De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wetenschap en politiek (2)

Wetenschap en politiek (2)

donderdag 27 april 2017 15:59
Spread the love

Beste politieke stroming: anarchisme en pacifisme. Beste studiegebied: semiotiek (talen en culturen of vergelijkende taalwetenschap). Uitkomst: schema.

Vervolg: http://stevenhaerens.blogspot.be/2017/04/click-to-enlarge.html

take down
the paywall
steun ons nu!