar genoegen in te vinden grand guignol. Het zou veel beter zijn dat Griekenland verantwoordelijker was omgegaan met zijn begrotingen.

       • door Le grand guignol op maandag 6 februari 2012

        De Griekse politici alsook de rijke financiële en zakenelite zijn verantwoordelijk voor de 'schuldenput' en niet de 'gewone' Griek. U zegt dat het beter zou zijn dat Griekenland verantwoordelijker was omgegaan met zijn begrotingen. Daar ben ik het mee eens, maar Griekenland staat in deze gelijk met de Griekse beleidsvoerders en niet met de Griekse bevolking. Dat is een belangrijk verschil. En ja, als ik zeg dat Duitsland en de Duitse banken verantwoordelijk zijn voor de hoofdmoot aan Griekse leningen om op die manier de Duitse export naar Griekenland te stimuleren dan is dat op zich al een nuance. U hoeft me op dat vlak niet te verwijten dat ik niet zou nuanceren, temeer omdat het wel degelijk een nuance betreft: de Duitse banken en de Duitse beleidsmakers. Als het wederom Duitsland betreft is dat niet wegens een gebrek aan nuancering van mijnentwege dan wel omdat het de realiteit is. Tot slot: op DWM, en elders (bv. MO*), zijn er reeds tal van artikels gepubliceerd die aantonen dat het Duitse model de oorzaak van vele Europese problemen vormt en niet de oplossing!

       • door svdl op dinsdag 7 februari 2012

        Voor Jan peeters, bestaat er blijkbaar/schijnbaar niets anders dan 'de Griek'. Het is niet dat er nog geen pogingen zijn ondernomen om hem wijs te maken in de sociologische en economische samenstelling van de Griekse bevolking, de werkelijke oorzaken van de destructie van de Griekse economie, de rol van Duitsland en van de banken ten einde een klaarder zicht te krijgen in het hoe en waarom. Hij WIL gewoon niet (zien). Het is alsof het hem geen barst kan interesseren WELKE grieken het bont hebben gemaakt en WIE de slachtoffers daarvan zijn (wat veel insinueert over zijn wereld en mensbeeld) De versimpelde voorstelling van "De Griek" en "De tering naar de nering" verhult gewoon het quasi maffiaspel dat de Griekse Oligarchie, de kleine schatrijke elitekliek en de uitzuiging door de Duitse exporteconomie hebben gespeeld onder Europese goedkeuring en met alziend en helpend oog van Goldman-Sachs.

        Ziet Jan Peeters er echt geen graten in om het eens te hebben over het Grieks geld van de kleine elite van Zwitserse rekeningen te halen? Of de Duitse architecten van "het leegroofmodel van Griekenland" op zijn minst moreel ter verantwoording te roepen? Of nog maar te erkennen dat er geen sprake kan zijn van een opbouw van en gezonde economie als je algemene bevolking letterlijk verpauperd met de snelheid van trein?

        Nog een noot: Als iemand als Luc Van Der Kelen -van HLN nogwel (!)- zelfs begint te beweren dat het nu toch echt te gortig wordt wat men de griekse bevoling wil doen slikken, moet er toch enig licht in het hoofd beginnen schijnen, niet? Amai bijgod!

  • door rob van gorcum op donderdag 9 februari 2012

   Mooi gezegd

 • door Okin Nishi op maandag 6 februari 2012
  • door Le grand guignol op maandag 6 februari 2012

   Volgens het principe van 'odious debt' zouden we net zo goed kunnen stellen dat het bijspringen van de banken, in de verschillende Europese lidstaten, een vorm van 'odious debt' gegenereerd heeft waarvoor men de bevolking niet kan laten opdraaien. In IJsland heeft de bevolking het argument van 'odious debt' ingeroepen om niet te moeten bijdragen aan de afbetaling van de schulden die door de financiële wereld veroorzaakt werden. Wederom, de rest van de Europese bevolking ligt op apegapen. Een bevolking die dergelijke zaken zomaar laat gebeuren is rijp voor een (Europese) dictatuur.

