Reeds acht jaar is DeWereldMorgen.be de alternatieve en kritische stem in de Vlaamse media.

Wij zijn volledig gratis en reclamevrij.

Maar dat kan enkel via uw steun.

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

Telenet: leve de aandeelhouders, arme klanten

Sommige klanten van Telenet zullen de prijs van hun kabelabonnement met 25 procent omhoog zien gaan. Dat bevestigt de woordvoerder van Telenet vandaag in De Morgen. Eerder raakte bekend dat de vergoeding voor de aandeelhouders verdubbelt. Het goede nieuws is dat minister Van Quickenborne de prijsverhoging kan tegenhouden, schrijft Dirk Van der Maelen.
vrijdag 29 april 2011

Telenet plant een prijsverhoging voor zijn klanten met een kabelabonnement. Voor sommige gebieden zou de prijsstijgingen zelfs tot 25 procent kunnen gaan. Dat bevestigt de woordvoerder van Telenet vandaag in De Morgen. Eerder al kondigde Telenet aan dat het in 2011 een aandeelhoudersvergoeding van 4,5 euro per aandeel uit wil keren, voor een totaal bedrag van 505,9 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele dan wat in 2010 werd uitgekeerd. En zoals we weten heeft de regering de marge voor reële loongroei van de werknemers vastgelegd op 0,3 procent voor de komende twee jaar. Ook voor die van Telenet natuurlijk.

Beperkte loongroei, een prijsstijging voor de consument en een verdubbeling van de aandeelhoudersvergoeding: dat zijn de drie pijlers van een onderneming die naar eigen zeggen in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld. Daarmee is nogmaals duidelijk gemaakt dat competitiviteit voor velen gelijk staat aan meer winst voor de aandeelhouders [1].

Het goede nieuws dan: economieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kan de prijsverhoging tegenhouden. Kabeltelevisie is immers nog één van de weinige sectoren die aan prijscontrole onderworpen zijn. Hierbij doe ik een oproep aan Q om alvast deze kost van de gezinnen niet verder te laten oplopen.

Groeiende winstgevendheid

Op 24 februari 2011 maakte Telenet in een persbericht zijn resultaten van 2010 bekend [2]. In een reactie op de resultaten zei Duco Sickinghe, Chief Executive Officer van Telenet:  “Onze bedrijfsopbrengsten stegen met 8 procent tot 1.299 miljoen euro en onze Adjusted EBITDA groeide met 10 procent tot 669 miljoen euro, wat neerkomt op een verbeterde marge van 51,5 procent. Dankzij onze groeiende winstgevendheid en lagere contante investeringsuitgaven, schoot onze vrije kasstroom in 2010 met 54 procent omhoog tot 258 miljoen euro – of 20 procent van de bedrijfsopbrengsten”.

De CEO is ervan overtuigd dat “ons bedrijf er ook in 2011 sterk op vooruit zal gaan op zowel operationeel als financieel gebied”. Telenet voorziet dat de bedrijfsopbrengsten in 2011 met 6 procent zullen stijgen. Over de aandeelhoudersvergoeding zegt hij: “Voor 2011 keurde de Raad van Bestuur een aandeelhoudersvergoeding van 4,5 euro per aandeel goed. Wij zijn van mening dat de combinatie van duurzame bovengemiddelde uitkeringen aan aandeelhouders en een sterke groei Telenet op de voorste rij plaatst om verder in de toekomst een aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te bieden."

Toch prijsverhoging?

Een groeiende winstgevendheid, bovengemiddelde aandeelhoudersuitkeringen en mooie vooruitzichten voor 2011: je zou eerder een prijsverlaging verwachten dan een prijsverhoging. De voorbije jaren is echter het omgekeerde gebeurd. En Telenet plant opnieuw een forse prijsverhoging. Ze maken een onderscheid tussen de 'oude' klanten, die al voor 2008 in het 'Telenetgebied' woonden, en de 'nieuwe klanten' die na de overname van de zuivere intercommunales bij Telenet kwamen. Voor de anderhalf miljoen 'oude' Telenetklanten zou het de komende twee jaar om een prijsstijging van zowat 15 procent gaan. Voor de klanten die Telenet overnam van de intercommunales, zo'n 800.000 mensen, zouden de abonnementen tot 25 procent duurder kunnen worden.

