De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zotte(gemse) kuren

Zotte(gemse) kuren

woensdag 29 juni 2011 14:08
Spread the love

Vacatures voor jobstudenten exclusief voorbehouden voor kinderen uit kansarme gezinnen. Is dat discriminineren? Volgens de burgemeester van Zottegem niet. Ook niet volgens het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding.

Vooral dat laatste vind ik zeer eigenaardig. Ik weet uiteraard niet op basis van welke argumenten het centrum tot dit besluit is gekomen. Ik weet ook niet of hen de concrete vraag in dit concrete dossier is voorgelegd. Dus ga ik mij daar verder ook niet over uitspreken en hou het bij ‘zeer eigenaardig’.

De gouverneur daarentegen ziet hier wel graten in. Hij krijgt dan ook heel wat verwijten naar zijn ‘Open VLD’-kop geslingerd. En toch meen ik dat de gouverneur in dezen gelijk heeft.

Discriminatie is nooit toelaatbaar

Wat mij betreft is elke vorm van discriminatie – ook de zogenaamde positieve discriminatie – ontoelaatbaar. Trouwens, waarom hebben politici toch altijd die blijkbaar onbedwingbare drang om hun – al dan niet goede – intenties ‘te toetsen’ aan de media?

Je kan toch perfect beoordelingscriteria afspreken zonder bij voorbaat een ‘groep’ helemaal uit te sluiten en/of een andere ‘groep’ exclusief te bevoordelen. Het loopt helemaal de spuigaten uit wanneer diezelfde burgemeester beslist om dan maar géén jobstudenten aan te werven.

Ofwel is er in zijn gemeente behoefte aan dit contingent. Ofwel was het een puur politieke stunt. Dat is zo mogelijk nog meer verwerpelijk dan die ‘positieve discriminatie’, dat zijn zelfs helemaal zotte kuren.

Een goede raad aan deze burgemeester en vele van zijn collega’s: goede werken gebeuren meestal in stilte. Met andere woorden, doe wel en zie niet om!

Dré Wolput

take down
the paywall
steun ons nu!