De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zorg om eigen inkomen basis voor succes VB?

Zorg om eigen inkomen basis voor succes VB?

woensdag 17 mei 2023 11:04
Spread the love

Zorg om eigen inkomen basis voor succes VB?

Uit de resultaten van ‘De Stemming’, het onderzoek dat de VRT en De Standaard door de universiteiten UA en VUB bij 2000 kiesgerechtigde Vlamingen lieten uitvoeren, bleek enkele dagen terug dat een belangrijk deel van de bevolking heel ontevreden is over het gevoerde beleid. 34 procent vindt dat dit land niet democratisch bestuurd wordt en liefst 35 procent ziet heil in een sterke leider die zich niet druk hoeft te maken om het parlement en verkiezingen. 16 procent wil zelfs dat het leger de macht overneemt.

Het wekt wellicht geen verbazing dat het extreemrechtse Vlaams Belang, dat volgens een peiling bij deze 2000 personen momenteel in Vlaanderen goed is voor liefst 24,6 procent van de stemmen (+6,1 procent in vergelijking met verkiezingen in 2019), telkens de hoogste scores haalt wanneer er gepeild wordt naar anti-democratische gevoelens. 47 procent van de Vlaams Belang-kiezers wil dat er een sterke leider aan de macht komt en 24 procent wil dat het leger overneemt.

Dat het Vlaams Belang zo hoog scoort in de peilingen is gelinkt aan het feit dat economie (25 procent) en migratie (18 procent) momenteel de belangrijkste thema’s zijn voor de Vlaming. Terwijl een kwart van de ondervraagden aangeeft op dit ogenblik moeilijk rond te komen is dat bij de kiezers van het Vlaams Belang 36 procent. Volgens 54 procent van de VB-ers ging hun financiële situatie er de afgelopen drie jaar op achteruit terwijl dat gemiddeld slechts 45 procent is. Dit is wellicht ook een van de redenen dat de vreemdelingenhaat toeneemt.

Een aanduiding dat het succes van het Vlaams Belang vooral het gevolg is van zorgen om het eigen inkomen is de vaststelling van de onderzoekers dat hoe jonger, armoediger en lager opgeleid hoe groter de verleiding om voor een autoritair bestuur te kiezen. Overheden dienen dus in de eerste plaats te zorgen voor leeflonen en minimumlonen die mensen effectief uit de armoede tillen. Naast het onder controle houden van de inflatie moet betaalbaar wonen de absolute beleidsprioriteit worden.

Wekt het tot slot verbazing dat ook het vertrouwen van jongeren in de politiek drastisch afneemt en daarom voor autoritaire oplossingen kiest? Van de 18-jarigen kiest 27 procent voor Vlaams Belang. Wat is vandaag het toekomstperspectief voor opgroeiende jongeren als gevolg van het falende beleid van de afgelopen decennia: zonder drastische financiële steun van de ouders is het voor hen onmogelijk om een huis te kopen, er is het dramatische opwarmingsprobleem en een failliete staatskas waarvoor zij zullen moeten opdraaien.

Wat met de vele Belgen die problemen hebben met migranten? Ik ben ervan overtuigd dat een globale studie over de impact van migratie op de welvaart in ons land positief zou uitvallen. Zo maakte Acerta recent bekend dat 15,8 procent van de werknemers in ons land een niet-Belgische nationaliteit heeft waarmee deze een sterke bijdrage leveren om de krapte aan de arbeidsmarkt te lenigen. Dat ons land zijn bijdrage moet leveren aan de opvang van mensen die elders slachtoffer zijn van oorlog, vervolging… is overigens een ‘no paseran’.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!