De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wereldpolitiek kweekt terrorisme

Wereldpolitiek kweekt terrorisme

maandag 16 november 2015 16:06
Spread the love

Terrorisme valt niet zomaar uit de lucht. De wortels van dit soort barbaarse acties worden gevoed door de huidige wereldpolitiek. Vorige week werd een 17 jarig meisje, Rakhshane, in Afghanistan gestenigd en elke moment van de dag sterven menige onschuldige mensen door geweld van terreur en onderdrukking. Maar nooit heb ik gezien dat er een minuut stilte werd gehouden voor alle andere slachtoffers van geweld dan deze die bij ons vallen. Ik ween niet alleen voor de slachtoffers die vorige zaterdag in Parijs gevallen zijn, ik ween ook voor deze in Sudan en in Syrië. Mijn hart bloed voor elke druppel mensenbloed die door zinloos geweld verspild wordt.

Vandaag is het leven van mensen in de hele wereld in gevaar. Juist daarom is het meer dan urgent om te werken aan ons zelfbewustzijn. De huidige media, vaak te vergelijken met eenrichtingsverkeer, en machthebbers houden ons voor dat ze ons kunnen beschermen door meer politie en veiligheidsmaatregelen in te zetten. Op die manier gijzelen ze de mensen door angst en belemmeren ze de intellectuele en emancipatorische vooruitgang van de mensheid. Dat is juist waar we niet aan moeten toegeven. Door thuis te blijven, onze ramen en deuren toe te houden, door niet samen te scholen en ons als een kudde bange schapen door een bende herdershonden te laten drijven, zullen we belangrijke inzichten in de huidige gang van zaken missen. Vergeet niet dat onwetendheid vaak gepaard gaat met angst en armoede in ruimste zin.

Het is een schande om vast te stellen dat onze regeringen alleen investeren in economische “vooruitgang” waar een groot deel van de wereldbevolking niet van profiteert. De passagiers die de welvaarttrein van onze regeringen meevoert, omvat maar een fractie van de wereldpopulatie. En dat terwijl de fundamentele waarden zoals vrijheid en veiligheid die aan een mensenleven zin geven, genegeerd worden door onze regeringen. Dit soort regeringen zullen nooit door iedereen gedragen worden gezien ze alleen in functie van de belangen van een kleine groep mensen handelen.

Het is onze fundamentele plicht om onszelf steeds af te vragen van waar al dat geweld komt. Waarom plegen sommige mensen zelfmoordacties? Wat drijft hen om dat te doen? Wat voedt de behoefte van die handvol zelfmoordterroristen om onschuldige mensen van hun leven te beroven?

Alleen wanneer we in staat zijn deze complexe vragen van een correct en goed onderbouwd antwoord te voorzien, dan pas hebben we het stadium van zelfbewustzijn bereikt. Alleen in dat geval zijn we onvatbaar voor manipulatie door de media en de machthebbers.

Als een fervente verdediger van vrijheid veroordeel ik elke vorm van geweld jegens elke wereldburger. Dagelijks rouw ik voor elk leven dat door terreur en geweld verspild wordt. Terreur en geweld is niet meer of minder dan verkrachting van de mensheid in zijn geheel.

Het leven is niet eenvoudig, maar het is aan ons om dat te vereenvoudigen door zichzelf te voeden met correcte inzichten en aan ons zelfbewustzijn te timmeren.

take down
the paywall
steun ons nu!