Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Tweede basisinkomen in Nederland uitgereikt

Op dinsdag 31 mei zal Nederlands kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) het tweede Basisinkomen in Nederland symbolisch overhandigen aan kunstenares Anne van Dalen. Het idee achter het basisinkomen is dat iedereen een vast bedrag uitgekeerd krijgt om van te leven, ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit.
dinsdag 31 mei 2016

Anne van Dalen krijgt haar basisinkomen dankzij MIES (Maatschappij voor Innovatie van Economie en Samenleving), een burgerinitiatief uit de stad Groningen. MIES gelooft dat je de wereld alleen kunt verbeteren door aan de slag te gaan, kijken wat goed uitpakt en daarop verder te bouwen. In plaats van zich te baseren op theorie en modellen, wil MIES dingen uitproberen.

Burgers maken experiment mogelijk

Het eerste experiment van MIES draait om het basisinkomen. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden om het basisinkomen in te voeren en bedenkt oplossingen voor de bezwaren tegen een basisinkomen. De organisatie besloot om nog een stap verder te gaan en bewijsmateriaal te verzamelen die de politiek kan gebruiken om de sociale zekerheid te moderniseren. Dat doet ze door basisinkomens in de praktijk te brengen. 

MIES haalt via crowdfunding geld op bij sympathisanten van het basisinkomen. Dit bedrag wordt vervolgens via een loting toegewezen aan iemand die zich via de site kandidaat heeft gesteld om een jaar lang een basisinkomen te ontvangen. Anne van Dalen is na door loting gekozen om vanaf 1 juni 2016 een jaar lang 1000 euro per maand, zonder voorwaarden, te ontvangen.

Van Dalen is daarmee de tweede Nederlander met een Basisinkomen. De sociale ondernemer Frans Kerver uit Groningen ging haar in 2015 voor. "Ons stelsel van sociale zekerheid heeft andere uitgangspunten nodig. Geef je mensen vertrouwen en vrijheid, dan doen ze vaker de juiste dingen. Een log bureaucratisch stelsel vol wantrouwen, controle en dwang maakt mensen juist apathisch,” zei Kerver destijds over zijn motivatie om mee te doen aan het experiment. 

Steeds luidere roep om basisinkomen

Niet alleen in Nederland zijn er initiatieven die het basisinkomen met experimenten en petities op de kaart willen zetten. Zwitserland houdt op 5 juni 2016 een referendum over een landelijk ingevoerd basisinkomen. Finland is voornemens in november 2016 een experiment onder 100.000 inwoners te doen. GiveDirectly, een organisatie die al jaren gelooft dat geld geven zonder daar voorwaarden aan te verbinden de oplossing is voor armoede, start een grootschalig en langdurig experiment in Kenya. GiveDirectly heeft al tien van de benodigde dertig miljoen dollar in het project gestoken.


Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

7 reacties

 • door Roland Horvath op dinsdag 31 mei 2016

  Op grotere schaal graag. Een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen OBI is nu onmiddellijk mogelijk in België. En absoluut noodzakelijk voordat N-VA & Co de 99% van de Belgen helemaal ruïneert met hun besparingen en bedrijfslasten verlagingen en het uitsluiten van de één na de ander.

  Een OBI voor iedereen van bijvoorbeeld 200 euro per maand voor 18- en 1.500 voor 18+ moet zo snel mogelijk worden ingevoerd want over een jaar of 40 is wereldwijd meer dan de helft van de werknemers werkloos door automatisering, volgens velen. Dat komt op 164 miljard per jaar of 40% van het Belgische BBP van 410 miljard.

  Een OBI schaft de Sociale Zekerheid SZ niet af, het is niet royaal maar leefbaar en betaalbaar, het is een eenvoudiger inkomstenverdeling dan de huidige en het is voor de ontvanger een vierkante meter vaste grond onder de voeten, een vierkante meter eigendom en vrijheid. Het resulteert in een ander leven voor velen.

  Een OBI is slechts een andere vorm van een deel van het bestaande inkomen. Meer ambities heeft het niet. Het nut van het OBI is dat die uitkering er altijd is, - louter en alleen dat de staat garant staat voor 1.500 euro iedere maand voor alle 18+, en 200 voor 18-. Zonder voorwaarden.

  Een OBI wordt gefinancierd door een deel van de SZ en voor een deel door het feit dat de werkenden, die 1.500 of meer verdienen, hun OBI zelf betalen: Zij of hun werkgever betaalt 1.500 euro aan de instantie, die het OBI uitkeert, en dat wordt doorgegeven aan de betrokken werkende. Dat lijkt nodeloos ingewikkeld maar daardoor kan er altijd, iedere maand aan iedereen 1.500 euro betaald worden.

  Iedereen is vrij al dan niet te werken. Uit tests blijkt dat de tewerkstelling niet vermindert door een OBI. En de arbeidsmobiliteit is groter.

  • door Eddy van Thielen op woensdag 1 juni 2016

   Allemaal heel mooi, maar de neoliberalen staan al te springen om met een OBI, (de meeste neoliberalen spreken van 3 tot 600 €/maand), de sociale zekerheid onderuit te halen, en mensen in slavernij te dwingen. 1500 €/maand is in b.v. België inderdaad perfect haalbaar, maar niet met de huidige sociale zekerheid. Wat ga je bijvoorbeeld doen met iemand die ziek wordt, of met gehandicapten en invaliden, of met hulpbehoevende ouderen? Die kunnen nooit of jamais hun medische, rusthuis, verzorging, en andere rekeningen betalen van een OBI van 1500 €. hoor. Dus zal een deel van de sociale zekerheid moeten blijven bestaan, en dat is niet haalbaar, wel als het OBI zou dalen naar b.v. 1000 €/maand, maar dan is het geen OBI meer hè...

   • door Roland Horvath op woensdag 1 juni 2016

    Akkoord. De Sociale Zekerheid SZ moet blijven -gedeeltelijk- bestaan. Ze wordt slechts gedeeltelijk vervangen door een OBI. Wat de ziekte verzekering betreft: 3/4e van de kosten worden gemaakt tijdens de laatste 6 maanden van het leven van de verzekerden. Dat geld is in hoofdzaak niet goed besteed en meestal gaan de 'zorgen' ten koste van de kwaliteit van het leven van de patiënt. Een andere financieringsbron: Wie geld verdient betaalt volgens zijn inkomen tot maximaal 1.500 euro per maand aan de instantie, die het OBI uitbetaalt, en krijgt iedere maand zijn OBI zijnde 1.500 euro. Zodoende: 1.500 euro is waarschijnlijk wel haalbaar, misschien nipt.

    Een OBI van 1.000 euro per maand is niet goed genoeg, geen OBI. De neoliberalen spreken van een OBI van 300 à 700 per maand wat niet leefbaar is, dus geen OBI. In Zwitserland CH wordt dit jaar een referendum gehouden over een OBI van 2.020 euro per maand =2.500 CH Franc.

    De neoliberalen veroorzaken liever een WO III dan een leefbaar OBI te creëren voor iedereen, omdat een OBI een ongekende vrijheid voor iedereen impliceert. Iedereen wordt minder afhankelijk van -de dominantie van- de overheid en - van de ondernemingen. Men kan nee zeggen tegen een ongewenste job.

    • door Eddy van Thielen op woensdag 1 juni 2016

     Ik woon in Zwitserland, en maandag a.s. gaan wij stemmen voor of tegen een OBI. Persoonlijk denk ik niet dat het een kans op slagen gaat hebben, gezien bij de laatste verkiezingen meer dan de helft bij ons op het extreemrechtse en populistische UDC stemde. En die zijn al tegen een OBI. Ook moet u weten dat een OBI van 2500 CHF. bij ons niets voorstelt. Met de levensduurte hier is dat zelfs gaan OBI, maar een BI. Als je weet dat een werkloze hier al rond de 5000 CHF. heeft, en iemand die werkt gemakkelijk 8 tot 9000 CHF. kan verdienen... Neen, er staan echt niet veel mensen om te springen, en terecht. Stel dat ze hier in België een OBI voorstellen van 1000 €., wat gezien de levensduurte ongeveer hetzelfde is als bij ons 2500 CHF. Ik denk niet dat ze veel kandidaten gaan vinden die daar voor willen stemmen. Neen, in België zou dat minstens 1500 €. moeten bedragen, plus kosteloze ziekteverzekering, en in Zwitserland minstens 4000 CHF. plus kosteloze ziekteverzekering, om leefbaar, en dus onvoorwaardelijk te zijn. En ja, dat is zeker haalbaar, maar ik denk dat onze rechtse politici er schrik van hebben. Vrije mensen zijn eenmaal niet meer zo makkelijk te manipuleren, en dat hebben ze niet zo graag...

     • door Dirk Buys op maandag 25 juli 2016

      Bovendien zou er het een en ander in de grondwet moeten worden vastgelegd. Zoniet staat Johan Van Overtveldt morgen al te janken dat de begroting niet klopt en dat er moet bespaard worden op.... u raad het juist.

  • door Snol op woensdag 1 juni 2016

   Ik ben 100 percent voorstander van basisinkomen en ik geloof dat dit haalbaar moet zijn nu het meeste werk door machines,computers of chinezen (toch ook een soort robotten, niet?) wordt gedaan.

   Wel twee voorwaarden om het realistisch te houden en zijn doel niet voorbij te schieten:

   1 Ik verdien nu minder dan dat basisinkomen van 1500 dat u voorstelt, en ik denk dat er zo nog velen zijn. Is het dan niet logischer om dat basisinkomen lager te leggen zodat iemand als ik dan gewoon deeltijds kan gaan werken in plaats van niet meer hoeft te werken? Anders is de kritiek veel te voor de hand liggend om het niet in voeren. Wat het basisinkomen zou moeten stimuleren is werkherverdeling doordat iedereen deeltijds kan gaan werken. De nu holle slogan "levenslang studeren" kan daardoor reëel worden en zo kunnen vrijgekomen jobs ook daadwerkelijk met gekwalificeerde mensen ingevuld worden (daarmee de "lump of labour phallacy" naar de prullenbak verwijzend.).

   2 Dat het basisinkomen vooral wordt geïncasseerd als tijd en niet als gewoon extra zakgeld om nog meer overconsumptie te subsidiëren. Wat massaal moet gestimuleerd worden (hiermee begeef ik me op glad ijs) is een bepaald idee van het goede leven: dat die tijd wordt gebruikt voor familie, vrienden, zelfontplooiing, sport, verenigingsleven, autonome productie van gebruiksgoederen (een opwaardering van eigenzinnig amateurisme als het nieuwe soort vakmanschap (wat anders toch uitsterft)), etc. Dit kan sommige mensen heel normatief, belerend, paternalistisch overkomen want uiteindelijk komt dit neer op de ouderwetse term volksverheffing. Laten we onszelf geen illusies maken, de vrijheid die het basisinkomen brengt gaat veel mensen desoriënteren. Hoe of door wie dit paternalisme moet uitgevoerd worden is mij een raadsel.

 • door JohanGroenroot op woensdag 1 juni 2016

  Huidige stelsels van "'sociale''zekerheid'" zijn gebouwd op het principe van solidariteit gebaseerd op arbeid en christelijk mededogen met de 'zwakken'. Het sociaal vangnet verstrikt mensen en dwingt hen in de flexi-slavernij of armoede waar steeds meer 'behoeftigen' door de degressiviteit en voorwaardelijkheid uiteindelijk toch onder de armoedegrens terecht komen. Het OBI daarentegen is een vrij contract gebaseerd op 'solidialiteit', vertrouwen en respect voor de menselijke waardigheid en individualiteit. Het is er altijd en voor iedereen.

  Een regelarm geïndexeerd onvoorwaardelijk basisinkomen (=RGOBI) met integratie van alle bestaande stelsels (dus zonder onnodige 'overgangsmaatregelen') invoeren van 1.200€/mnd;14.400€/jr naar keuze voor een samenwonende of 1.500€/mnd;18.000€/jr naar keuze voor een alleenstaande kan ingevoerd worden als we dat willen. Iemand die minder verdiend of niet wenst te werken krijgt opleg, meerverdieners betalen progressieve belasting die kan oplopen tot 100% boven het maximuminkomen. Verder kan het RGOBI gefinancierd worden met het geld van de huidige SZ, eerlijkere fiscaliteit, robottaks, minder uitgaven ziekte door ondermeer zelfregulerende ontmoediging van het voor individu en zijn omgeving vernietigende (opgelegde) workaholisme, minder misdaad door verlaging spanning arm-rijk, meer mensen die de kans krijgen om aan de slag te gaan door een zelfregulerende arbeidsherverdeling,enz...

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties