De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wikileaks – Saddams boodschap van vriendschap aan president Bush 25 07 1990

Wikileaks – Saddams boodschap van vriendschap aan president Bush 25 07 1990

vrijdag 7 januari 2011 01:39
Spread the love

SUBJECT: SADDAM’S MESSAGE OF FRIENDSHIP TO PRESIDENT BUSH
Onderwerp: Saddams boodschap van vriendschap aan president Bush

A1. SECRET – ENTIRE TEXT.
Geheim – de volledige tekst.

A2. SUMMARY: SADDAM TOLD THE AMBASSADOR JULY 25
THAT MUBARAK HAS ARRANGED FOR KUWAITI AND IRAQI
DELEGATIONS TO MEET IN RIYADH, AND THEN ON
JULY 28, 29 OR 30, THE KUWAITI CROWN PRINCE WILL
COME TO BAGHDAD FOR SERIOUS NEGOTIATIONS. “NOTHING
WILL HAPPEN” BEFORE THEN, SADDAM HAD PROMISED
MUBARAK.

Samenvatting: Saddam vertelde de ambassadrice op 25 juli dat Mubarak een ontmoeting regelde voor delegaties van Kuweit en Irak in Riyadh, en vervolgens zal op 28-30 juli de kroonprins van Kuweit naar Baghdad komen voor serieuze onderhandelingen. “Er zal niets gebeuren” tot dan, had Saddam Mubarak beloofd.

–SADDAM WISHED TO CONVEY AN IMPORTANT MESSAGE TO
PRESIDENT BUSH: IRAQ WANTS FRIENDSHIP, BUT DOES
THE USG? IRAQ SUFFERED 100,000’S OF CASUALTIES
AND IS NOW SO POOR THAT WAR ORPHAN PENSIONS WILL
SOON BE CUT; YET RICH KUWAIT WILL NOT EVEN ACCEPT
OPEC DISCIPLINE. IRAQ IS SICK OF WAR, BUT KUWAIT
HAS IGNORED DIPLOMACY. USG MANEUVERS WITH THE UAE
WILL ENCOURAGE THE UAE AND KUWAIT TO IGNORE
CONVENTIONAL DIPLOMACY. IF IRAQ IS PUBLICLY
HUMILIATED BY THE USG, IT WILL HAVE NO CHOICE
BUT TO “RESPOND,” HOWEVER ILLOGICAL AND SELF
DESTRUCTIVE THAT WOULD PROVE.

Saddam wenste een belangrijke boodschap over te maken aan president Bush: Irak will vriendschap, maar wil de USG (de regering van de Verenigde Staten) dat ook? Irak leed 100.000-en slachtoffers en is nu zo arm dat de oorlogswezenopvanghuizen geen subsidies meer zullen ontvangen; terwijl het rijke Kuweit zich niet eens aan de OPEC-regels houdt. Irak wil geen oorlog meer, maar Kuweit negeert de diplomatie. USG manoevers met de UAE (Verenigde Arabische Emiraten) zullen de UAE en Kuweit aanmoedigen om de conventionele diplomatie te negeren. Als Irak publiek vernederd wordt door de USG, heeft het geen andere keuze dan te “reageren”, hoe onlogisch en zelfdestructief dat ook zou blijken te zijn.

–ALTHOUGH NOT QUITE EXPLICIT, SADDAM’S MESSAGE
TO US SEEMED TO BE THAT HE WILL MAKE A MAJOR PUSH
TO COOPERATE WITH MUBARAK’S DIPLOMACY, BUT WE MUST
TRY TO UNDERSTAND KUWAITI/UAE “SELFISHNESS” IS
UNBEARABLE. AMBASSADOR MADE CLEAR THAT WE CAN
NEVER EXCUSE SETTLEMENT OF DISPUTES BY OTHER THAN
PEACEFUL MEANS. END SUMMARY.

Alhowel niet expliciet, leek Saddams boodschap naar ons toe dat hij een serieuze poging wil doen om samen te werken met Mubaraks diplomatie, maar dat wij moeten proberen begrijpen dat Kuweit/UAE’s “egoïsme” ondraaglijk is. De ambassadrice maakte duidelijk dat we nooit kunnen accepteren dat meningsverschillen op een andere dan vredevolle manier worden opgelost. Einde samenvatting.

[Note van vertaler: in de rest van het brondocument staan heel wat details van wat Saddam zei tegen de ambassadrice, punt per punt, hij riep voor ‘t eerst ooit de ambassadrice bij zich, geeft duidelijk aan dat hij hulp wil van Amerika, dat hij niet veel mogelijkheden meer ziet behalve oorlog als Kuweit/UAE zijn vraag blijven negeren.]

http://wikileaks.dewereldmorgen.be/cable/1990/07/90BAGHDAD4237.html

Reference ID Created Released Classification Origin
90BAGHDAD4237 1990-07-25 12:12 2011-01-01 21:09 SECRET Embassy Baghdad
O 251246Z JUL 90
FM AMEMBASSY BAGHDAD
TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 4627
INFO AMEMBASSY ABU DHABI IMMEDIATE
AMEMBASSY CAIRO IMMEDIATE
AMEMBASSY KUWAIT IMMEDIATE
AMEMBASSY RIYADH IMMEDIATE
ARABLEAGUE COLLECTIVES E C R E T SECTION 01 OF 05 BAGHDAD 04237

E.O. 12356: DECL:OADR
TAGS: MOPS PREL US KU IZ

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!