“Het verzamelen en distribueren van content gemaakt door anderen zonder een correcte vergoeding is onaanvaardbaar en niet duurzaam", luidt de conclusie van het EU Media Futures Forum.
Opinie, Nieuws, België - Dirk Van der Maelen

Telenet: leve de aandeelhouders, arme klanten

Sommige klanten van Telenet zullen de prijs van hun kabelabonnement met 25 procent omhoog zien gaan. Dat bevestigt de woordvoerder van Telenet vandaag in De Morgen. Eerder raakte bekend dat de vergoeding voor de aandeelhouders verdubbelt. Het goede nieuws is dat minister Van Quickenborne de prijsverhoging kan tegenhouden, schrijft Dirk Van der Maelen.

vrijdag 29 april 2011 16:03
Spread the love

Telenet plant een prijsverhoging voor zijn klanten met een kabelabonnement. Voor sommige gebieden zou de prijsstijgingen zelfs tot 25 procent kunnen gaan. Dat bevestigt de woordvoerder van Telenet vandaag in De Morgen. Eerder al kondigde Telenet aan dat het in 2011 een aandeelhoudersvergoeding van 4,5 euro per aandeel uit wil keren, voor een totaal bedrag van 505,9 miljoen euro. Dat is meer dan het dubbele dan wat in 2010 werd uitgekeerd. En zoals we weten heeft de regering de marge voor reële loongroei van de werknemers vastgelegd op 0,3 procent voor de komende twee jaar. Ook voor die van Telenet natuurlijk.

Beperkte loongroei, een prijsstijging voor de consument en een verdubbeling van de aandeelhoudersvergoeding: dat zijn de drie pijlers van een onderneming die naar eigen zeggen in een felle concurrentiestrijd is verwikkeld. Daarmee is nogmaals duidelijk gemaakt dat competitiviteit voor velen gelijk staat aan meer winst voor de aandeelhouders [1].

Het goede nieuws dan: economieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld) kan de prijsverhoging tegenhouden. Kabeltelevisie is immers nog één van de weinige sectoren die aan prijscontrole onderworpen zijn. Hierbij doe ik een oproep aan Q om alvast deze kost van de gezinnen niet verder te laten oplopen.

Groeiende winstgevendheid

Op 24 februari 2011 maakte Telenet in een persbericht zijn resultaten van 2010 bekend [2]. In een reactie op de resultaten zei Duco Sickinghe, Chief Executive Officer van Telenet:  “Onze bedrijfsopbrengsten stegen met 8 procent tot 1.299 miljoen euro en onze Adjusted EBITDA groeide met 10 procent tot 669 miljoen euro, wat neerkomt op een verbeterde marge van 51,5 procent. Dankzij onze groeiende winstgevendheid en lagere contante investeringsuitgaven, schoot onze vrije kasstroom in 2010 met 54 procent omhoog tot 258 miljoen euro – of 20 procent van de bedrijfsopbrengsten”.

De CEO is ervan overtuigd dat “ons bedrijf er ook in 2011 sterk op vooruit zal gaan op zowel operationeel als financieel gebied”. Telenet voorziet dat de bedrijfsopbrengsten in 2011 met 6 procent zullen stijgen. Over de aandeelhoudersvergoeding zegt hij: “Voor 2011 keurde de Raad van Bestuur een aandeelhoudersvergoeding van 4,5 euro per aandeel goed. Wij zijn van mening dat de combinatie van duurzame bovengemiddelde uitkeringen aan aandeelhouders en een sterke groei Telenet op de voorste rij plaatst om verder in de toekomst een aantrekkelijke aandeelhouderswaarde te bieden.”

Toch prijsverhoging?

Een groeiende winstgevendheid, bovengemiddelde aandeelhoudersuitkeringen en mooie vooruitzichten voor 2011: je zou eerder een prijsverlaging verwachten dan een prijsverhoging. De voorbije jaren is echter het omgekeerde gebeurd. En Telenet plant opnieuw een forse prijsverhoging. Ze maken een onderscheid tussen de ‘oude’ klanten, die al voor 2008 in het ‘Telenetgebied’ woonden, en de ‘nieuwe klanten’ die na de overname van de zuivere intercommunales bij Telenet kwamen. Voor de anderhalf miljoen ‘oude’ Telenetklanten zou het de komende twee jaar om een prijsstijging van zowat 15 procent gaan. Voor de klanten die Telenet overnam van de intercommunales, zo’n 800.000 mensen, zouden de abonnementen tot 25 procent duurder kunnen worden.

