De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WE LATEN ONZE SOCIALE ZEKERHEID NIET AFPAKKEN; WE MOETEN ZE VERSTERKEN !

WE LATEN ONZE SOCIALE ZEKERHEID NIET AFPAKKEN; WE MOETEN ZE VERSTERKEN !

zondag 10 januari 2016 20:47
Spread the love

Het systeem van sociale zekerheid is een onderdeel van onze maatschappij.

Het berust op 4 belangrijke waarden of principes en is “broodnodig”.

Ik neem de verdediging op en ga ook voor versterking van het stelsel dat zorgt voor wettelijk pensioen, vervangingsinkomen bij ziekte, kinderbijslag, gezondheidszorg en vervangingsinkomen bij werkloosheid. Het staat ook vast dat het systeem van sociale zekerheid maakt dat er genoeg inkomen blijft in de samenleving, zodat de economie niet in een diepe crisis geraakt.

De sociale zekerheid afbouwen is de meest asociale daad die “men” kan stellen en economisch de meest domme beslissing die “men” kan nemen. Het is tevens een aanslag op onze cultuur en onze manier van omgaan met elkaar.

De 4 waarden of principes van het systeem zijn: solidariteit, gelijkheid, rechtvaardigheid en democratie. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Solidariteit betekent dat de SZ een systeem is waar we voor elkaar instaan, de mensen met minder inkomen en de mensen met meer inkomen storten een gelijkaardig deel in een gemeenschappelijke “pot”. Er zijn voor iedereen periodes in het leven waar we minder inkomen hebben (als we met pensioen zijn, als we nog studeren, als we ziek zijn, als het loon minder wordt…). Het gaat hier over onze ouders, onze kinderen, onze familieleden en vrienden. Deze wederkerigheid berust niet op willekeurige liefdadigheid maar is georganiseerd en zeker.

Gelijkheid betekent dat de SZ een systeem is dat zorgt voor een leefbaar inkomen voor iedereen, de mensen hebben recht op een vervanging van hun loon of een aanvulling van hun loon. Het wettelijk pensioen vervangt het loon dat we niet meer hebben als we te oud zijn om te blijven werken. De ziekte-uitkering en werkloosheidsuitkering vervangen ons loon de tijd die nodig is. Mensen die extra kosten hebben bij ziekte (dokter, apotheker, kliniek) krijgen een aanvulling. Voor de kinderen – die onze toekomst zijn – is er kinderbijslag. Het is grondig onderzocht en bewezen dat samenlevingen met meer gelijkheid meer samen leven. Minder geweld, minder afgunst minder nijd. Het recht op menswaardig leven is een bindmiddel.

Rechtvaardigheid betekent dat de SZ een systeem is waar de volledige maatschappij in meebetaalt, zodat de mensen het niet uit hun eigen zak moeten betalen. De werkgevers betalen nu minder en minder bijdragen in de “pot” en realiseren steeds meer winst; de werknemers krijgen niet hun deel van de welvaart. Deze daling van de bijdragen van de werkgevers – die we zelf ten dele compenseren – is de oorzaak van te lage pensioenen, minder geld voor zorg enz. Het werknemersinkomen daalt en de crisis houdt aan. De sociale zekerheid is het beste systeem voor inkomensverdeling.

Democratie betekent dat de SZ een systeem is waar het geld beheerd wordt door de rechtmatige eigenaars, gezien de bijdragen door werkgever en werknemer onderdeel zijn van de verloning van de arbeid. Een geprivatiseerd stelsel, via verzekeringmaatschappijen, is duurder en zuigt winst voor de aandeelhouders uit de bijdragen. De voorbeelden zijn gekend waar de verzekeraars, om hun winsten te garanderen, de uitkeringen beperken of onderwerpen aan allerlei “eigen regeltjes”. Dergelijke onteigening maakt de werknemers zwak en afhankelijk. De sociale zekerheid is van ons; we moeten ze in eigen handen houden.

red-actie: Rik Vancoillie, coördinator vorming BBTK federaal

take down
the paywall
steun ons nu!