 • door jacquet yves op maandag 6 februari 2012

  Het verleden en heden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden dus ja de Duitsers moeten alle schade de ze hebben aangebracht vergoeden maar ook Belgie heeft een grote schuld tegenover het Congolese volk dat men tientallen jaren als slaaf heeft gebruikt.En de Grieken ja die hebben het opgesoepeerd en nu is het weg en zitten ze met een gigantische schuld. Ken je het de 7 vette en de 7 magere jaren ach zo bijbels allemaal.

 • door Carlo Pilatus op maandag 6 februari 2012

  Beetje softe zever van de auteur vind ik.. Het feit dat de Grieken het geld kwistig over de balk gooien heeft NIKS vandoen met de gebeurtenissen van ruim 70 jaar geleden, hoe wreed die ook waren.

 • door Peter Braet op dinsdag 7 februari 2012

  Uiteraard zijn de Duitsers niet de oorzaak van al de economische ellende die ons vandaag overkomt. Vergeet ook niet dat de tweede wereldoorlog mogelijk is geworden omdat de herstelbetalingen voor de eerste wereldoorlog de hele Duitse bevolking in schrijnende armoede stortte. Anders was Hitler, met de vorige oorlog nog vers in het Duitse geheugen, nooit aan de macht kunnen komen. Daarom hebben de geallieerden na WO II beslist om dat deze keer niet zo te doen. Het enige wat wij nu wel van Duitsland mogen verlangen is tot het uiterste te gaan om de Euro te redden. Ik vind dat we niet mogen vergeten dat het hier altijd over de mensen gaat die in die landen leven. 'Duitsland', 'Griekenland', het is zo snel gezegd. Voor de Grieken lijkt het nu wel het beste om uit de Euro te stappen. Dan wordt Griekenland dat zonnige land waar we spotgoedkoop op vakantie kunnen gaan, wat dan weer een nieuwe start voor de Griekse economie kan worden. Het huidige ultra-neoliberale Europese beleid daar zitten we nog tot na de volgende Europese verkiezingen mee opgescheept. Hopelijk willen de Europese burgers dan eindelijk eens wat socialer en linkser stemmen dan de vorige verkiezingen.

  • door Le grand guignol op dinsdag 7 februari 2012

   Het is inderdaad correct dat de Duitse bevolking - niet de Duitse elite - voor '29 leed aan een verarming ten gevolge van de herstelbetalingen, maar dat was niet de oorzaak van de oorlog. [Ter zijde: dit is het argument dat N-VA en VB adepten doorgaans aanhalen om W.O. II te legitimeren: de oorlog als reactie op het lijden dat de Duitse bevolking te verduren kreeg ten gevolge van de herstelbetalingen; 'den Duits' in een slachtofferrol.] Voor alle duidelijkheid, mijn 'ter zijde' is geen insinuatie of verwijt aan uw adres!! De hoofdoorzaak van W.O. II had te maken met de crisis ten gevolge van de beurskrach van 1929 en de daarop volgende Grote Depressie met zijn inflatie. Het voeren van oorlog en het produceren van oorlogsmateriaal bood de Duitse economie, vooral naar het einde van de jaren '30 toe, een mogelijkheid om te blijven groeien (vergelijkbaar met de huidige oorlogseconomie van de VS). Het is geen geheim dat grote Amerikaanse corporaties (bv. IBM - Dehomag, Ford, General Electric, ITT, Eastman Kodak, Gilette, Standard Oil of New Jersey - Exxon, Du Pont, Union Carbide) alsmede Amerikaanse bankiers (bv. J.P. Morgan and Dillon, Read and Company, Union Bank of New York) nauwe banden hadden met de Duitse financiële en zakenelite (bv. Thyssen, Krupp, Schacht). Hitler kwam in 1933 aan de macht met steun van de Duitse financiële en zakenelite omdat die een mogelijkheid zag om de winsten, door middel van overheidscontracten, drastisch te doen toenemen:

   "The Führer's Teutonic brand of fascism, like every other variety of fascism, was reactionary in nature, and extremely useful for capitalist purposes. Brought to power by Germany's leading businessman and bankers, Hitler served the interests of his "enablers". His first major initiative was to dissolve the labour unions and to throw the Communists, and many militant Socialists, into prisons and the first concentration camps, which were specifically set up to accommodate the overabundance of left-wing political prisoners. This ruthless measure not only removed the threat of revolutionary change — embodied by Germany's Communists — but also emasculated the German working class and transformed it into a powerless "mass of followers" (Gefolgschaft), to use Nazi terminology, which was unconditionally put at the disposal of their employers, the Thyssens and Krupps" (Pauwels, 2003: al.6 - parenthese door auteur).

