De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wilders of het niet verwerkte verleden van Nederland

Wilders of het niet verwerkte verleden van Nederland

woensdag 7 april 2010 12:48
Spread the love

2de uittreksel uit de lezing van Jan Hertogen voor het Congres van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, 27 maart 2010 in het Brusselse Parlement. Voor de volledige lezing zie www.npdata.be/Dok/VVF

Migratie, een overlevingsstrategie

Inzicht in migratiebewegingen is belangrijk omdat het altijd weer de dynamieken levert waardoor niet alleen de menselijke soort ontstaan is en zich over de ganse wereld heeft verspreid, maar ook de overlevingsdynamiek is waarmee de ongelijke verdeling van goederen en diensten, van macht of ideologie zichzelf tot een zeker evenwicht brengt, de dynamiek waardoor

1. De rijken op zoek gaan naar nog grotere rijkdom, kapitaal kent geen grens en wordt enkel door zichzelf ingehaald langs internationale bankcrisissen of door hen uitgelokte economische recessie
2. Elke mens op deze wereld het fundamentele recht uitoefent op zoek te gaan naar betere oorden, een  beter leven voor zichzelf en zijn kinderen.
3. Oorlogen tot migratie leiden, niet voor niets staan Tsjetsjenen, Afghanen en Irakezen bij de top drie van de asielzoekers in België.
4. Om ideologische redenen zoals door het nationaal-socialisme dat langs democratische weg de macht verwierf  om de wereld op te delen in wie recht had op leven en wie gedoemd was  te sterven: ouderen, gehandicapten en vooral ook de joden. In hun wereldorde werden ondermeer 250.000 Belgische arbeiders, waaronder 30.000 vrouwen onder dwang tewerkgesteld in Duitsland. Maar ook de 20.000 Oostfrontstrijders en wie na de oorlog, wegens collaboratieverleden gemigreerd is zijn deel van deze tijdelijk of definitieve volksbewegingen.

Een kadaster van collaboratie en Nazi-verleden

In vele familiegeschiedenissen komen de zelfgekozen of verplichte migraties aan de orde sommige worden weggemoffeld of met enige onnodige schaamte vermeld. Pas nu wordt bv in Duitsland de volle rekening gemaakt van wat hun voorouders en het gehele bedrijfsleven miljoenen mensen hebben aangedaan. Er is zelfs een databank opgemaakt waar elke burger kan nagaan wat het Nationaal-socialistische, het NAZI verleden was van ouders en grootouders. Porsche wordt bij haar 100ste verjaardag er toe gebracht ook de geschiedenis van haar dwangarbeid te schrijven. Oorlogen zijn in het verleden en ook vandaag nog de grote motoren van migratie. Wie zich de moeite getroost om na te gaan wat met West- en Oost Polen, West- en Oost-Oekraine gebeurd is en met de Duitsers die uit hun traditionele woongebieden gezet zijn, zal beseffen dat niets vast is en dat de mens overal thuis kan zijn en overal kan buitengezet worden. Ook grote ecologische rampen en overstromingen dwingen bevolkingen naar andere oorden te vertrekken. Maar overal is Thuis waar men woont. Eigen Volk Eerst is in dit perspectief een van de meest decadente en onmenselijke slogans die ooit bedacht is.

Vlaanderen was op weg naar nationaalsocialistische score

Dat Antwerpen met 38% een hogere score behaald heeft dan de nationaal-socialisten in 1933 in Duitsland, waardoor Hitler aan de macht gekomen is, zal eeuwig op het Antwerpse embleem prijken. En dat Vlaanderen met 24% een goed stuk naar deze Nazistische score onderweg was geeft aan dat nationaal-socialistisch gedachtegoed nog lang niet overwonnen is en dat migratie en acceptatie het ‘het vreemde’ nog altijd niet in de gedachten ingeburgerd is. Dat Antwerpen een Brusselse toekomst heeft kan daarbij op de ironie van de geschiedenis geschreven worden.

Wilders, het onverwerkte verleden van Nederland

Gelijklopend hiermee wordt Nederland wakker met dezelfde ‘intolerantie’ waarvan zij als natie en als bevolking ten aanzien van de joden  heeft blijk gegeven, maar nu tegenover de Marokkanen en de islam. Nederland heeft nooit de grootste migratiebeweging uit haar geschiedenis verwerkt: 105.000 in Nederland wonende joden werden op twee jaren tijd met hulp van de overheid en van de bevolking uit Nederland gedreven en slechts enkelen  hebben de deportatie en gaskamers overleefd, tot in Sobibor tegen de grens met Oekraïne werden ze afgevoerd. Daarmee is Nederland, na Polen, het land waar het grootste % joden werd gedeporteerd, nl 85%, en dus het minst overlevingskans had. Nederland heeft deze eigen verantwoordelijkheid vooral omgezet in  een ‘anti-Duitse’ houding en zich verscholen achter een masker van oppervlakkige tolerantie, eerder dan in eigen boezem te kijken en ten gronde na te gaan waarom dit ‘calvinistisch’ antisemitisme zo ingebakken was in de Nederlandse samenleving. En nu breekt Wilders door, als voortzetting en uitdrukking van anti-vreemdheid en op godsdienst geënte vreemdelingenhaat. En zolang de band niet gelegd wordt met haar anti-joodse verleden zal de Nederlandse bevolking en de Nederlandse overheid ook geen weg weten met personen als Wilders en waar deze voor staan. Brussel daarentegen is de stad geweest waar de joden in wereldoorlog 2, van alle Europese Bezette steden, de grootste overlevingskans hadden, nl. 42% werd er slechts gedeporteerd, tegenover 75% in Antwerpen, dat een Nederlandse ‘score’ haalde.”

Nawoord:Een bezoek aan  het Joods museum in Amsterdam en aan het Nationaal Monument Kamp Vught maken duidelijk dat de geschiedenis en positie van de Nederlandse overheid en de Nederlandse bevolking onder de Duitse bezetting met ‘schroom’ bejegend worden, om niemand tegen het hoofd te stoten? In de gedegen 9-delige serie “Oorlog” van NPS in het najaar 2010 op de Nederlandse televisie,  werden alle elementen aangebracht om de beslissende verantwoordelijkheid van overheid en bevolking in Nederland voor de quasi volledige vernietiging van haar Joodse inwoners te begrijpen, zonder evenwel ook hier conclusies te trekken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!