Bovendien vindt de  Belgische regulator voor de postdiensten en de telecommunicatie (BIPT) dat de prijzen in feite al te hoog zijn. Het BIPT stelt dat de prijzen van Telenet hoger zijn dan “de prijzen die zouden worden gehanteerd indien de markt inderdaad concurrerend zou zijn” en dat de prijzen van Telenet “aan geen enkele belangrijke prijsdruk onderworpen zijn.” [3]  

Felle concurrentiestrijd? Op de website van de FOD Economie lezen we: “Men kan van mening zijn dat het monopolie van de teledistributie niet meer zal bestaan, na de algemene verbreiding van het aanbod van digitale televisie en triple play. Door de concurrentiewerking in de sectoren met monopolie zou de kwaliteit van de dienst moeten verbeteren en zouden de prijzen moeten dalen. Maar de concurrentie is pas wezenlijk als de consument ook de keuze heeft om zijn operator te kiezen. Daarvoor moet de liberalisering van de sector effectief en niet alleen theoretisch zijn.” De beweringen van Telenet ten spijt is er blijkbaar geen concurrentie, en dus ook geen daling van de prijzen. Integendeel. Prijzen verhogen en dividend verdubbelen: ‘Yes we can!’.

Prijscontrole

Een forse prijsverhoging die zowat 80 procent van de gezinnen treft om de aandeelhouders een verdubbeling van hun dividend te kunnen gunnen, is in deze tijden onaanvaardbaar. Zeker voor een monopolist. Het goede nieuws is dat Telenet die prijzen niet zomaar mag verhogen. Ze moet daarvoor toestemming krijgen van de minister van Economische Zaken. De teledistributiesector is een van de weinige sectoren waar dergelijke prijscontrole nog van toepassing is [4].

Minister Q kan de prijsverhogingsaanvraag dus weigeren en dan heeft Telenet zich daaraan te houden. Dit is dus een heel concreet dossier waar de minister ervoor kan zorgen dat de kosten die gezinnen maken niet verder oplopen. Ik roep hem dan ook op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voorts moet ook een einde gemaakt worden aan de monopoliepositie van Telenet. Met betrekking tot analoge televisie moeten ook andere operatoren via de kabel kabeltelevisie kunnen aanbieden om zo tot echte concurrentie en daaropvolgend lagere prijzen te komen.

Druppel op een hete plaat?

Met het oog op de beperking van de stijging van de levensduurte is het uiteraard nodig nog vele andere maatregelen te nemen. Het tegenhouden van de prijsverhoging voor kabeltv alleen is ruim onvoldoende. De belangrijkste boosdoeners voor de sterk stijgende dagelijkse kosten van de mensen zijn de energieprijzen en de voedingsmiddelen. Ook de sterke stijgingen van de premies van de hospitalisatieverzekeringen de voorbije jaren waren een aanslag op de portemonnee.

sp.a heeft al heel wat voorstellen gedaan om de stijging van de levensduurte te beperken. Zo willen we dat maximumprijzen voor elektriciteit en gas op de groothandelsmarkten worden ingevoerd voor ondernemingen die meer dan 37 procent van de markt voor hun rekening nemen. Wat ons betreft hebben contracten tot levering van elektriciteit en gas alleen nog een vaste prijs. Gedaan dus met de maandelijkse, ondoorzichtige prijsaanpassingen die pas op de eindfactuur worden verrekend.

Voorts is strenger toezicht van de Commissie tot Regeling van de Prijzen nodig op de prijzen van een pakket producten en diensten die algemeen als basisbehoefte worden beschouwd. En tenslotte mogen verhogingen van de premies van de hospitalisatieverzekeringen alleen nog op basis van de consumptieprijsindex. We pleiten dus  voor de afschaffing van de medische index, alsook de mogelijkheid om via de CBFA een premieverhoging door te voeren.

Dirk Van der Maelen (sp.a) is parlementslid.