   "American corporations made a lot of money in Hitler's Germany; this, and not the Führer's alleged charisma, is the reason why the owners and managers of these corporations adored him. Conversely, Hitler and his cronies were most pleased with the performance of American capital in the Nazi state. Indeed, the American subsidiaries' production of war equipment met and even surpassed the expectations of the Nazi leadership. Berlin promptly paid the bills and Hitler personally showed his appreciation by awarding prestigious decorations to the likes of Henry Ford, IBM's Thomas Watson, and GM's export director, James D. Mooney" (Pauwels, 2003: al.11).

   Dat zijn zaken die niet in de geschiedenisboekjes op school vermeld worden en daardoor worden jongeren van kindsbeen af geïndoctrineerd. Er bestaat immers een duidelijke link tussen de Duitse en Amerikaanse financiële en zakenelite alsmede hun (openlijke) steun voor het naziregime (zie bv. Guérin, 1973; Pauwels, 2000; 2003). W.O. II werd met andere woorden bevochten met financiële investeringen van de Amerikaanse financiële en zakenelite die, door beide kampen te steunen, een 'realpolitik' voerde in functie van winstmaximalisatie en kapitaalaccumulatie: "Profits über Alles". Datzelfde 'realpolitieke' principe is tot op de dag van vandaag van toepassing (zie bv. van Apeldoorn, 2011).

   Wat Europa betreft: u zal mij niet horen klagen wanneer burgers "eindelijk eens wat socialer en linkser stemmen". Echter, laat ons niet vergeten dat het huidige neoliberale Europa tot stand gekomen is met steun van links (bv. sociaal-democraten als Schröder; ecologisten als Fischer en Cohn-Bendit). Die Europese particratie heeft over het ganse politieke spectrum nauwe banden met de financiële en zakenelite en vormt de hoofdreden voor het feit dat we vandaag over 'Businesseurope' spreken. Misschien moet de burger die links stemt of wil stemmen zijn conclusies trekken en 'traditioneel' links voor de strategische blunders en hypocrisie afstraffen door anders links (bv. PVDA) te stemmen in plaats van op extreemrechts?

   * Guérin, D. (1973). Fascism and big business (2nd edition). London, UK: Pathfinder. * Pauwels, J. R. (2000). De mythe van de "goede oorlog": Amerika en de Tweede Wereldoorlog (2de druk). Berchem, B: EPO. * Pauwels, J. R. (2003). Profits über Alles! American corporations and Hitler. Labour / Le Travail, (51), s.f. Retrieved from http://www.historycooperative.org/journals/llt/51/pauwels.html * van Apeldoorn, B. (2011). De macht van het kapitaal. Socialisme & Democratie, 67(7-8), s.f. Retrieved from http://send.boomtijdschriften.nl/artikelen/SD-68-7-34_De%20macht%20van%20het%20kapitaal.html [mirror: http://www.wbs.nl/system/files/van_apeldoorn_-_de_macht_van_het_kapitaal.pdf ]

 • door Le grand guignol op dinsdag 7 februari 2012

  Een interessant artikel over de wijze waarop de Griekse schuld ontstaan is vindt men op http://eamb-ydrohoos.blogspot.com/2012/01/global-debt-crisis.html

 • door rob van gorcum op donderdag 9 februari 2012

  Oh my God , daar komt het hele Nazi-verhaal weer. Nee nog even en dan moet duitsland alle middellandsezeelanden redden met belasting geld van de burgers, willen we dat dan?

  Geef wat minder aan bewapening uit en je bent al een heel eind op weg. Of moeten we ons ook al zorgen maken over een eventuele duitse bezetting

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties