De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zelf de berichtgeving op de VRT dient niet meer wetenschappelijk correct te zijn.

Zelf de berichtgeving op de VRT dient niet meer wetenschappelijk correct te zijn.

dinsdag 31 december 2019 13:37
Spread the love
… over ozon :
In het middagjournaal van 30 december ll, waarin werd bericht over de verbetering van de luchtkwaliteit in ons land het afgelopen jaar, werd gewag gemaakt van een aantal gassen. Drie vervuilende stoffen met name de stikstof-, fijnstof- en ozonconcentraties dalen. Uiteraard een daling goed voor de gezondheid, ook wat ozon betreft.
Volgens diezelfde berichtgeving, ook te lezen op de VRT-nieuwssite online, zou “de luchtkwaliteit niets zeggen over het klimaat” noch over de opwarming van de aarde.
“De luchtkwaliteitzegt niets over het klimaat”
Mag ik er fijntjes op wijzen dat Troposferisch ozon een broeikasgas is. Het draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarnaast veroorzaakt het smog en dat is slecht voor de gezondheid. Ozon komt voor zowel in de troposfeer (ruwweg de onderste 10 kilometer van de dampkring) als in de stratosfeer. Die troposfeer is de luchtlaag waarin wij leven. Daar wordt Ozon gevormd door een chemische reactie tussen een aantal vervuilende stoffen, vooral uitlaatgassen. In de troposfeer werkt ook Ozon als een broeikasgas.
“Ozon is een broeikasgas”
Ik ga er van uit dat dergelijke misleidende berichtgeving een foutje is van de (eind-)redactie. Ik mag er niet aan denken dat dergelijke wijze van berichten een fijntjes uitgekiende manier is om de publieke opinie te manoeuvreren naar een politiek geïnspireerd eco-realisme, ingegeven door een Vlaamse Canon of politieke stroming binnen de VRT. Het zou de onafhankelijkheid van de nieuwsdienst grondig ondergraven !
Ook ozon is en blijft een broeikasgas dat bijdraagt tot de klimaatveranderingen, spijts wat de VRT suggereert !

ozon luchtkwaliteit klimaat broeikasgassen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!