Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Een antwoord aan minister Van Quickenborne over 'met vuur spelen'

Na de uitspraak van Pieter Timmermans (VBO) dat de vakbonden met vuur spelen, sluit Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zich hierbij aan. De minister van Pensioenen wijst erop dat een staking handenvol geld kost. Guido Deckers, nationaal propagandist voor een rechtvaardige fiscaliteit, verzet zich tegen deze eenzijdige kijk en vraagt zich af hoeveel de fiscale fraude dan wel kost.
maandag 23 januari 2012

“Op het idee dat we langer moeten werken, kunnen we echt niet terugkomen”, zegt minister Vincent Van Quickenborne in De Standaard van 23 januari 2012. Hij rekent voor hoezeer een pensioenhervorming nodig is. "Tegen 2016 zal er 0,8 procent van het BBP (nvdr: bruto binnenlands product) aan vergrijzingskosten bijkomen. Dat is drie miljard euro. Tegen 2030 gaat het over 3,4 procent of bijna 13 miljard."

Laat je niet te veel schrik aanpraten

Ik raad Vincent Van Quickenborne het Pensioenspook te lezen van Gilbert De Swert. In het boek kan je lezen dat die 13 miljard euro niet in een keer moeten worden opgebracht. Van nu tot 2030 is het gemiddeld 650 miljoen euro per jaar. Je leest het goed, zo weinig is het!

“Een staking zal ons land handenvol geld kosten, investeerders afschrikken en ons sociaal stelsel schaden”, zegt Van Quickenborne in De Morgen van 23 januari 2012

Maar wat kost ons de fiscale fraude dan wel? Doordat het bankgeheim nog niet volledig is afgeschaft en er nog steeds geen vermogenskadaster is, wordt het de fiscus moeilijk gemaakt om fraude op te sporen. Volgens de Oostenrijkse professor Friedrich Scheider loopt de Belgische staat door de fiscale fraude 20 à 25 miljard euro aan ontvangsten mis.

En wat kost het ons land jaarlijks dat grote bedrijven geen tot weinig belastingen betalen? Trends Top berekende dat de bedrijven met meer dan 10 miljoen euro winst gemiddeld belast werden in 2010 tegen een tarief van 5,71 procent op een totale winst van 57,6 miljard euro. Het normale tarief is 33,99 procent.

Om concurrentieel te zijn met het buitenland, hoort men al eens in werkgeverskringen, dat een tarief van 20 procent beter zou zijn. Wel, stel dat we dat alleen al voor deze bedrijven zouden doen, dan is de winst voor de overheid 11,5 miljard euro. Was de regering dit bedrag niet aan het zoeken?

Wat kost het ons land jaarlijks aan inkomsten doordat er geen vermogensbelasting bestaat? Een progressieve vermogensbelasting invoeren met een vrijstelling van 1,5 miljoen euro brengt 8 miljard euro op.

En waarom wordt Electrabel niet gedwongen meer bij te dragen? Op haar megawinsten wordt enkel een bijdrage gevraagd van 500 miljoen euro. Dit terwijl ze te hoge prijzen aanrekent aan bedrijven en consumenten! Dit terwijl ze op haar totale winst van 5,3 miljard euro, die ze de laatste vijf jaar heeft behaald, nauwelijks 2,32 procent belastingen betaalt!

Dit terwijl ze overwinsten heeft gemaakt, omdat ze indertijd als Belgisch overheidsbedrijf de toestemming heeft gekregen om haar kerncentrales versneld af te schrijven. Deze overwinsten, gemaakt door de hoge prijzen die Electrabel aanrekent, volledig afromen, is dan ook niet meer dan normaal. De opbrengst voor de overheid: 1,8 miljard euro!

Besluit: de kostprijs van een staking is te verwaarlozen tegenover de inkomsten die door het verkeerde beleid dat deze regering voert, worden mislopen.

Guido Deckers

Guido Deckers is nationaal propagandist voor een rechtvaardige fiscaliteit.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.

reacties

8 reacties

 • door J. Blommaert op maandag 23 januari 2012

  Wij worden geregeerd door mensen die je eigenlijk constant het ABC moet herhalen. Het lamleggen van de winsten van ondernemingen is net het doel van een staking. Dus als een staking veel geld kost, dan is dat precies de bedoeling ervan, geen akelig neveneffect. En dat feit van economische schade moet de tegenpartij aanzetten tot onderhandelingen, zodat de belangen van beide partijen worden gediend. Wat weerhoudt de ondernemers en de overheid?

 • door aronjaco op dinsdag 24 januari 2012

  't Is altijd weer hetzelfde liedje dat gezongen wordt door de ondernemers met het V.B.O als spreekbuis en het Open VLD als lakei. Kijk eens welke schade ge ons land toebrengt is de boodschap. Er wordt bedoeld : " kijk eens welke winsten we nu weer gaan mislopen" , gij ondankbare , want wij zorgen ervoor dat ge werk hebt en dus gepast kunt leven. Wij die het zo goed met jullie voorhebben worden gestraft, zijd ge niet beschaamd. Angst inboezemen en schuldgevoel aanpraten met het oog op verder gewin. Over de eigen verplichtingen t.o.v. de maatschappij, waaronder het voldoen aan de redelijk gevraagde bijdrage via de belastingen , dat wuiven we weg als prietpraat , hoogstens toelaatbaar in het café. Tijd , ook voor de ondernemers ( die in het bijzonder) om eens grondig te bezinnen over hun graaicultuur en na te gaan welke cultuur in de toekomst houdbaar is. Want , zoals het nu is , zo zal het niet lang meer verder kunnen. Het gepeupel is reeds tegoed ingelicht en slikt uw dogma's niet langer.

 • door Karel op dinsdag 24 januari 2012

  Applaus voor de term "propagandist".:-)

  • door svdl op woensdag 25 januari 2012

   @Karel De connotatie van het woord "propagandist" is eigenlijk iets persoonlijk voor jou rekening. (Hoe woorden scheppen messen vormen hé...) Het is jou concept, hopende dat jou interpretatie (in deze negatief), ook die is van "de tendens"... Vandaar ook dat ik jou reactie beschouw als Tendentieus :-) "zoek het op!"

   Regime - regering Leider - President Defensie -Oorlogsvoering Strijdkrachten - leger etc....

   • door svdl op woensdag 25 januari 2012

    ...Kom nu niet af met "Tu quoque" hé... :-) Dat is door mij statistisch verwacht, maar wat van bedenkelijk niveau en dito inhoud. (Daar dienen HLN fora voor, en nog voor veel meer ...#*!!@*$!!)

   • door Karel op donderdag 26 januari 2012

    De connotatie van mijn reactie is voor jouw rekening. Ik gaf alleen dat ik het een grappige titel vond.

 • door ron op woensdag 25 januari 2012

  Is de ondergang van Lehman Brothers in 2008 een teken dat kapitalisme faalde, of is het juist een teken dat kapitalisme werkte, maar dat politici in feite daarna de werking van het kapitalisme in de weg gingen staan door de rest niet failliet te laten gaan en de burger te laten opdraaien voor het financieel debacle?

  In 2008 hadden de grote banken failliet moeten gaan. Ja, dat was heel erg geweest en het had een probleem gegeven, maar dan was het daarna ook over geweest. Lehman brothers ging failliet omdat het, net als de andere banken overigens, haar risico's totaal verkeerd had ingeschat. Als een ondernemer dat in welke andere sector dan ook doet, dan gaat deze failliet, behalve als deze ondernemer een bedrijf als General Motors is. Alle andere ondernemingen gaan failliet. Banken echter niet. Banken worden gered, tenzij ze een luis in de pels zijn (DSB in Nederland, maar ook Lehman Brothers in Amerika). Een luis in de pels van de andere banken. De andere banken die het goed geregeld hebben omdat ze heel diep in de politiek zitten en zeggen dat ze de ganse wereld zullen meesleuren in hun val. Als een Duitse bankier jeuk heeft en zich wil krabben, dan moet hij goed opletten dat hij Angela Merkel niet oneerbaar aan het betasten is. Zo diep zit de financiële wereld in de politiek. Op een paar partijen na en die a-politieke financiële partijen zijn de afgelopen jaren vakkundig uit de markt gesneden. Kapitalisme had korte metten met de bankiers gemaakt. Wat er echter gebeurde had niets met kapitalisme te maken. De politiek greep in voordat kapitalisme haar helende werk kon doen. De politiek greep in en hierdoor maken bedrijven nu de dienst uit. Bedrijven waar politici na hun politiek loopbaan een baan gaan vinden!!!!! Een dik betaalde job en dito bonussen. Het is daarom 'corporatisme' waar we in leven. Waar we naar toe moeten is controle op de markten en beleggingsproducten die steeds herverpakt en door verkocht worden. Het geeft te denken dat op dit moment het meest kapitalistische land ter wereld China is. Kan je nagaan hoe ver kapitalisme af staat van de huidige economische situatie. Helaas hebben financiële journalisten dat nog altijd niet door. Die hebben het nog over de redding van de economie door ingrijpen van de politiek. Het uiteindelijke gevolg is dat de rotte appels de anderen zullen aansteken.De gewone mens mag uiteindelijk het gelag betalen. Ronald Van Beneden

 • door Vanglabeke Noël op maandag 6 februari 2012

  Mooi artikel dat de nagel op de kop slaat . Politici zoals Quikie kiezen tegen een maatschappij waarbij menselijk welzijn voorop staat . Ze kiezen voor het neo-liberale model waarbij zoals Guido aangeeft de sterkste schouders, bedrijven en vermogenden weinig of niets bijdragen . Terwijl net zij het zijn die het kunnen zonder het te voelen .Cynisch van Quikie is dat hij beweert dat een staking ons sociaal stelsel schaadt .Terwijl het nu net de door hem en zijn collega's gevoerde politiek is die bijkomende armoede creëert in een land waar er al 1,5 miljoen mensen onder de armoedegrens zitten . Afbouw van lonen en sociale zekerheid tasten stap voor stap ons sociaal stelsel aan .De staking was daar terecht tegen gericht . Staking ? als het erop aankomt wat mij betreft het enige echt effectieve wapen voor Jan met de Pet. Wat het patronaat ook maar al te goed beseft vandaar de nooit geziene aanval in de pers tegen de vakbonden .Die slimme bazen die zo tegen staking zijn gingen dan raar maar waar ook actie voeren aan vakbondslokalen . Raar dat zij die moord en brand schreeuwen tegen staken plots zelf beginnen te staken Want wie tijdens de dag actie voert aan een vakbondslokaal is niet aan het werk maar is aan het staken .Of heb ik het verkeerd voor en was dat voor die bazen een leuke vrijetijdsbesteding .Een nieuw soort patronaal fenomeen syndicalisten nu ook jennen in het openbaar .Intimidatie is er al altijd geweest maar in het huidig ultra-rechts klimaat durven ze nu nog een stapje verder te gaan .

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties