De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WIE VERHINDERT IN EUROPA SANCTIES TEGEN ISRAEL?

WIE VERHINDERT IN EUROPA SANCTIES TEGEN ISRAEL?

vrijdag 13 mei 2011 13:12
Spread the love

Noem dwarsliggers sancties tegen Israel bij naam.

Verscheidene Europarlementsleden hebben kritiek geuit op het zwakke Europese antwoord op de bloedige repressie in Israel. Ze eisen dat de lidstaten die sancties weigeren bij naam genoemd worden..
Het Israëlische regime is al tientallen jaren verantwoordelijk voor het brutaal neerslaan van de Palestijnse opstanden. Het is het volledige recht van het Palestijnse volk te streven naar vrijheid en onafhankelijkheid. Het zijn pro vrijheid opstandelingen.
Tientallen jaren geleden waren de eerste betogingen vreedzaam maar ze werden gewelddadig onderdrukt. Daarna begon de jeugd met stenen te gooien en het Israëlische leger sloeg terug met kogels en doodde zo Palestijnse pubers. Europa zweeg.
Alleen daarna tijdens de eerste en tweede grote opstanden “Intifada” begonnen de opstandelingen ook met gewapende acties als reactie op het met geweld neerslaan van de vreedzame betogingen.
De geschiedenis van Israel is een geschiedenis van etnische zuivering, deportaties, schending van mensenrechten, oorlogsmisdaden, brutale onderdrukking van de gerechtvaardigde opstand van het volk voor vrijheid en onafhankelijk. Het Israëlische regime gebruikt disproportioneel geweld, zwaar geschut tegen weerloze burgers, luchtbombardementen met straaljagers en helikopters, tanks zoals in Jenin en zelfs witte fosfor in de laatste aanval in Gaza. De laatste aanval op Gaza, operatie Gegoten Lood , 2008-2009 heeft, in 3 weken tijd, 1400 Palestijnen gedood  onder wie 300 kinderen. Europa zwijgt nog steeds.
In de Israëlische gevangenissen zitten nog altijd rond de 8000 Palestijnse gevangenen, onder wie 221 kinderen en 37 vrouwen. In verhouding tot de bevolking telt Israel de meeste politieke gevangenen te wereld.

Als men ook de Palestijnen meetelt gedood in Libanon onder de agressie en de twintig jaar durende Israëlische bezetting van Libanon, komt men aan ongever100000 gedode en 1 miljoen gewonde Palestijnen sinds 1948.

Israel is een apartheid staat waar alleen de joden de volle rechten hebben en de Arabieren in Israel tweederangsburgers zijn en de Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan oever  gewoon rechteloze en staatloze vluchtelingen zijn. Recent heeft Israel met een geheime procedure de verblijfsvergunning van 140000 Palestijnen op de westelijke Jordaan oever ingetrokken. Het gaat over Palestijnen die via Jordanië naar het buitenland trokken. Dit zijn toch praktijken van een kolonialistische overheerser die een bevolking die al 1000 jaren in eigen land woont als slaven, gevangenen, rechtelozen en staatlozen behandelt.
Ze leven in concentratiekampen tussen betonnen muren met kijktorens en prikkeldraad en omsingeld door wrede Israëlische soldaten. Het lijkt mij dat ze veel erger behandeld worden dan de zwarten in Zuid-Afrika onder de apartheid.
Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN zijn er, sinds 2000, al 1335 kinderen vermoord door het Israëlische leger.
Volgens Unicef  leven 1.900.000 kinderen, door het geweld van het Israëlische leger, in angst en onder gevaar van gewond, gevangen, gedood te worden en dus onder grote psychologische stress wat absoluut geen “juiste” omgeving is om een normale opvoeding te genieten.
Het zwijgen van Europa wordt ondraaglijk
Gui Verhofstadt heeft met ijver en passie een pleidooi gehouden voor de bescherming van Libische burgers en nu ook voor de bescherming van Syrische burgers maar over de Palestijnse burgers zwijgt hij nog steeds als een graf. Zijn de Palestijnse burgers dan geen mensen of zijn het “slechte” burgers ?
Zolang Gui Verhofstadt geen pleidooi houdt voor de Palestijnse burgers klinken zijn humanitaire pleidooien hol. Ze klinken meer als pleidooien van een lobbyist voor de belangen van westerse oliemaatschappijen in Libië.
Hier vraag ik aan Gui Verhofstadt om met dezelfde ijver en passie een pleidooi te houden voor de bescherming van de Palestijnse burgers en daad bij het woord te voegen en ook sancties tegen Israël  aan de EU te vragen.
Hier beschuldig ik de Europese Unie van “negationisme” tegenover de Israëlische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tegenover het Palestijnse volk.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!