De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Werden uw computers ook overvallen door opwaaiende korrelsneeuw?
De Wereld Morgen, NMBS, Communicatie, Sneeuw, Vertragingen, Monopolievorming, Afgeschaft, De Scheemaecker -

Werden uw computers ook overvallen door opwaaiende korrelsneeuw?

zaterdag 16 maart 2013 10:56
Spread the love

Beste meneer De Scheemaecker en co,

uiteraard heeft u al ellenlange brieven van ontevreden reizigers ontvangen en moest u al tientallen journalisten te woord staan om uit te leggen wat er afgelopen week zo grondig fout ging.

‘Opwaaiende korrelsneeuw’ zorgde voor wissels die over het hele land onklaar werden gemaakt door koning winter. Sommige van uw personeelsleden werkten de hele nacht om de problemen te verhelpen en hier kunnen wij als reizigers alleen maar dankbaar voor zijn.
Maar, meneer De Scheemaecker, u bent ons nog wat uitleg verschuldigd. Met name het volgende: werden de computers van uw overheidsinstelling ook overvallen door opwaaiende korrelsneeuw? 

Vele reizigers stonden namelijk urenlang zonder informatie naar lege borden te staren, want ze konden hun trein op de digitale borden niet meer terugvinden. Het Bermudadriehoekfenomeen had zich voltrokken op het Belgische spoorwegennet.
Achteraf bleek dat vele treinen wel degelijk aankwamen en vertrokken, maar wat zijn wij met een flauwe ‘achteraf bleek’?

Monopolie

Zoals hierboven al vermeld, kunnen we de nmbs classeren bij de zogeheten overheidsinstellingen. Dit betekent dan ook dat zij als enige treinen mogen inleggen op de vele kilometers spoor die ons land telt. Er dient geen rekening gehouden te worden met ander verkeer: vrachtwagens, auto’s, fietsers, trams of bussen van De Lijn, ze moeten allemaal voorrang verlenen als de slagboom omlaag gaat. Ik besluit hier dan ook uit dat de organisatie van dit vervoersmiddel lekker vlotjes verloopt, want ze moeten enkel zichzelf coördineren.

Is het dan niet treffend dat net deze organisatie bij elke ‘uitzonderlijke’ situatie vierkant gaat draaien? Heb ik het dan zo verkeerd als ik stel dat communicatie in dit bedrijf enkel tussen collega’s verloopt? In C betekent dit toch dat iedereen zoveel informatie kan doorbriefen als nodig of wisten de treinbestuurders zelf niet meer waar ze waren?

De nmbs heeft géén concurrentie, reizigers wordt geen keuze gelaten met welke treinmaatschappij zij hun reis zullen aanvatten. Uw monopolie op het treinverkeer in België is totaal. 

Maar ik kan u verzekeren, meneer De Scheemaecker, dat als hier verandering in komt, uw treinen leeg door dit land zullen rijden.

take down
the paywall
steun ons nu!