De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WEG UIT DE WOESTIJN – DE ARK IN EGYPTE

WEG UIT DE WOESTIJN – DE ARK IN EGYPTE

maandag 8 maart 2010 12:47
Spread the love

Bericht van John Newton

Een centrum van de Ark in Egypte, dat mensen met een handicap opvangt, kan binnenkort dankzij de steun van internationale katholieke hulporganisatie Kerk in Nood, zijn werkzaamheden uitbreiden.

  Dhr. Magdi Ahsam Henein van de Al-Fulcogemeenschap te Minia in Opper-Egypte legt uit hoe ze nu vanuit hun huidige woning in de woestijn naar een nabijgelegen stad kunnen verhuizen. “Onze mensen kunnen zich niet in de samenleving integreren, wanneer ze in de woestijn leven. Met de hulp van Kerk in Nood hebben we nu voor onze gemeenschap een stuk bouwgrond kunnen aankopen.”  Kerk in Nood droeg aan het project € 15.000 bij en beloofde nog meer steun voor het optrekken van de nieuwe gebouwen.  Straf van God? De Al-Fulcogemeenschap startte zijn werking omdat er in Egypte een grote vraag was naar hulp voor mensen met een verstandelijke handicap. Dhr. Henein legt uit : “Tien jaar geleden werden mensen met een mentale handicap uit de samenleving verstoten. Niemand begreep de aard van de mentale handicap. Een handicap werd gezien als een straf van God.”  Families van mensen met verstandelijke achterstand gooide hun gezinsleden soms letterlijk op straat. “Voor die mensen was het een echte lijdensweg. Voorbijgangers lachten hen uit. Ze waren volledig gemarginaliseerd.”  Dat veranderde toen één van de leden van Geloof en Licht, een internationale vereniging die mensen ondersteunt met leermoeilijkheden, een tijdje ging wonen in de Ark te Guise in Frankrijk. Hij was zo begeesterd dat hij bij zijn terugkeer in Egypte de Al-Fulcogemeenschap opstartte.  Verrijzenis  De gemeenschap in Minia heeft een atelier waar de bewoners kaarsen maken en voor dat werk op het einde van de week een salaris ontvangen. Al-Fulco is aangesloten bij de internationale beweging L’Arche en staat in Egypte onder de hoede van het koptisch katholieke bisdom Minia.  Het Arabische woord Al-Fulco staat eveneens voor “de ark” , wat schip betekent en verwijst naar het Bijbelverhaal van Noach. De Ark werd opgericht door Jean Venier. Hij zag de gemeenschap als een plek van opstanding. En dat geldt ook zo voor de bewoners in Egypte.“De veranderingen in het leven van die mensen zijn zo ingrijpend dat we kunnen spreken van een verrijzeniservaring. Ze waren mensen aan de rand, maar zijn nu veranderd. Er heeft een opstanding plaats gevonden voor hen en voor hun gezinnen. Maar ook de samenleving zelf is veranderd. De maatschappij kijkt nu op een andere wijze naar de mensen met een verstandelijke handicap. Ook daar een kunnen we spreken van een verrijzeniservaring.”  Henein kijkt met veel verwachtingen naar de toekomstige verhuis van de bewoners: “Het sociale leven van die mensen zal totaal veranderen. Ze zullen kunnen winkelen en mensen ontmoeten.”  Verzoening  In de Egyptische Arkgemeenschap wonen nu zeven mensen. Acht anderen komen ook meehelpen in het kaarsenatelier. “We hopen te kunnen uitbreiden tot 10 vaste bewoners en in totaal 20 mensen te kunnen tewerkstellen.”  Zoals dat steeds het geval is in de projecten die Kerk in Nood ondersteunt, is ook deze gemeenschap een plaats van verzoening. In de Ark wonen zowel katholieke als orthodoxe christenen samen. En het is de uitdrukkelijke bedoeling in de toekomst ook moslims bij het project te betrekken. “Natuurlijk zijn moslims in Egypte in de meerderheid”, zegt Henein, “en ons werk is nog niet algemeen bekend. Daarom kijken de mensen er nog met enige argwaan tegenaan. Maar in de toekomst willen we met Al-Fulco een brug slaan tussen de christenen en de moslims. Dat is wat het sociale werk van de Kerk beoogt. Christus is gekomen voor alle mensen. Later komen er zeker nog meer gemeenschappen in Egypte, want er is een grote behoefte aan.”  Ook in België is de Arkgemeenschap op verschillende plaatsen actief. Er bestaat ook een vriendengroep in België die de Arkgemeenschappen in Afrika ondersteunt.  (Vertaling: Luc Claeys)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!