Meer dan ooit heeft de wereld nood aan onafhankelijke journalistiek.

Meer dan ooit is het nodig om een tegengeluid te laten horen.

Steun daarom DeWereldMorgen.be

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Stakend NMBS-personeel heeft 53 verlofdagen?

NMBS-baas Jo Cornu kan er niet om lachen. “Bij ons hebben werknemers 53 verlofdagen, iets boven het gemiddelde van een Belgisch bedrijf.” Die kan het personeel niet opnemen, dus gaan ze staken. Ditmaal is Jean-Pierre Goossens, algemeen secretaris van ABVV-Spoor, kop van Jut. Zijn vakbond staakt immers als enige.
vrijdag 27 juni 2014

Vanaf zondag 22 uur is het spoorstaking. De eerste onder het bewind van spoorbaas Jo Cornu, die de aanleiding betwist. De 53 verlofdagen – volgens Radio 1 zijn het er 60 – bij de NMBS gaan al lang mee en worden bij elk sociaal conflict weer aangehaald. Voormalig spoorbaas Marc Descheemaecker had het er ook over in zijn boek Dwarsligger. Achter de schermen van de NMBS.

Hoe zat het weer?

Elke werknemer van de NMBS en Infrabel heeft naargelang zijn leeftijd 24 tot 26 wettelijke verlofdagen. Feestdagen die op een zaterdag of zondag vallen, komen daarbij. Daarnaast zijn er compensatiedagen voor elke feestdag die wordt gewerkt tijdens een weekdag. Personeel dat in ploegendienst werkt – niet bediendes met een negen-tot-vijfrooster – krijgt bovendien om de vier weken een compensatiedag.

DeWereldMorgen.be

Die compensatie is er omdat het NMBS-personeel dat in ploegendienst zit, in feite 40 uur per week werkt. Ploegendiensten moeten immers op elkaar aansluiten. De ochtendploeg kan niet zomaar vertrekken een uur voor de avondploeg begint. De treinen rijden de hele dag zonder onderbreking. Dat maakt dat wie in ploegendienst werkt, acht werkuren per dag maal vijf werkdagen per week 40-urenweken draait.

In België geldt echter als algemene norm de 38-urenweek. Personeel dat in ploegendienst zit, krijgt daarom compensatiedagen om die extra gewerkte uren op te vangen. Dit geldt voor alle bedrijven en overheidsdiensten met ploegendiensten en is geen exclusief voorrecht van het NMBS-personeel.

Het gemiddeld aantal verlofdagen van het NMBS-personeel komt volledig overeen met het gemiddelde van de Belgische bedrijven

36-urenweek

Het personeel van de NMBS heeft eind jaren 1990 ingestemd met een loonsinlevering van 1,65 procent in ruil voor een 36-urenweek. Dat was een compromis om een nog grotere inkrimping van het personeel te voorkomen.

De spoorvakbonden hebben de voorbije dertig jaar ingestemd met een halvering van het personeelsbestand 

De 36-urenweek werd in 2008 voor een deel tenietgedaan, in overleg met de vakbonden, voor de hoogste categorie bedienden. “In de ons omringende landen werken onze collega's echter evenveel of minder, in Frankrijk bij de SNCF geldt een 32-urenweek”, aldus Jean-Pierre Goossens van ABVV-Spoor.

Op 27 juni werkten er nog 34.101 personen bij de NMBS, ongeveer 300 minder dan op 1 januari 2014. Dat is te weinig. “De overeenkomst met het bestuur bepaalt dat er 37.500 personeelsleden moeten zijn om de volledige dienstverlening te verzekeren”, aldus Goossens.

Volgens Michel Bovy, algemeen directeur van de personeelsdienst HR Rail, worden er wel aanwervingen gedaan. Goossens vindt dat echter onvoldoende: “Die aanwervingen zijn er inderdaad. Wat nu wordt gedaan, is echter slechts een één per één oefening. Het structureel tekort wordt zo niet weggewerkt. Als je elk persoonslid dat vertrekt vanuit een te klein personeelsbestand vervangt door één ander, dan blijf je nog altijd met een te klein personeelsbestand achter. Er moeten méér mensen aangeworven worden dan het aantal dat op pensioen gaat (of om andere redenen vertrekt), daar gaat het om.”

Dezelfde vakbondseisen

“Het klopt niet dat wij om de haverklap staken voor de eerste de beste pruts. De voorbije maanden heb ik meerdere malen werkonderbrekingen voorkomen en heb ik onderhandeld voor tijdelijke tussenoplossingen. Deze stakingsaanzegging is niet de allereerste sociale actie van het jaar. De voorbije vier maanden heb ik meermaals aan de alarmbel getrokken en heb ik bij mijn achterban gepleit om door te werken en de onderhandelingen een kans te geven.”

“Het is niet verwonderlijk dat de mensen gefrusteerd raken nu de vakantie nadert. Ze kunnen geen verlof nemen zoals iedereen. Dat stapelt zich op. Het bestuur weet dat. Het klopt ook niet dat deze sociale actie een verrassing zou zijn, integendeel. Dit is een dossier dat al bijna een volledig jaar aansleept.”

De andere grote spoorvakbond ACV-Transcom Spoor neemt niet deel aan de staking. Hun eisen zijn echter identiek. Zij willen nog wachten tot september alvorens tot actie over te gaan. Luc Piens, algemeen verantwoordelijke ACV-Transcom Spoor, eist wel dat het sociaal overleg alle kansen krijgt om tot snelle resultaatsgerichte oplossingen te komen, die zowel de veiligheid als het welzijn van de werknemers als de veiligheid van de reizigers bevorderen.

NMBS-baas Jo Cornu heeft gezegd de schade van de staking te laten berekenen en te verhalen op de vakbonden. Vooralsnog is dat dreigement derhalve gericht tot de socialistische vakbond ACOD Spoor.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.

reacties

6 reacties

 • door Bert Malliet op vrijdag 27 juni 2014

  Er zit een gat in dit artikel: er wordt niet precies voorgerekend hoe ze aan 53 vakantiedagen komen als er maar 24 tot 26 gewone vakantiedagen zijn. Dat komt alvast deels doordat de arbeidsduurverkorting van 36 naar 38 uur gerealiseerd wordt in de vorm van zogenaamde kredietdagen, 13 voor een voltijds personeelslid. Wat ook niet kan kloppen is dat er 37.000 personeelsleden zouden zijn bij de NMBS; dat is waarschijnlijk het aantal van NMBS, Infrabel en HR-Rail samen. Het probleem van het niet kunnen opnemen van de vakantiedagen stelt zich naar mijn weten voornamelijk bij het rijdend personeel van NMBS, waar Jo Cornu dan de CEO is. En het is niet ABVV-Spoor, maar ACOD-Spoor zoals overigens helemaal onderaan wel correct staat.

  • door bert vds op dinsdag 4 november 2014

   Treinbestuurders en -begeleiders werken 40 uren per week en geen 36. Zoals vaak in andere bedrijven worden die extra uren per week inderdaad gecompenseerd in verlofdagen; 13 niet vrij te kiezen dagen en 13 dagen vrij te kiezen verlofdagen. Die recuperatiedagen (zoals ik ze noem) zijn zeer welkom om te herstellen van die dansende uren. Iedere dag (!) 's morgens op een ander uur (van 2h30 tot 7h) moeten beginnen, hakt echt in je bioritme. 's Avonds idem dito.

   Momenteel kunnen treinbestuurders en -begeleiders met 55 jaar op pensioen. Vaak hoor ik dat er wel langer gewerkt wil worden, maar dat die uren beginnen zwaar beginnen door te wegen. Men zou voor 55+'ers daar rekening mee kunnen houden, maar bij de directie vindt men geen gehoor.

 • door Peter De Fraine op vrijdag 27 juni 2014

  De cruciale vraag,hoe hebben de NMBS en de respectieve ministers van overheidsbedrijven het zo ver laten komen..? Men wil het statuut van het personeel ingrijpend wijzigen o.a. door afbouw en in het vooruitzicht van privatisering. De NMBS-directie met vopral Marc, die de vakbonden rauw lust,zijn de gangmakers geweest om de verlofdagen te verminderen,uiteraard hebben de vakbonden zich daartegen systematisch verzet,en nu krijgen ze weer eens de volle laag over zich heen want ze gaan opnieuw staken;In de pers zal het weer een jeremiade worden van "gijzelen van de reizigers" En de dagelijkse vertragingen,defecten, minder treinen te weinig capaciteit;stijging van de vervoerprijzen,geen of bar slechte communicatie,incidenten,is dat niet een dictaat opleggen aan de treingebruikers met gijzeling?

  Werkgroep voor de herwaardering van het spoorvervoer.

 • door Rik Martens op zaterdag 28 juni 2014

  36-urenweek. Allez, vooruit. Zie mij hier zitten met mijn zestig tot zeventig-urenweek...

  • door Frank Janssens op zondag 29 juni 2014

   Ik zou niet graag in en trein zitten waar de chauffeur net 60 uur gewerkt heeft. Dat is wel een andere verantwoordelijkheid dan 60 uur op een bureau.

 • door PatrickVanderVeken op zaterdag 28 juni 2014

  Als pendelaar vind ik het ook niet leuk als er gestaakt wordt op het spoor. Maar inhaalrust voorstellen als verlof is niet correct. Voor mijn veiligheid en die van de andere pendelaars vind ik het belangrijk dat de werknemers van het spoor hun rust krijgen.

Het is niet langer mogelijk om te reageren.

Lees alle reacties