[1] Zie ook: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/08/competitiviteit-niet-hetzelfde-als-meer-winst-voor-de-aandeelhouders
[2] http://www.vfb.be/file?fle=41062
[3]http://www.bipt.be/nl/607/ShowDoc/3385/Omroeptransmissie/Ontwerpbesluit_van_de_Raad_van_het_BIPT_met_betrek.aspx
[4]http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993042030&table_name=wet

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door froels op vrijdag 29 april 2011

  Inderdaad zuivere commerciële onderneming; klanten worden met trucjes geld afgetroggeld (eigen ervaring). Telenet is in feite eigendom van het Amerikaanse Liberty Global; meer financiële gegevens staan hier: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/24/er-soms-geld-nodig-bekijk-hier-de-nettowinsten-van-2010 Telenet heeft een monopolie op de co-axiale TV-kabel. Het heeft stapsgewijze de TV bekabeling in Vlaanderen overgekocht, en kan in feite beslissen wie een TV zender kan lanceren, en welke zender de kijker te zien krijgt. Diverse kandidaten staan in de rij, blijkbaar is het een renderende business; maar slechts enkelen worden door Telenet uitverkoren. De rechten of beslissing van de kijkers komen hierin niet tussen; zeker niet in de inhoud van het nieuws. Telenet is voor 50,21 % in handen van een Amerikaanse mediaholding Liberty Global, met CEO John Mallone. Telenet maakte in het 1e halfjaar 2009 47,7 miljoen euro nettowinst, en is ook eigenaar van Canal+, biedt films aan tegen betaling, en TV series zoals Grey’s Anatomy en Desperate Housewives, en reikt prijzen uit aan Vlaamse filmmakers, de PRIME Awards. In Duitsland neemt Liberty Global een kabelbedrijf, Unitymedia, over tegen 3,5 miljard €. De holding is actief in 14 landen in Europa, Japan, Chili en Australië en bereikt meer dan 40 miljoen huishoudens, en bezit o.m. Discovery Channel. http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/03/09/media-kritiek-en-impact Ik ben overgestapt naar Belgacom (opletten met contract duur van Telenet!); die winsten blijven tenminste in België.

  • door Adrien Verlee op vrijdag 29 april 2011

   Toen na de privatisering, een jaar of twee later, er een opslag kwam van telenet, heb ik het buitengegooid. Kijk nu via zo'n DBVT-bakje. Nog een flinke besparing ook. En verlies? De 100 zenders geven voor 99 % toch dezelfde pulp.

   • door Niels op vrijdag 29 april 2011

    Vreemd dat er altijd zo neerbuigend wordt gedaan over aandeelhouders hier. Dat zijn voornamelijk kleine, werkende mensen hoor.

 • door Geert Puype op vrijdag 29 april 2011

  De oplossing is eenvoudig : abonnee worden van Belgacom of TV Vlaanderen en aandeelhouder van Telenet, dat is winst langs twee kanten. In alle ernst : ik vind niet dat politici zich moeten bezighouden met het commerciële beleid van kabelmaatschappijen. Waarom moet er trouwens prijscontrole zijn op teledistributiesector ? Is televisie nu ook al noodzakelijk om te leven ?

 • door marc beyst op vrijdag 29 april 2011

  is niet altijd de beste referentie. In De TIjd reageerde Telenet alvast: Telenet bevestigt dat het werkt aan een prijsverhoging voor zijn klanten met een kabelabonnement. In een persbericht ontkent het bedrijf wel de mediaberichten dat er voor sommige klanten een stijging van 25 procent in zit. Volgens Telenet zal het hoogstens gaan om een aanpassing aan de evolutie van de index van de consumptieprijzen.

  Telenet diende eind februari bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag in om zijn prijzen te verhogen voor alle kabelabonnementen. Omdat het om het basisabonnement gaat voor de kabel zou de prijsstijging zowel de digitale als de analoge kijkers kunnen treffen.

  Volgens De Morgen zouden zo'n 800.000 klanten die bij Telenet waren terechtgekomen via de oude intercommunales, mogelijk 25 procent meer moeten gaan betalen. Telenet stelt nu dat de prijsverhoging nergens meer zal bedragen dan de stijging van de index.

  Verder lijkt kabeltelevisie me geen basisbehoefte. Vanaf 1250 euro kan het rendabel zijn om een pakket aandelen te kopen. Dan geniet je gewoon mee van de opbrengesten van Telenet. Telenet betaalt trouwens geen 'aandeeelhoudersvergoeding' van 4.5 euro. Telenet voorziet een kapitaalsvermindering.

  • door 1250eu in mijn portefeuille op zaterdag 30 april 2011

   Manman! Ja hoor ik heb 1250 euro die ik kan investeren in telenet aandelen. Zeker aan het eind van de maand nadat alle rekeningen betaald zijn. Hou toch op met die onzin over 'volks'kapitalisme. Ja misschien zijn er inderdaad gewone werkmensen die dat kunnen investeren maar als de beurzen nog eens crashen dan zijn alle spaarcentjes foetsie terwijl de grote aandeelhouders gewoon terugvallen op hun reserves of overdreven hoog loon al dan niet met bonus. Trouwens de tijd is ook niet altijd een goede bron van info dat even terzijde... Een linkse visie op de wereldmorgen en de rechts patronale in de tijd. Tis maar hoe je het bekijkt hé

   • door Johan Van Maele op zaterdag 30 april 2011

    [title]Beste, U hoeft geen aandelen[/title]Beste,

    U hoeft geen aandelen van Telenet te kopen, maar daarom zijn de vele mensen die wel actief zijn op de beurs nog geen vuile kapitalisten. Een beetje respect voor ieders geldbesteding graag.

    • door 1250eu op zaterdag 30 april 2011

     LOL. Ik denk niet dat ik aanvallend geweest ben ten opzichte van mensen die investeren op de beurs ja wel de kapitalisten, nee de gewone man die naar de beurs gedreven is met de mythe van het volkskapitalisme. Die worden toch gewoon terug slachtoffer van het kapitalisme en het beurssysteem

     • door Johan Van Maele op zaterdag 30 april 2011

      Kan u mij eens uitleggen op welke manier ze dan juist slachtoffer worden van het kapitalisme en beurssysteem? De beurs is niet zonder risico, dat weet iedereen, maar wie doorheen zijn leven consequent en goed gediversifieerd belegd heeft, houdt een mooi pensioen over en is geen 'slachtoffer'. U ratelt hier een paar mooie oneliners op zonder inhoud.

      • door Adrien Verlee op zondag 1 mei 2011

       @ Johan. Beknopt gesteld: Begin 1300 de eerste Beurs. Toen innovatief, noodzakelijk wellicht ook om productie en handel meer te ontwikkelen. Vandaag nog nodig? Als buitenstaander zeg ik nee; al zeker niet met de huidige waardemaatstaven. Via de beurs zal een kliniek die duizenden mensen beter maakt, maar geen winst geeft, geen geld verzamelen.

       Kijk ook naar de Fairtrade initiatieven. De terreur van de juiste prijs kan leiden naar verarming. Kijk wat er hedendaags gebeurt, waar speculanten mensen in de problemen brengen, terwijl de speculant goede sier maakt. Kan je dit moreel verantwoorden?

       Ook is er nog het volgende aspect. Ik, als arbeider, koop bv. wat aandelen, die moeten uiteraard opbrengen. Dat heeft invloed op het betrokken bedrijf (efficiëntie, werkritme, enz.). Een invloed die nefast kan uitpakken voor de mensen daar op de werkvloer. Als arbeider doe ik dus onrechtstreeks 'de duvel aan', aan een mede-arbeider.

       Nóg een ander aspect: wat is er vandaag logisch aan om 2500 EUR te investeren in aandelen, zonder zekerheid te hebben dat je het geld terug ziet? Dat is inderdaad een risico, zoals je schrijft. Maar ik vind het niet intelligent.

       En verder heb je dan die algemene verblinding omtrent de zaligheden van concurrentie en vrije markt. Foute dogma's en denkfouten noem ik het. Ten eerste moet het gaan over welke concurrentie. Concurrentie om het redden of verbeteren van mensenlevens, dat is puik. Maar zo wordt de concurrentie vandaag niet begrepen! En dat dogma van de vrije markt! Neem de huidige discussie over de energie(prijs) en het gebrek aan concurrentie, wat de hoge prijs zou verklaren. Als je kijkt naar de voedselbranche, deze markt heeft meerdere spelers, meer concurrentie dus. Wat zie je? Eveneens hoge prijzen, in vergelijk met omringende landen. De vrije markt is zalig en bevrijdend? Neen, ik denk dat het eerder gaat om de vraag hoe je de samenleving organiseert.

      • door froels op zondag 1 mei 2011

       Aan Johan: "...wie goed gediversifieerd belegt, houd een mooi pensioen over". Heeft u dit aan den lijve ondervonden? Of herhaalt u een cliché (waarvan u de oorsprong niet precies meer weet) ? De feiten zijn dat wie in 2007 of begin 2008 aandelen kocht (of een aandelenfonds) vandaag tussen 20 en 50% kwijt is, omdat de koersen plots gezakt zijn, en niet meer het niveau van begin 2008 bereiken. Helaas wist niemand dat op voorhand (behalve natuurljk Geert Noels en Black Swan Nourdini; maar die hielden het voor zichzelf en hun klanten...). Stel dat u, zoals veel Belgen, Fortis aandelen bezat: hoeveel is u verloren, omdat Reynders en BNP het bedrijf hebben opgesplitst en het meest winstgevende stuk (de bank) hebben ondergebracht in BNP? De oude Fortis aandelen heten nu Ageas; hoeveel beleggers zijn hun "pensioen" definitief kwijt? Of u heeft een aandelenfonds ("gediversifieerd"), en ineens beslist de fondsbeheerder het op te heffen, dus verkopen aan de lage koers van de dag, of onder te brengen bij een minder goed presterende koepel. Uw investering is foetsjie; en niets aan te doen. Of neem Agfa, dat andere Belgische kroonjuweel: hoeveel noteert dat nog? Besluit: investeren op de beurs is alleen verstandig voor wie een tienduizend euro kan verliezen. Misschien wint hij ook; maar wie durft het voorspellen? Een heel ander aspekt is, of we gelijk welk bedrijf willen steunen. Een fabrikant van clusterbommen bijvoorbeeld, die brengen veel op. Of van F-16's? Of Telenet dat een monopolie van de kabel misbruikt om meer winst te maken? Of Electrabel? Of koop bronnen van drinkbaar water in de derde wereld: doe ze betalen als ze hun dorst willen lessen! Niets is gratis in deze wereld.

 • door dzirzinsky op zaterdag 30 april 2011

  Wat Dirk schrijft is juist. Alleen zit de SP.a ook in de regering en dat al 20 jaar. Nog nooit heeft de SP.a iets gedaan aan de monopolisten, integendeel! De SP.a heeft enthousiast meegedaan met de privatiseringen en de uitverkoop van collectieve bedrijven. Er bestaat daar een woord voor: hypochrisie

 • door Riet Naessens op maandag 2 mei 2011

  voor de zoveelste keer wordt de gewone man geraakt/als er zoveel winst is is er geen reden om de prijs van internet en kabel te verhogen/eerst het schandaal met de zonnepanelen waar alleen eigenaars/investeerders met kapitaal konden aan meedoen en waar iedereen nu het gelag zal van betalen/en nu het schandaal met telenet! voor veel mensen is televisie een venster op de wereld : er worden namelijk zeer veel goede documentaires getoond (zie canvas)/televisie is niet alleen opium voor het volk maar een ook een vorm van informatie en scholing/ik denk dat het leven al duur genoeg is voor Jan met de Pet

  • door Adrien Verlee op maandag 2 mei 2011

   Afhankelijk waar en hoe je woont (bv. al dan niet veel hout in de omgeving) kan je overwegen om te kiezen voor digitale openbare ontvangst. Het dvb-t systeem. Je koopt zo'n ontvangtoestel en op 2 jaar is dit terugverdient indien je het Telenet abonnement opzegt. Je kan dan enkel de openbare zenders ontvangen, maar meestal is de kwaliteit toch "meer van hetzelfde", nietwaar?! En voor een 'specialeke' is er de uitkomst van internet.

  Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties