De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wordt Groen blauw?

Wordt Groen blauw?

vrijdag 2 november 2018 12:29
Spread the love

In de media zet men Groen doorgaans bij de progressieve partijen. Gezien vanuit de openbaar verklaarde doelstellingen is dit waar. Vandaar de grote aarzeling bij Groen om samen te werken in Antwerpen met de N-VA. Want de N-VA is even duidelijk als Open VLD een conservatieve partij. Je kunt je afvragen hoe het komt dat een land met een zo hoge syndicalisatiegraad als Vlaanderen zoveel N-VA-kiezers heeft. Het is toch duidelijk dat werknemers (het ‘werkvolk’) tegen hun eigenbelang stemmen indien ze kiezen voor N-VA of Open VLD? Hetzelfde kan gezegd worden van de winkeliers, de horeca en bedienden.
Onze grote instellingen hebben jarenlang gekozen voor de zogeheten stabiliteit van de conservatieve krachten: de groei-economie. Met de rijke corruptiepraktijken.
Ook de sociaal-democraten hebben dit jarenlang gedaan.
De toekomst vraagt echter naar de waarden en doelstellingen die Groen op dit ogenblik stelt.
Waarden die ook de vakbonden reeds jaren stellen. De jonge kiezers zoeken naar die waarden, vooral ook opnieuw geformuleerd zoals door Groen.

De kiezer bestaat niet. He kiezerskorps is samengesteld uit
1° een aangroeiende groep (angstige) ouderen
2° een te grote groep werklozen
3° een betrekkelijk grote groep jonge kiezers
Deze 3 groepen zijn allemaal op zoek naar inzichten. Daarom kiezen steeds meer (vooral) jongeren voor de waarden en doelstellingen van Groen.
De Roomse Kerk is geleidelijkaan ook aan het kiezen voor die nieuwe waarden. Een deel van de niet-gelovige vrijzinnigheid ook.

Groen heeft een grote verantwoordelijkheid: kiest ze voor een samengaan met de oude structuren of neemt ze de toekomst op zich. De sociaal-democraten en de kristelijk genoemde partijen hebben zeer laat de nieuwe waarden en doelstellingen gekozen…
En blijven de vakbonden in het belang van hun leden kiezen voor die nieuwe waarden en doelstellingen ook op het politieke vlak?

In Oostende heeft Groen duidelijk de verkeerde keuze voor Open VLD en N-VA gemaakt.

In onze samenleving is geduldig wachten geen deugd meer, maar een betere toekomst heeft wel geduld nodig. Immers, inzichten groeien langzaam.

Stefaan Lievens, Oostende, 27.10.2018

take down
the paywall
steun ons nu!