Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu
Opinie

BHV kan makkelijk opgelost worden

Zoals de Vlaamse overheden op dit moment omgaan met de Franstalige minderheid krijgen ze dit dossier nog generaties lang als een boemerang terug in het aangezicht, vreest journalist Luc Vanheerentals. Toch is ook een snelle oplossing mogelijk.
donderdag 22 april 2010

De zaak Brussel-Halle-Vilvoorde draait in essentie over de rechten van de numeriek belangrijke Franstalige minderheid – afgerond 100.000 op 500.000 inwoners - in het arrondissement Halle-Vilvoorde. De Franstaligen zullen BHV immers nooit willen splitsen zolang ze vinden dat deze minderheid onvoldoende rechten heeft, omdat ze in dat geval nooit de directe kiesband willen verbreken tussen de Franstalige politieke partijbonzen en hun taalgenoten in de Vlaamse rand.

Zoals de Vlaamse overheden op dit moment omgaan met deze Franstalige minderheid krijgen ze dit dossier nog generaties lang als een boemerang terug in het aangezicht. Zij streven op termijn naar de volledige vernederlandsing van het gebied (zowel voor administratieve handelingen als voor teksten in het straatbeeld), enkel nog overheidsgeld voor Nederlandstalige activiteiten, enkel nog woningaankopen voor Nederlandstaligen, enzovoort.

Vanzelfsprekend kunnen Vlaamse overheden gerust een aantal taalnormen opleggen. Zo mag de VDAB met recht en reden eisen dat Franstalige werklozen in Halle-Vilvoorde inspanningen moeten doen om Nederlands te leren, want anders geraken ze nooit aan werk. Nederlandstalige onderwijsinstellingen mogen bij gebrek aan voldoende taalkennis anderstalige jongeren hun jaar laten overdoen, want anders draait het onderwijs er helemaal in de soep.

De inspanningen om Franstalige kandidaten voor een sociale woning, klanten in winkels, leden van sportclubs, ouders van scholieren, enzovoort bewust te maken van het belang om Nederlands te leren mogen nog worden opgedreven, en er mag gerust nog meer geld gaan naar taalcursussen. Het spreken van dezelfde taal bevordert immers de samenlevingopbouw.

Verplichtingen

Het gaat echter veel te ver wanneer kennis van het Nederlands een voorwaarde wordt om in Halle-Vilvoorde een woning te kunnen kopen of te huren, als je enkel in het Nederlands met overheden in contact kan komen, als er zoals bij de jongste gewestverkiezingen enkel Nederlandstalige verkiezingsaffiches via openbare plakborden verspreid mogen worden, als een vereniging enkel overheidssubsidies kan krijgen als de voertaal Nederlands is, als scholen leerlingen zo goed als verplichten Nederlands te praten op de speelplaats, enzovoort.

Hoe kan je in gemeenten met meer dan 80% Franstaligen het Nederlands opleggen als enige voertaal? Zouden de Vlaamse supernationalisten in dit debat niet net hetzelfde reageren als de FDF- en andere Franstalige hardliners nu, wanneer de rollen omgedraaid waren en de rechten van een gelijkaardige numeriek belangrijke Nederlandstalige minderheid in Franstalig gebied gefnuikt werden? 

Heeft

er al één Franstalige Nederlands geleerd omwille van die onzalige omzendbrief-Peeters waarmee Vlaanderen in het midden van de jaren ’90 eenzijdig de toepassing van de faciliteiten wijzigde en die vandaag aan de basis ligt van de niet-benoeming van burgemeesters van de faciliteitengemeenten Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek?

Meteen opgelost

De weerzin die zulke initiatieven bij Franstaligen opwekken, weerhoudt hen ervan om Nederlands te leren. De wettelijke regels in deze faciliteitengemeenten worden veel meer geschonden door de actievoerders van TAK, Voorpost en anderen die er maand na maand de gemeenteraden trachten lam te leggen dan door die burgemeesters die de oproepingsbrief voor de verkiezingen aan hun Franstalige inwoners in het Frans  verstuurden. Met de niet-benoeming van die burgemeesters hypothekeert Vlaanderen overigens de werking van die gemeentebesturen aangezien ze het al een drietal jaren met een schepen minder moeten doen.

Als Vlaanderen deze belangrijke Franstalige minderheid de rechten geeft waarop de Engelstaligen in het Canadese Québec kunnen rekenen, is BHV meteen opgelost. De Franstaligen zullen dan ook niet langer de aansluiting eisen van de faciliteitengemeenten bij Brussel.

Het is de hoogste tijd dat Vlaanderen volwassen leert omgaan met deze Franstalige minderheid. Door de uitdeining van Brussel zal deze groep in de toekomst ongetwijfeld nog aangroeien, wat met de huidige aanpak tot steeds grotere communautaire problemen, conflicten en spanningen zal leiden...


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

14 reacties

 • door Christopher Neven op donderdag 22 april 2010

  [title]Mooi artikel ! Ik ben het[/title]Mooi artikel ! Ik ben het volledig met U eens met wat U zegt in dit artikel. Zelf zie ik de directe oplossing voor het BHV-probleem (en de communautaire spanningen) echter anders: een radicale hervorming van ons kiessysteem, met unitaire kieslijsten voor federale verkiezingen. In het huidige systeem hebben politici er geen belang bij na te denken over de problemen en kommernissen die zich afspelen in de andere taalgemeeschap, ze kunnen er toch geen stemmen halen. Kiesprogramma's worden langs beide kanten enkel afgestemd op hun kiespubliek en de partij met de grootste beloftes wint daarbij de verkiezingen. En toch moeten ze na de verkiezingen gaan samenwerken met de andere taalgemeenschap. Een systeem dat volgens mij gedoemd is te mislukken. We zijn gewoonweg niet meer bezig met elkaars problemen. Je merkt het zelfs in de media. Politieke debatten worden vrijwel altijd unilateraal gehouden. Wanneer zagen we voor het laatst een Didier Reynders of een Di Rupo op de Zevende Dag ? Waarom zou een politicus trouwens zijn mening gaan verkondigen aan de andere taalgemeenschap als hij er geen stem rijker door wordt? En als dan toch een enkeling zich waagt aan een debat aan de andere kant van de taalgrens, wordt hij hij/zij onmiddelijk menselijke schietschijf aan tafel. Dit een trieste evolutie: een debat waarin iedereen hetzelfde standpunt deelt is geen debat, maar propaganda. De inhoud ervan is alles behalve verrijkend en speelt recht in de kaarten van extreme partijen. En de invloed van zulke debatten op de publieke opinie mag niet onderschat worden. Er is niets gevaarlijker dan een ongenuanceerde pers !

 • door bruno op donderdag 22 april 2010

  Dat de kleine groep de taal leert van de gemeenschap waar ze zich in gaat vestigen. Dan hoefden we ons niet te verdedigen en zouden ze veel meer kunnen organiseren (even goed in het Frans). Of is dat teveel gevraagd? Vergeet niet dat de verfransing toeneemt, dus wat nu een minderheid is, is over 10 jaar een meerderheid, als je er niet tegen optreedt.

 • door Nathalieke op donderdag 22 april 2010

  Als je in de omgeving van Leuven over de taalgrens rijdt, zijn er anders wel gemeenten waar veel Vlamingen wonen. Wat doen die Vlamingen als ze naar de bakker gaan? Frans spreken. Wat doen die Vlamingen als ze naar de gemeentediensten gaan? Frans spreken Kunnen die Vlamingen op Nederlandstalige lijsten stemmen? Neen.

  Waarom krijgen we die Vlamingen dan niet dezelfde rechten? Ofwel geef je de Vlamingen in Wallonië dezelfde rechten (en met uibreiding heel België) ofwel krijgt niemand ze.

 • door van parijs frans op donderdag 22 april 2010

  elfde naieviteit als in 1969...waarom dan weigerden zoveel franstaligen decennia lang Nederlands te leren? Waarom spreken "Brusselse" politici als een J.Milquet, een L.Onckelinkx een democratie onwaardig Nederlands, tenminste als men onder democratie verstaat dat men met alle burgers praat in een taal die beide partijen verstaan? En als het voorbeeld niet van boven komt?....

 • door Guido Lauwerys op donderdag 22 april 2010

  Zouden de franstaligen geen nederlands willen leren omdat de Vlamingen erop staan dat het nederlands in hun eigen land gerespecteerd wordt ? U miskent de realiteit niet, mijnheer Vanheerentals (of u kent ze niet) : de franstaligen hebben het nederlands als tweede taal in hun onderwijs vervangen door het engels, zij WILLEN gewoon geen nederlands leren ! Ik heb een voorstel : geef de inwoners van de Rand het recht om in het engels bediend te worden, en in geen enkele andere taal; daarmee zullen we de talrijke anderstaligen (anders dan franstaligen) ook een plezier doen. "Democratisch verkozen" burgemeesters niet benoemd ? Burgemeesters worden in dit land niet verkozen, maar benoemd, het zijn in feite ambtenaren. Zij moeten zweren de wetten te gehoorzamen : zij hebben al bij voorbaat bewezen dat ze dat niet zullen doen. Er was ooit een nederlandstalige verkozene in het Waals parlement (Van Overstraten, verkozen in Nijvel). Men heeft hem NOOIT TOEGELATEN in het Waals parlement, hij was nochtans echt democratisch verkozen. De franstaligen hebben ons dus geen lesjes in democratie te geven. Wat wij beleven is de dictatuur van de minderheid, alles veroorzaakt door een ondemocratische grendelgrondwet, waardoor de meerderheid voorgoed monddood gemaakt is. De conclusie ligt voor de hand : indien de franstaligen geen respect voor de Vlamingen kunnen opbrengen, moet er maar een scheiding volgen : hoe langer men dit conflict laat aanmodderen, hoe radicaler de oplossing zal zijn.

  • door William Sherman op vrijdag 23 april 2010

   Uw Premisse: Franstaligen willen geen Nederlands leren. Mijn vraag: Als deze veralgemening waar was, hoe verklaart U dan de algemene en groeiende belangstelling - ook bij franstaligen - voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel én in de rand?

   Uw Conclusie: Als er geen respect is dan moet er maar een scheiding volgen. Mijn interpretatie: U draait de redenering om want U bent voorstander van een scheiding en U wilt dus geen hoopvolle tekenen zien. Bovendien is respect alleen betekenisvol als het WEDERZIJDS is. Franstaligen zijn ook maar mensen, misschien moeten we er eens een waardevolle kant aan ontdekken?

 • door de winter op donderdag 22 april 2010

  is ons landje niet een beetje klein voor al die versnippering? kunnen we niet gewoon in gans Belgie of voor een vlaming/waal stemmen, naargelang we vinden dat hij/zij een goede politicus/ca is.Gelijk waar we ook wonen één land ,iedereen gelijk voor de wet.de taal is onder geschikt vind ik ...

 • door Zjakki Willems op vrijdag 23 april 2010

  Klopt allemaal, maar met het indijken van het Vlaamse én Franstalige taalextremisme wordt het probleem BHV niet opgelost. Er is nochtans een eenvoudige radicaaldemocratische oplossing: laat de kiesarrondissementen samenvallen met de mandaten waarvoor moet worden gestemd. Voor het Belgische parlement krijg je dan één grote nationale kieskring (zoals in Nederland), voor het Vlaamse parlement wordt de kieskring Vlaanderen, voor de provincieraden worden het de provincies, voor de gemeenteraden de gemeenten enz… Dit is radicaaldemocratisch: de mandaten kunnen dan proportioneel worden verdeeld volgens het aantal behaalde stemmen. Met het huidige kiesstelsel is dat niet het geval: door de lappendeken aan kieskringen krijgen de grote partijen méér zetels dan waar ze proportioneel recht op hebben, de kleine partijen krijgen er minder dan waar ze proportioneel recht op hebben.

 • door Jan van Gent op vrijdag 23 april 2010

  100% eens met analyse./ Eindelijk

  Eindelijk eens iemand die het grote gelijk van de eigen etnische groep durft te doorbreken. Alleen jammer dat je dit soort opinies nooit leest in main stream media. Ik heb dezelfde stelling ook verdedigd bij de vorige crisis in 2007 op internetfora. Ongelofelijk wat ik toen allemaal over mij heen gestort kreeg op het forum van Knack. Je wordt direct als verrader gebrandmerkt en zo goed als met de dood bedreidgd. Tijdens zo een etnisch geprofileerde crisissen merk je hoe klein en irrationeel de mens is en hoe dun ons laagje beschaving is. Strooi eens een serieuze economische crisis uit over dit land gecombineerd met nationalistisch gestookl slaan we dan gegarandeerd elkaar met machetes de kop in. Bij de VRT reageren ze vol onbegrip op titels in Buitenlandse media zoals "Belgium at war". Hebben ze dan gisteren Bart De Wever niet gehoord die het over BHV als een "verdediging van ons grondgebied tegen een francophone invasie?"