Bovendien vindt de  Belgische regulator voor de postdiensten en de telecommunicatie (BIPT) dat de prijzen in feite al te hoog zijn. Het BIPT stelt dat de prijzen van Telenet hoger zijn dan “de prijzen die zouden worden gehanteerd indien de markt inderdaad concurrerend zou zijn” en dat de prijzen van Telenet “aan geen enkele belangrijke prijsdruk onderworpen zijn.” [3]  

Felle concurrentiestrijd? Op de website van de FOD Economie lezen we: “Men kan van mening zijn dat het monopolie van de teledistributie niet meer zal bestaan, na de algemene verbreiding van het aanbod van digitale televisie en triple play. Door de concurrentiewerking in de sectoren met monopolie zou de kwaliteit van de dienst moeten verbeteren en zouden de prijzen moeten dalen. Maar de concurrentie is pas wezenlijk als de consument ook de keuze heeft om zijn operator te kiezen. Daarvoor moet de liberalisering van de sector effectief en niet alleen theoretisch zijn.” De beweringen van Telenet ten spijt is er blijkbaar geen concurrentie, en dus ook geen daling van de prijzen. Integendeel. Prijzen verhogen en dividend verdubbelen: ‘Yes we can!’.

Prijscontrole

Een forse prijsverhoging die zowat 80 procent van de gezinnen treft om de aandeelhouders een verdubbeling van hun dividend te kunnen gunnen, is in deze tijden onaanvaardbaar. Zeker voor een monopolist. Het goede nieuws is dat Telenet die prijzen niet zomaar mag verhogen. Ze moet daarvoor toestemming krijgen van de minister van Economische Zaken. De teledistributiesector is een van de weinige sectoren waar dergelijke prijscontrole nog van toepassing is [4].

Minister Q kan de prijsverhogingsaanvraag dus weigeren en dan heeft Telenet zich daaraan te houden. Dit is dus een heel concreet dossier waar de minister ervoor kan zorgen dat de kosten die gezinnen maken niet verder oplopen. Ik roep hem dan ook op om van deze mogelijkheid gebruik te maken. Voorts moet ook een einde gemaakt worden aan de monopoliepositie van Telenet. Met betrekking tot analoge televisie moeten ook andere operatoren via de kabel kabeltelevisie kunnen aanbieden om zo tot echte concurrentie en daaropvolgend lagere prijzen te komen.

Druppel op een hete plaat?

Met het oog op de beperking van de stijging van de levensduurte is het uiteraard nodig nog vele andere maatregelen te nemen. Het tegenhouden van de prijsverhoging voor kabeltv alleen is ruim onvoldoende. De belangrijkste boosdoeners voor de sterk stijgende dagelijkse kosten van de mensen zijn de energieprijzen en de voedingsmiddelen. Ook de sterke stijgingen van de premies van de hospitalisatieverzekeringen de voorbije jaren waren een aanslag op de portemonnee.

sp.a heeft al heel wat voorstellen gedaan om de stijging van de levensduurte te beperken. Zo willen we dat maximumprijzen voor elektriciteit en gas op de groothandelsmarkten worden ingevoerd voor ondernemingen die meer dan 37 procent van de markt voor hun rekening nemen. Wat ons betreft hebben contracten tot levering van elektriciteit en gas alleen nog een vaste prijs. Gedaan dus met de maandelijkse, ondoorzichtige prijsaanpassingen die pas op de eindfactuur worden verrekend.

Voorts is strenger toezicht van de Commissie tot Regeling van de Prijzen nodig op de prijzen van een pakket producten en diensten die algemeen als basisbehoefte worden beschouwd. En tenslotte mogen verhogingen van de premies van de hospitalisatieverzekeringen alleen nog op basis van de consumptieprijsindex. We pleiten dus  voor de afschaffing van de medische index, alsook de mogelijkheid om via de CBFA een premieverhoging door te voeren.

Dirk Van der Maelen (sp.a) is parlementslid.

[1] Zie ook: https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/08/competitiviteit-niet-hetzelfde-als-meer-winst-voor-de-aandeelhouders
[2] http://www.vfb.be/file?fle=41062
[3]http://www.bipt.be/nl/607/ShowDoc/3385/Omroeptransmissie/Ontwerpbesluit_van_de_Raad_van_het_BIPT_met_betrek.aspx
[4]http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1993042030&table_name=wet

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!