De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat wilt dewereldmorgen ?

Wat wilt dewereldmorgen ?

maandag 6 juni 2022 10:03
Spread the love

Net zoals je in de kerk en op de rechterzijde priesters van de zuiverheid hebt, heb je aan de linkerzijde van het politieke spectrum personen die altijd een reden vinden om mensen of groepen als goede of slechte of niet echte linkse organisaties of personen weg te zetten. Dit is hier op DeWereldMorgen het best te merken in de teksten over Oekraïne, Assange, Israël of Cuba om er maar een paar op te noemen. Nochtans kunnen vele linkse democraten zich volledig vinden in de Europese sociale en economische of ecologische strijd voor rechtvaardigheid en radicale verandering die je dan weer terugvindt op de syndicale en Belgische artikels van dit forum.

Om echter geloofwaardig te zijn moet je dezelfde waarden toepassen op elk onderwerp en moet je het analyseren en presenteren op dezelfde manier. Of die persoon, dat regime of die beweging nu links of rechts of wat dan ook is. Die waarden zorgen er immers voor dat je in de spiegel kunt blijven kijken en dat je niet dezelfde fouten van rechts maakt die altijd wel redenen vond om dictaturen of autoritaire regimes goed te keuren of internationale militaire aanvallen te proberen te objectiveren.

Die waarden kan je min of meer groeperen rond drie clusters. De eerste en meest belangrijke is democratie omdat hoe meer democratie er is hoe gemakkelijker het zou moeten zijn om de 2 andere waarden te kunnen realiseren. Vrijheid van mening, organisatie, religie, taal en geen discriminatie op basis van hetzij wat en een sterke onafhankelijke pers en parlement zijn maar enkele van de doelstellingen. De tweede cluster is rechtvaardigheid en dit betekent dat mensen betaald worden naar inzet en belast naar vermogen en de kansen krijgen om hun situatie te verbeteren. De derde cluster is ecologie waarbij het beschermen en heropbouwen van de natuur moet garanderen dat onze kinderen nog een echte toekomst hebben en dat alle mensen waar ze ook wonen en welk inkomen ze ook hebben in een leefbare omgeving kunnen wonen.

Hoe je het ook draait of keert, de inval van Rusland in Oekraïne en de manier waarop ze het land kapot bombardeert is al evenmin verdedigbaar als x aantal aanvallen van de VS van Vietnam over Nicaragua tot de tweede Irakinval. Je moet daar niet zo moeilijk over doen. Deze positie kan je enkel ontwikkelen als je dezelfde waarden aanhoudt en altijd probeert als een leidraad te nemen. Het kan mij zelfs niet schelen hoe groot ooit de faam was van een filosoof of schrijver, die drie basiswaarden blijven de leidraad van mijn handelen en het ontwikkelen van mijn opinies.

Het niet veroordelen van de inval in Oekraïne en het niet respecteren van een onafhankelijk land om haar eigen koers te varen en het enkel en alleen herkauwen van Russische propaganda en het negeren van al het nieuws dat niet in die kraam past maakt echter dat ook al de rest van wat Dewereldmorgen wilt doen een stuk van belang en geloofwaardigheid kan verliezen. Dit is spijtig want links heeft in Vlaanderen geen echt gemeenschappelijk forum waar iedereen zich kan vinden.

En nee ik wil geen lange antwoorden met de duizendkeer herhaalde stereotiepe argumenten waarom Assange het voorbeeld van de persvrijheid is (terwijl de hele Wikileaks operatie in feite momenteel geleid wordt door Russische operatoren) en waarom Oekraïne onder Russisch bestuur moet komen en waarom Cuba de meest perfecte democratie op aarde is en China een land is waar we enkel maar respect en stilte voor moeten hebben. Dit zijn trouwens geen discussies die ook maar iets zullen veranderen aan mijn opinies terzake want op basis van mijn waarden kan ik gewoon dergelijke militaire invallen en dictaturen niet als normaal en zeker niet als verdedigbaar noemen. Niet zonder mezelf volledig belachelijk (en dus kwetsbaar voor rechts) te maken.

En nee ik wil geen antwoord waarbij men onmiddellijk lijsten opmaakt van wat slecht gaat bij ons of in de VS of waarom de rijken de wereld uitpersen. Ik weet dat ook en daar sta ik wel aan de sociale en democratische zijde om dat te bevechten en te veranderen. Maar ik hoef het daarom niet normaal te vinden dat Rusland dagelijks Oekraïne bombardeert en China en andere landen de facto een dictatuur zijn waar ik zelf als inwoner zou vechten voor de mensenrechten en democratie en sociale vooruitgang zoals ik hier in België doe.

Ik zou hetzelfde kunnen doen met dagelijkse artikels over het neofascisme in Rusland, de regilieuse zealots van de orthodoxe kerk, de oligarchen en de quasi volledige onderdrukking van hetzij welke vorm van protest (zelfs een wit blad omhooghouden leidt tot arrestatie).

Maar is dit de doelstelling van dewereldmorgen en zouden we ons niet beter concentreren op waar we elkaar kunnen vinden dan onderwerpen die de linkerzijde toch maar zullen splitsen en die in feite heel ver van ons bed liggen en waar een discussie onder linkse en democratische mensen niets gaat veranderen aan de situatie op het terrein maar ons enkel en alleen maar gaat verder verdelen.

Iedereen mag van mij links zijn op zijn of haar manier maar met de enorme uitdaging van #verkiezingen2024 denk ik dat we ons maar beter beginnen te concentreren op de situatie in ons Vlaanderen en hoe we gezamenlijk en met alle andere democraten het ultieme rampscenario kunnen vermijden en hoe we het verzet zullen organiseren indien zich dat toch op één of andere manier voordoet.

Dus de vraag voor De Wereld Morgen is of we ons niet beter zouden concentreren op Vlaanderen – want #vlaanderenfaalt – en op het opbouwen van een grote democratische sociale ecologische beweging die in #verkiezingen2024 een ander Vlaanderen kan voorstellen of een autocratisch of uiterst rechts Vlaanderen kan stoppen of beperken – en in het slechtste geval het verzet organiseren zodat bij de volgende verkiezingen zoals met Trump wel een progressieve coalitie van democraten het beleid nadien wel kan overnemen.

Ik vind dit persoonlijk duizend keer belangrijker dan wat een bloggend individu vindt over Oekraïne, Assange, Palestina etc …. we zullen daar altijd in duizend tinten grijs van mening verschillen maar bij gebrek aan hetzij welk ander mogelijk forum zou het spijtig zijn als dewereldmorgen dit belangrijker vindt dan zich klaar te maken voor het grootste gevecht dat democraten en progressieven ooit in Vlaanderen voor zich hebben gehad. #verkiezingen2024

Kom niet in 2025 zeggen dat we het anders hadden kunnen doen. Wat we nu vandaag in 2022 doen zal zoals in de VS in 2018 bepalen wat er binnen 2 jaar zal gebeuren. En als we evenveel tijd zouden steken in het gezamenlijk bevechten van die onmiddellijke lokale vijand als in het volschrijven van stukken over landen en zaken waar we absoluut niets aan zullen veranderen en een standpunten innemen zoals voetballiefhebbers over hun club, dan zouden we nu al een stuk verder staan.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!