Een nieuwssite die

reclamevrij
onafhankelijk
kritisch
en gratis is?

Dat kan!

Maar enkel dankzij jouw steun

Steun ons nu!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

'Onwetendheid over ontstaan welvaartstaat maakt vatbaar voor rechtse retoriek"

Tijdens de voorstelling van zijn boek 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn'heeft Jaak Brepoels er donderdagavond voor gewaarschuwd dat de actuele onwetendheid over de opbouw van de welvaartstaat en sociale zekerheid en de rol daarin van de arbeidersbeweging mensen meer vatbaar maakt voor de rechtse retoriek voor afbraak van dit stelsel. Het boek schetst de geschiedenis van de arbeidersbeweging in ons land sinds 1830.
vrijdag 23 oktober 2015

"Ouderen kregen van thuis uit nog enige notie van de economische depressie of de oorlog en van de omstandigheden die tot dit welvaartstelsel hadden geleid. We moeten echter blijvend herinneren aan wat onze ouders en grootouders in de 20e eeuw op sociaal vlak en inzake de democratisering van de toegang tot basisvoorzieningen hebben opgebouwd. Niet uit nostalgie voor vervlogen heroïek, maar om te waarschuwen wat de gevolgen van de afbraak van ons sociaal stelsel zullen zijn", aldus Brepoels.

In 1977 bracht uitgeverij Kritak voor het eerst Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? uit. Dit najaar verschijnt een volledig geactualiseerde uitgave van dit standaardwerk van historicus Jaak Brepoels.

Brepoels waarschuwde ervoor dat maatregelen tot verlaging pensioenen, vermindering kinderbijslagen, inkrimping en verstrenging van de toegang tot uitkeringen, pleidooien om onderdelen van de sociale zekerheid te privatiseren of voordelen te reserveren voor wie het echt nodig heeft 'nare herinneringen oproepen aan de armenzorg uit de 19e eeuw' en net als toen de overheid er opnieuw van uitgaat dat mensen er vooral op uit zijn 'om te profiteren'. Brepoels bestempelde de 'kracht van de verandering' van de N-VA als de 'kracht van de terugkeer naar een eeuw waarin het enkel voor de rijken leuk was om te leven'.

Louis Tobback citeerde een stuk in The Guardian waarin de auteur beweert 'dat zonder dat iemand het beseft premier Cameron in Engeland de welvaartstaat totaal liquideert'. Tobback hekelde 'dat de rechterzijde zich in haar sociaal beleid voortdurend focust op armoede en iedereen doet vergeten dat de welvaart niet langer meer verdeeld wordt'. Hij stelde met enige bitterheid vast dat we thans leven 'onder de dictatuur van een kleinburgerij die angst heeft te verliezen wat hen door de strijd van de arbeidersbeweging is te beurt gevallen' hetgeen ondermeer tot uiting komt in de negatieve reacties op de actuele migratiegolf.

Voor André Van Halewyck, de directeur van de gelijknamige uitgeverij, was het een emotionele avond vermits het een van de laatste boeken is die Van Halewyck als autonome uitgeverij uitgeeft. Op 1 januari 2016 wordt Van Halewyck immers overgenomen door Pelckmans. De eerste editie van 'Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn' in 1977 was tevens het eerste boek dat André Van Halewyck als uitgever van Kritak indertijd uitgaf. Van deze en de volgende twee edities van dit boek - de laatste verscheen in 1987 - werden in totaal 12.000 exemplaren verkocht. 

Jaak Brepoels, Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn?, De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830-2015, Van Halewyck, 655 blz.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

3 reacties

 • door Roland Horvath op zaterdag 24 oktober 2015

  Jaak Brepoels zet kort en bondig en klaar en duidelijk de werking en de gevolgen van sociale afbraak uiteen.

  Er is vooral het naïeve geloof bij veel burgers maar ook bij veel politici en journalisten, dat de besparingen dienen om 'de Sociale Zekerheid SZ betaalbaar te houden' en de economie een opleving te bezorgen. Voortdurende afbraak van de SZ resulteert in een aantal jaren in totale afbraak van de SZ: ziekte- pensioen- werkloosheid en dus in blijvende 19e eeuwse armoede en niet in een opleving van de KMO economie.

  Velen denken dat 19e eeuwse toestanden niet kunnen en zullen terugkomen. En dat het met de afbraak van de SZ, waar Michel1 en Bourgeois1 voortdurend mee bezig zijn, wel zal meevallen. Dat zoiets hooguit resulteert in kleinere correcties.

  Afbraak van de SZ is de bedoeling is van de sponsors en mentors van die politiek, de Grote Multinationale Ondernemingen GMO, die hun bedrijfslasten willen minimaliseren, en graag arme en onderdanige werknemers hebben.

  • door Lawrence O op dinsdag 27 oktober 2015

   Het is een beetje afgezaagd aan het worden. Links staat voor de mooie wereld en rechts wil alles afbreken. Mocht dat laatste enige waarheid bevatten impliceert het dat elke rechtse een sadomasochist is: als je het sociaal weefsel afbreekt dan beland je ooit ook zelf in de drek.

   Zowel rechts als links willen een betaalbare sociale verzorginsstaat. Beiden verschillen erin hoe je dat moet doen. Als we de stand van zaken van dit land erbij nemen kunnen we moeilijk ontkennen dat de afgelopen linkse regeringen ingredienten voor een moeilijke toekomst hebben verzekerd. De staatsschuld ligt net als de belastingen onmenselijk hoog. De uitkeringen en pensioenen bij de laagste van Europa.

   Nochtans kan je niet zeggen dat ons land, welk de hoogste herverdelingsgraad en staatsbeslag van Europa heeft, en waar inkomens-ongelijkheid de kleinste is, neo-liberaal werd bestuurd. De financiële reserves zijn op. De vergrijzing: onbetaalbaar. Tot voor Michel I. Als het langer werken dan een schuldige moet hebben is het zeker niet deze regering. Het is geleden van De Heane dat er wat opzij werd gezet. En toen paars eraan kwam verdween het geld weer als sneeuw voor de zon. Dat noem ik afbraakpolitiek! Dàt is de toekomst naaien! Dàt is de SZ op het spel zetten!

   Uiteindelijk komt het neer op mathematica: 1) Het geld is op. 2) Onze economie draait op een socialistische grafzerk die langzaam maar zeker in de modder zakt van het gewicht der belastingen. Komt er nog een Freya factuur van 2 miljard bij en van Europa moet 16 miljard bespaard worden. Als Di Rupo van zijn 12 miljard er al maar 4 bespaarde en 8 uit nieuwe belastingen haalde meen ik dat de afbraakkritiek nogal hol is. Het is nu pijn leiden of straks Griekenland II. Niemand wil de SZ afbreken. We willen ze net redden!

 • door Jan Willems op zaterdag 24 oktober 2015

  Luister nu eens één keer naar een grijze ‘wijze’: lees dit boek! Verschrikkelijk handig als informatiebron en referentie. Tenzij je verkiest dat lezers van je reacties op deze site met de wijsvinger naar hun hoofd wijzen om aan te geven dat je eigenlijk prietpraat/lulkoek/… uitkraamt ondanks je gebruik van nieuwerwetse uitdrukkingen en (Engelstalige) buzzwoorden. De titel van deze bijdrage is trouwens to the point!

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties