De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zwaar gehandicapte in nood en toch nog schuldig hulpverzuim?

Zwaar gehandicapte in nood en toch nog schuldig hulpverzuim?

woensdag 23 november 2016 12:07
Spread the love

Beste dames & heren,
Zoals U in de bijlage 3589_001.pdf  ziet op 5/7/2016 was ik bij de politie geweest voor de FEITEN inzake de aanvallen op mij & mijn oorspronkelijke elektrische rolstoel  zoals hieronder beschreven zijn (voorheen ook meer dan 5 ernstige aangiften!!), maar helaas de aanvallen door deze nog niet opgepakte betrokkenen op mij &mijn elektrische rolstoel worden alleen maar erger. De eerdere vermelde misdrijven en meldingen zijn nog niet opgelost of de bijkomende dienen zich al aan. Door niets te doen gaat het met mij zeer slecht en wordt het dan nog steeds alsmaar moeilijker dan het al is. Dat ik al die problemen in eentje te lijf moet is uit den boze. Centraal in dit kwestie is het feit dat de voortgezette misdrijven qua opzet en gedragingen met elkaar verbonden zijn.
Op 8/10/2016 werd ik door deze vastberaden ad infinitum interne/externe nog niet opgepakte daders met mijn elektrische rolstoel ( een vervangscooter: want de oorspronkelijke nog steeds aan het herstellen door eerdere soortgelijke aanvallen !!) ook zo zeer ernstig lastig gevallen en nadien «met voorbedachten rade» naar het water in de schilde geduwd.
Ik had mijn best gedaan om mijn elektrische rolstoel (vervangscooter) ook te redden. Ik heb hem met moeilijkheid tot de ”TWEED trap van de VLOTSTEIGER STEENPLEIN ANTWERPEN richting het RAS’. Toen ik zelf naar boven gekomen was ik ERG BOOS op de daders hetgeen vanzelfsprekend is en heb ik de alle aanwezigen boven mij aan de kaai ( vooral politie en  brandweer) met klem gevraagd om mijn elektrische rolstoel (VERVANGSCOOTER) niet in het water te laten zakken want toen was hij nog ZICHTBAAR, alsook indien mogelijk om de daders ter plaatse op te sporen. Verder ik werd zonder mijn elektrische rolstoel met de brandweer naar spoed afgevoerd.
Op 10/10/2016 heb ik daaromtrent de alle nodige contacten met de politie en brandweer, maar helaas ze hebben meegedeeld dat mijn elektrische rolstoel (VERVANGSCOOTER) als verloren moet gezien worden en er geen kans bestaat op berging.
Volgens de wetgever moeten de aanwezigen boven mij aan de kaai ( vooral politie en  brandweer) hun dienst &verantwoordelijkheid verder zetten en mijn elektrische rolstoel (VERVANGSCOOTER) die door mij zo net onder de ”TWEED trap van de VLOTSTEIGER STEENPLEIN ANTWERPEN richting het RAS achtergelaten uit de schilde zouden moeten vissen. Toch?
Waarom niemand van aanwezigen boven mij aan de kaai  ( vooral politie en  brandweer) ondanks mijn roeping om de elektrische rolstoel niet in het water te laten zakken niks gedaan is ook maar zeer een vraag? Dat was toch raar en naar en zeker geen feest voor de ogen? Of was dat toch een schuldig hulpverzuim al dan niet met opzet ?
Waar ik mijn elektrische rolstoel ( (VERVANGSCOOTER) precies achtergelaten? Daar zo net onder de ”TWEED trap van de VLOTSTEIGER STEENPLEIN ANTWERPEN richting het RAS. Toen ik naar boven gekomen was ik ERG BOOS op de daders wat vanzelfsprekend is en heb ik de alle aanwezigen( vooral politie en  brandweer) met klem gevraagd om de elektrische rolstoel (VERVANGSCOOTER) niet in het water te laten zakken want toen was hij nog ZICHTBAAR, alsook indien mogelijk om de daders ter plaatse op te sporen.
Waarom is het nog nodig? Eerst en vooral de elektrische rolstoel te bergen op zich niet de enige belangrijke reden en het is weliswaar te verstaan, maar ik heb nog andere redenen: o.a. alle mijn sleutels hangen daarop alsook het DNA, vingerafdrukken van de daders moet daar overal ook zijn, alsook de door de daders schade gebruikte misdaadvoorwerpen o.a. het grijs plooistoeltje gezien ze mij&mijn rolstoel vooraf lastiggevallen, aangevallen hebben en met van alles werd gegooid o.a. het grijs plooistoeltje, blikjes,…   en nadien naar het water geduwd. De FEITEN van 8/10/2016 rond 20:00 uur door het toedoen van de daders  o.a. die die door de politie gekenden van de aanvallen van 2/7/2016  in La Porte 21 op Oever 21 te 2000 Antwerpen die ook voordien meermaals mij &mijn andere rolstoelen lastiggevallen hadden en verder beloofden van alles o.a. doodbedreiging te zullen plegen( zie aub hieronder het schrijven aan de politie daaromtrent).
Lieve deugd! Wie immers een deugd wil beoefenen, moet een juist oordeel hebben, achting voor wet en plicht én eenieder geven wat hem toekomt, de moeilijkheden trotseren, mag zich niet laten ontmoedigen én dient de rechten van anderen te eerbiedigen zowel in de dagelijkse omgang met medemensen als ook de wettelijke verplichtingen die elkeen moet nakomen voor het welslagen van een rechtvaardige maatschappij.
Gezien de belangrijke bovenstaande redenen vooral in het kader van deze herhaalde ‘kriminigenre’ die nog niet blijkt te moeten stoppen, is het mogelijk om Uw standpunten inzake de berging even te willen herzien? Of althans de precieze locatie van de elektrische rolstoel alsnog te laten weten? Dat is zeer nodig en de reden zijn des te meer o.a. als bewijsmateriaal , de aanvallen elkaar rap volgen en de daders nog vrij.
Ad notam nemen, sleep aub dus ad hoc mooie resultaten uit het water a costi. Een duik ( al dan niet als duikvlucht) kan al genoeg zijn. Wellicht ook een snuffelstage voor Uw nieuwe collega’s om ”als een brak” in deze brakke poel te zijn hetgeen kan wel nuttig zijn en zelfs een must al dan niet met/onder toezicht /door een oude rot in het vak want daar is het een fluitje van een cent. Ik ga er vanuit dat op dat plekje mijn recht niet verpest zou worden. Ik deel U nogmaals mede dat op het laatste nippertje heb ik hem GEDWONGEN zo net onder de ”TWEED trap van de VLOTSTEIGER STEENPLEIN ANTWERPEN richting het RAS” losgelaten want toen was ik daar op dat plekje erg vermoeid en kon hem niet meer meeslepen naar boven en mijn linkerarm waarmee vastpakte deed toen en nog steeds doet erge pijn met schaafwondje.
Nu zit ik in NOODSITUATIE vast zonder elektrische rolstoel (vervangscooter) en dit door de politie en de brandweer zal niet gedaan worden.
Zou U misschien alsnog de deugd even eens willen beoefenen en dus deug doen om AL HET NODIGE i.v.m. de berging  even in orde te laten komen zodat ik alsnog vandaag of later deze week mijn elektrische rolstoel (vervangscooter) kan terugkrijgen? Zoja vanaf wanneer?
In afwachting voor UW SPOEDIGE (RE)ACTIE en nog prettige dag verder.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!