Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

"EU-regeringen pleitbezorgers grote bedrijven, niet van eigen bevolking"

Corporate Europe Observatory, Europese watchdog van de zakenlobby's bij de EU, stelt op basis van eigen onderzoek vast dat de EU-regeringen meestal functioneren als tussenschakel voor de belangen van de grote bedrijven ten koste van de belangen van hun eigen bevolking.
donderdag 7 februari 2019

Op basis van eigen onderzoek komt Corporate Europe Observatory (CEO) tot de vaststelling dat Europese nationale regeringen bij hun samenkomsten in de EU-context veel meer aandacht geven aan de belangen van de grote bedrijven dan aan de zorgen en wensen van hun eigen bevolking.

Lobby-organisaties die belangen van multinationals en grote economische sectoren verdedigen bij de EU krijgen niet alleen vrije en onbegrensde toegang tot de politieke leiders van de EU, hun vragen worden ook bijna steeds overgenomen als overheidsbeleid. Zij kunnen ministers, leden van de Europese Commissie en hun ambtenaren direct 'adviseren' met klaargestoomde teksten die als beleidsvoorstellen worden overgenomen. Zo slagen zij er in de pen vast te houden bij de opstelling van EU-richtlijnen.

Grote concerns als Volkswagen, de City of London, de Poolse steenkoolindustrie, lobbygroepen als BusinessEurope en de European Chemicals Industry Council herschrijven de EU-beslissingen over de klimaatverandering, de financiële sector, de chemiesector, de bescherming van het privéleven tot er van de openbaar geuite principes enkel een lege doos overblijft. De enige constante in deze manier van werken is dat het algemeen belang er altijd bij inboet, dikwijls op een zeer ingrijpende manier. Deze methodiek is grotendeels volledig van de buitenwereld afgeschermd.

In hun rapport Captured stateds: when EU governments are a channel for corporate interests hoe dit tewerk gaat via ministers, hun adviseurs en hun ambtenaren, via de Europese Commissie en via andere wegen binnen de EU-structuren.

Organisaties die de belangen van de gewone burger verdedigen – zelfstandigen, KMO's, landbouwers, fabrieksarbeiders, openbare besturen, consumenten en leefmilieugroeperingen – worden volledig buiten dit informele beïnvloedingscircuit gehouden. In het rapport geeft CEO een aantal suggesties hoe deze organisaties deze gang van zaken kunnen tegenwerken en naar buiten brengen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.