 • door Stef Gyssels op vrijdag 23 april 2010

  "De weerzin die zulke initiatieven bij Franstaligen opwekken, weerhoudt hen ervan om Nederlands te leren": is dat niet een beetje kort door de bocht? Die initiatieven zijn er pas na vele jaren gekomen, en in al die jaren hebben de Franstaligen ook geen Nederlands willen leren. Het is een beetje simplistiosch om te stellen dat de Fransen geen Nederlands leren omdat ze ertoe verplicht worden. Verder ken ik de historiek in Canada onvoldoende om te weten of de vergelijking opgaat. Maar ik weet wel dat de lezer gelijk heeft die schrijft dat de redenering niet opgaat dat Vlamingen zouden steigeren als ze geen faciliteiten in Wallonië kregen. Ik ken heel wat Vlamingen die over de taalgrens wonen maar daar gewoon integreren omdat ze perfect Frans praten. Zij vragen ook niet om faciliteiten omdat ze het doodnormaal vinden dat ze Frans moeten kunnen als ze zich daar vestigen. Vlamingen die geen Frans kunnen, blijven gewoon in Vlaanderen wonen. Of is dat ook te simplistisch?

 • door Vanhaverbeke Lieve op vrijdag 23 april 2010

  inderdaad een mooi artikel. ik ben het eens met de commentaar van Christopher om een unitaire kieslijst te maken voor de federale verkiezingen zodat Vlamingen op Franstaligen en Walen op Vlamingen kunnen stemmen. Zelf woon ik op de taalgrens en ons dochter gaat in Wallonie naar school. Ik spreek er in het Waalse dorp bij de bakker ... Nederlands, bij de apotheker nederlands (die man is perfect tweetalig) en bij de beenhouwer nederlands. Ook in het Waalse schooltje spreken een aantal leerkrachten nederlands en veel mensen doen moeite om het te spreken. Ons dochter spreekt trouwens reeds drie talen op haar zes jaar en daar is ze terecht fier op!

 • door Koen Verhofstadt op vrijdag 23 april 2010

  Elke nuancering in dit nationalistisch doordrammend gewestje is welkom, tegenwoordig. Als ik sommige reacties lees, in de trend van "vlamingen" (wat dat ook moge betekenen) hebben nergens faciliteiten aan de andere kant, stel ik mij wel vragen bij het geheugen van de schrijvers. Was het niet de "Vlaamsche" beweging die overgestapt is van een evident rechtendiscours (nl. bestuurd, berecht, onderwezen enz. worden in eigen taal) naar botte territorialiteit, met "Walen buiten" en meer van dat fraais als leuke borrelnootjes? Is de totstandkoming van de "faciliteiten" niet het glijmiddel geweeest om dit botte bloed en bodemprincipe door de andere kant te laten slikken, in weerwil van bepaalde demografische realiteiten? Waar het onbetwistbaar is dat de rechten van de Nederlandstaligen bevochten moesten worden, zouden we iets minder gecrispeerd met verschillen kunnen omgaan, als we dit recht inderdaad als persoonsgebonden en over heel het grondgebied hadden afgedwongen, of toch minstens over heel Brabant en andere landsgedeelten met een tweetalige realiteit (denk aan: Voeren, Ronse, Komen, Moeskroen etc.). We hadden dan ook iets nuchterder kunnen omgaan met een paar nieuwe demografische realiteiten, zoals een rechtspositie over andere taalkundige minderheden, toch minstens voor een aantal beperkte bestuursdaden. Dat is echter de keuze die de Vlaamse scherpslijpers nadrukkelijk NIET hebben gemaakt. Een beetje flauw dus, om het feit dat je in pakweg Waver geen (nederlandse) taalfaciliteiten hebt nu bij de kaakslagenencyclopedie te voegen. Anders moet men consequent zijn: inderdaad de veralgemening van faciliteitsrechten vragen. Geen franstalige die hier een fundeerbaar bezwaar tegen kan maken, maar tussen droom en daad staan uniculturele dorpse dogma's, en andere "geblokte" bezwaren.

 • door Dominique op zaterdag 24 april 2010

  Eerst wetten stemmen en er dan over bakkeleien. Zo hou je wel je zelf in stand. Laat ze stoppen met parasiteren en ander werk gaan zoeken.. Jan met de pet is het al lang kotsbeu

 • door Verhagens op vrijdag 13 augustus 2010

  Ja dit is echt belgish weer.,geef alle rechten aan de arroganten in brussel en niets aan de mensen die de taalwetten volgen.Heb geen EEN stom frans woord gebruikt in deze zinnen.Waarom lees ik zoveel nederlands met een paar STOMME Franse woorden.....Ben ik te slim dat ik geen enkel frans woord nodig heb om deze opmerkingen te schrijven

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties