Bij DeWereldMorgen.be schrijven we niet voor de clicks.

We maken media voor een betere wereld.

Samen met vele vrijwilligers en burgerjournalisten.

Om dit te blijven doen hebben we uw steun meer dan nodig!

Steun onafhankelijke media!

Ja, ik doe een gift

about
Toon menu

Zorgboete voor mantelzorgende zoon of dochter Nederland

Het ziet ernaar uit dat in Nederland een zorgbehoevende ouder vanaf juli 2015 wordt gekort op het AOW-pensioen, wanneer hij gaat inwonen bij zijn kind.
woensdag 23 april 2014

DeWereldMorgen.be

Vanaf 1 juli 2015 geldt: als een AOW'er met zijn kind gaat samenwonen, ontvangt hij aanzienlijk minder pensioenuitkering van de overheid. Het gaat om de helft van het minimumloon, 300 euro minder dan een volledige AOW-uitkering (1.040 euro). Dit is geregeld in de Wet werk en bijstand, die in februari door de Tweede Kamer werd  aangenomen. De Eerste Kamer moet de wet nog goedkeuren.

Wet werk en bijstand

De Wet werk en bijstand is het paradepaardje van de voorgenomen participatiesamenleving van het liberaal-socialistische kabinet-Rutte. In de wet staat onder andere dat bijstandsgerechtigden werk moeten verrichten als tegenprestatie voor hun uitkering.

Ook geldt dat er wordt gekort op de uitkering als men niet alleen woont. Een maatregel die dus ook geldt wanneer iemand zijn zieke ouder of grootouder in huis neemt.

Participatiesamenleving

Participatiesamenleving is niet alleen dé term van het huidige Nederlandse kabinet van PvdA en VVD. Koning Willem Alexander gebruikte het woord officieel in zijn troonrede van september 2013. Volgens de regerende partijen duidt 'participatiesamenleving' op een samenleving waar iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen omgeving en situatie.

In de praktijk betekent dit dat men een tegenprestatie moet leveren voor een uitkering en dat er bij handicap of moeilijkheden eerst beroep wordt gedaan op de directe omgeving en pas daarna op de instanties. Dit betekent dus ook dat ouderen langer thuis zouden moeten wonen.

Zorgboete

Er is nu al veel protest tegen de komende maatregelen. De wet die kort op de AOW is door de volksmond omgedoopt tot 'de zorgboete'. Mensen begrijpen niet dat ze gestraft worden voor datgene wat de overheid van hen verlangt: de zorg van hulpbehoevende familieleden op zich nemen.

De tegenstelling die ontstaat is voor velen moeilijk te begrijpen. Ook voor gemeenten zal de invulling lastig worden. Aan de ene kant moet een gemeente ouderen stimuleren om thuis te blijven wonen en is de verwachting dat achthonderd verzorgingshuizen gesloten moeten worden. Aan de andere kant wordt het dus moeilijker gemaakt om een ziek familielid in huis te nemen.

Bezuinigingen

Het kabinet is voornemens om ruim 2,8 miljard te bezuinigen op de zorg. Daar komt bij dat de zorg van centrale organen wordt overgeheveld naar de gemeenten die met minder geld nu zelf moeten bepalen hoe ze voorzien in de zorgbehoeften van hun burgers.

Door een akkoord met de SGP, ChristenUnie en D66 heeft het kabinet-Rutte zich verzekerd van een meerderheid in de Eerste Kamer voor de bezuinigingen. Hierdoor is het vrij zeker dat de maatregelen worden doorgevoerd.

Protest

Langzaam maar zeker komt het protest op gang. Veel mensen geven aan zich ernstige zorgen te maken. Naast een grote petitie tegen de sluiting van verzorgingshuizen, inmiddels ondertekend door tienduizenden betrokkenen, plaatsten op initiatief van Abvakabo FNV prominente Nederlanders gisteren een advertentie in de Volkskrant.

In de paginagrote advertentie - ondertekend door onder meer Sonja Barend, Frits Barend, Britta Böhler, Wijnand Duyvendak, Arnold Heertje, Jan Marijnissen, Freek de Jonge, Jan Pronk, Maarten 't Hart en Ebru Umar - wordt het kabinet opgeroepen om af te zien van grote bezuinigingen in de zorg. Ook wordt gevraagd om de behandeling van de twee grote zorgwetten in ieder geval een jaar uit te stellen. "Je kunt niet de verzorgingshuizen sluiten, terwijl ook in de thuiszorg wordt gesneden." Aldus de initiatiefnemers.

Reacties

Mezzo, de landelijke organisatie voor mantelzorg en vrijwillige zorg, krijgt honderden telefoontjes van bezorgde burgers. "Meerdere families hebben door de angst voor een korting op het basispensioen hun plannen in de ijskast gezet. Sommige ouders en kinderen die al samenwonen vrezen de kosten niet meer op te kunnen brengen. De maatregel wordt als onrechtvaardig ervaren, als een straf, een belemmering."

Staatssecretaris Jette Klijnsma (PvdA), initiatiefneemster van de wet, laat weten dat ze de plannen hoe dan ook door wil voeren: ”Mensen die samen in een huis wonen, hebben schaalvoordelen omdat ze kosten kunnen delen. Ik vind dat dit voordeel in de uitkeringshoogte terug kan komen.”  

Ouderenbonden

Ook de ouderenbond ANBO ontvangt berichten van ouderen die korting op de AOW vrezen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voorspelde eerder dat deze wet de mantelzorg veeleer zal afremmen in plaats van stimuleren.

Veel mensen laten weten dat mantelzorgen juist meer kosten met zich meebrengt, bijvoorbeeld voor het aanpassen van een woning. Gemeenten maken het kinderen nu lastig om hun ouders in huis te nemen door een oerwoud aan regelgeving. Door de voorziene zorgboete zal het zicht niet helderder worden.

Dat onderschrijft de ouderenbond. ANBO-directeur Liane den Haan zegt: "Bij de grootschalige cultuurverandering naar een participatiesamenleving die de overheid wil, moeten de regels meewerken. Initiatieven om langer thuis te blijven wonen, moeten juist gestimuleerd worden en niet ontmoedigd."

De Eerste Kamer is voornemens de wet nog voor de zomer in het parlement te behandelen.

Deze nieuwssite is niet-commercieel, onafhankelijk en 100% gratis dankzij uw steun. We rekenen op uw fair share. Maandelijks, Jaarlijks, Eenmalig.