De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

war inna babylon

dinsdag 25 oktober 2011 03:10
Spread the love

Zéér beangstigende ontwikkelingen

via een inleiding op de website van Occupy Wall Street kwam ik terecht bij een tekst van Christof Lehmann

ik probeer hier de tekst samen te vatten en te vertalen

Reeds in 2007 waarschuwde Putin de NATO dat haar agressieve militaire ontwikkelingen de wereld dichter bij een nieuwe wereldoorlog brengen, dit is jaren voor de actuele situaties in Libië,, Pakistan, Syrië en de recente troepenbewegingen van de USA in Oeganda.

Een recent en ontluisterend rapport van de Russische geheime diensten FSB maakt duidelijk dat de USA en de NAVO een globale oorlog plannen en actief voorbereide, op elk continent.

Poetin en de Chinese president H Jintao brachten na een recente top hun troepen in hoogste staat van paraatheid.

Waarom is er dan 4 jaar nog geen uitbreken van dit armageddon?

Sinds half september zijn er in de Doema discussies gaande over het feit dat de NAVO haar militaire aanwezigheid in de voormalige Sovjetrepublieken dient te reduceren

Sinds de val van de USSR is de situatie in de zuidelijke ex-Sovjetstaten drastisch gewijzigd, Rusland en China hebben aan hun grenzen NAVO-troepen in Kazachstan, Oezbekistan, Kyrgyzstan en Georgië

In het conflict tussen Georgië en Ossetië stonden Russische en NAVO-troepen met getrokken messen tegenover elkaar

Dat de USA de rebellen in Tsjetsjenië met wapens steunde draagt alleen maar bij aan het feit dat Rusland zich bedreigd voelt

De Doema vraagt om een ander beleid inzake deze situaties, Poetin kwam op 3 oktober 2011, met een antwoord, nadat hij het ontluisterende bericht had ontvangen van de Russische geheime diensten (FSB), namelijk dat de USA en de NAVO een globale oorlog plannen; Poetins antwoord is een ‘Eurasian Union’, een Euraziatische Unie (unie van voormalige Sovjetstaten, naar voorbeeld van oa de Europese Unie)

Het nieuws van de USA-NAVO-plannen wordt bevestigd door de Chinese geheime diensten (MSS), die zich hiervoor oa baseren op voormalig Blackwater medewerker Brian Underwood, die momenteel vastzit in de USA op beschuldiging van spionage.

De Chinese en Russische diensten stellen dat de plannen van de USA en de NAVO oa inhouden dat de economieën van de EU en de US opzettelijk dienen te imploderen, het globaal financieel systeem onderuit wordt gehaald, het opstarten van conventionele oorlogen in Noord Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië; het inzetten van biologische wapens tegen miljoenen, zoniet miljarden mensen.

De NAVO rekent hierbij op een strategie van ‘vredesmissies’, wanneer het nakende conflict zijn zenit zal bereiken,

om zo een New World Order te installeren teneinde de planeet te behoeden voor totale ondergang

Een strategische verandering van de aanpak van militaire acties wordt als alarmerend gezien; de omslag van counter-insurgencies naar de conventionele oorlogsvoering (Counter-insurgency bestaat erin dat georganiseerde groeperingen op grote schaal geweld toepassen om het openbaar bestuur in een land te verstoren, maar over dit begrip bestaan meerdere interpretaties)

Recente inzet van M1 Abrams Battle tanks in Irak en Afghanistan (2 x 2000) bevestigen dit vermoeden van de geheime dienst FSB dat een activering van het geplande conflict veeleer nabij is, bovendien zijn er in de gebieden tussen het Midden Oosten en Azië

tienduizenden pantserwagens ingezet, de dreiging is dudanig, meldt het FSB dat  the only thing needed to activate the war plan is a call for the full mobilization of 1.5 Million US Reserves. Their activation can come at moments notice, and needs no further authorization by the US Congress.

Deze plannen dateren van rond 1998, met het PNAC; Project for a New American Century; D Rumsfeld waarschuwde in 2001 dat als de oorlog de geopolitieke situatie niet afdoende verandert, Amerika niet zal slagen in haar plan om de enige globale supermacht te worden

De Irak-oorlog had minder te maken met olie-belangen dan wel met de beslissing van de Iraakse regering om de oliehandel te drijven op basis van de euro ipv US dollars

Het Libische bloedbad kent een gelijkaardige motivatie; Libië lobbyde voor een Pan-Afrikaanse valuta op basis van goud, het steunde de nu afgezette Gbagbo (Ivoorkust) om zich uit de CFA-overeenkomst terug te trekken. De CFA is een door Frankrijk gecontroleerde valuta die gangbaar is in 8 Afrikaanse landen, dit is een fundament van de Franse economie

Iran is tot dusver de enige natie die zich succesvol wist te ontdoen van de op de US dollar gebaseerde handel (sinds 2009)

De reden waarom Iran hierin is geslaagd is het feit dat het zou beschikken over een aantal X-55 nucleaire raketten, verkregen van de Oekraïne

Ook voor de FSB is de gevoerde politiek van Iran niet geheel duidelijk, maar het is erg waarschijnlijk dat het tijd tracht te winnen om zich voor te bereiden.

Zowel Rusland als China zijn verbolgen over het nimmer voordien geziene misbruik door de NAVO van UNSC resolutie 1973

en de oorlog in Libië

Het veto van Rusland en China over de kwestie Syrië moet in het licht van dit alles geplaatst worden, de reactie van de hoogste US-vertegenwoordiger Susan Rice, getuigt ook niet direct van een wil om diplomatisch op te treden en te ijveren voor vrede en veiligheid

Recentelijk liet Indië, China toe om een troepenmacht van 20.000 manschappen te stationeren in haar gedeelte van Kasjmir

in afwachting van de verwachte agressie vanwege de USA-NAVO

Afghanistan bekende zich reeds bondgenoot van Pakistan

Rusland, China, Pakistan en Afghanistan hebben op 15 oktober 2011 op de Shangai Cooperation Organization dringende veiligheidsmaatregelen besproken.

When the Russian Military was ordered on high alert, Vladimir Putin reportedly instructed high ranking military personnel to “Prepare for Armageddon

If the clock was 5 minutes to midnight in 2007, what time is it today. And will the people live up to their responsibility as citizens, to stop criminal governments. Failure to do so, may be failure to save ones own life and civilization as we know it.It is in deed high time that peace loving people throughout the world begin protesting against the mass murder that is planned against them, and support initiatives like those of former Malaysian Prime Minister Dr. Tun Mahatir Muhammad, to criminalize war.

Christof Lehmann

24.10.2011

link naar de originele tekst

http://nsnbc.wordpress.com/2011/10/24/nato-prepares-global-war-russian-and-chinese-military-on-highest-alert/

dit is slechts een poging om deze tekst samen te vatten en te vertalen er zit geen persoonlijk commentaar in,

over sommige van deze feiten weet ik niet genoeg om de Engelse tekst volledig te begrijpen en te vertalen, ik denk wel dat ik de grote lijnen volledig heb weergegeven, economische terminologie zoals valuta ed kunnen wel houterig zijn vertaald

Dit is ook geen stellingname pro of contra de vermelde partijen, dit is een beangstigende ontwikkeling die ons boven het hoofd hangt,

ondertussen is Tintin top of the bill in de journaals

Slaap zacht, meneer de president

take down
the paywall
steun ons nu!