De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom werd er een klimaatactie gevoerd op de luchthaven van Luik ?

Waarom werd er een klimaatactie gevoerd op de luchthaven van Luik ?

donderdag 5 augustus 2010 22:54
Spread the love

Inleiding

De luchthaven van Bierset is de belangrijkste cargoluchthaven van ons land en bekleedt de 8ste plaats als cargoluchthaven van Europa. Op wereldvlak staat Luik op de 24ste plaats voor internationaal transport. De luchthaven van Luik focust zich op de uitbouw van cargotransport. De reden waarom Luik deze unieke positie bezet, is de ligging in de driehoek Amsterdam, Parijs en Frankfurt. 66 procent van alle goederen in Europa wordt in deze transitzone behandeld. De positie van Luik wordt versterkt door het uitgebreide autowegennetwerk dat Luik verbindt met de grote Europese steden. De luchthaven heeft een economische en een militaire functie. Het bedrijf TNT vertegenwoordigt 40 procent van de commerciële activiteiten op de luchthaven. TNT Airways heeft dan ook zijn wereldhoofdzetel gevestigd in de Luikse luchthaven. De activiteit van het merendeel van de overige bedrijven zijn verse producten zoals bloemen, groenten, fruit, schaaldieren en vis.

Waarom een klimaatactie op de luchthaven van Luik?

  1. Omwille van het milieu, het klimaat en onze gezondheid.

Uitstoot

De luchtvaartsector is een belangrijke bron van vervuiling. Vliegverkeer is, net zoals andere menselijke activiteiten, verantwoordelijk voor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) die aan de basis ligt van de klimaatverandering. De uitstoot van een vlucht heen en weer in Europa komt overeen met de uitstoot van een kleine auto voor een volledig jaar. Een passagier die een heen –en terug reis van België naar New York boekt, produceert meer uitstoot (3 ton CO2) dan een wagen in één heel jaar.

Naast CO2 stoten vliegtuigen ook andere zware luchtverontreinigende stoffen uit. Het gaat om stikstofoxiden (NOx), zwavel (SOx), koolmonoxide (CO), koolwaterstoffen en vaste deeltjes. De eerste zijn zeer schadelijke irriterende stoffen die ademhalingsproblemen veroorzaken. Koolmonoxide is bekend als giftig. De vaste deeltjes en koolwaterstoffen zijn trouwens kankerverwekkend. 

Afgezien van de nadelige gevolgen voor de gezondheid, hebben deze elementen ook een onmiskenbare invloed op het klimaat (condensatie op de hoge atmosfeer, verzuring van het milieu, enz.) In tegenstelling tot de uitstoot van wagens komt deze uitstoot in de hogere atmosferen terecht wat het net meer schadelijk maakt.

Temperatuurstijging en toename van het vliegverkeer

Volgens het internationaal klimaatpanel kunnen we een temperatuurstijging in de komende decennia pas vermijden, wanneer we de uitstoot van broeikasgassen beperken. We moeten deze ook drastische verminderen met een noodzakelijke reductie van 80-90% voor 2050. Maar juist het tegenovergestelde gebeurt. 

Tussen 1960 en 2006 is het luchtvrachtverkeer sterk gestegen van 2 ton tot 150 miljard ton getransporteerd per kilometer. De luchthaven van Bierset heeft in 2009 al bijna 500.000 ton goederen vervoerd. Met elke ton produceert men per kilometer 799 gram CO2.

Het staat dus als een paal boven water dat we dringend het tij moeten keren. Veel van de producten die nu worden overgevlogen kunnen perfect hier worden geproduceerd.

Desinformatie van de consument

De herkomst van de verse producten waarin de luchthaven van Bierset zich specialiseert via de diensten van TNT, is onvoldoende bekend bij het grote publiek. Kuierend langs de winkelrekken met verse producten, weet de klant meestal niet van waar ze komen. Van het etiket valt het vaak ook niet af te lezen. Aangezien het volstaat om 1 kleine bewerking ter plekke uit te voeren om de producten om te dopen tot ‘Belgisch’ of ‘Hollands’ .

Deze producten zijn vaak goedkoper dan degene die hier werkelijk geproduceerd zijn, wat een druk zet op bedrijven uit de regio en eigenlijk concurrentievervalsing inhoudt.

Het is dus niet alleen slecht voor het klimaat, ook voor de lokale economie en tewerkstelling. Veel van de zogenaamd ‘lokale’ producten, worden eigenlijk overgevlogen.

2.Overtreding van het Internationaal recht en de rechten van de mens door de productie en de illegale bezetting van Palestina

Het bedrijf CAL houdt zich ondermeer bezig met de handel in land –en tuinbouwproducten van het Israëlische bedrijf Agrexco-Carmel. De helft van het kapitaal van dit bedrijf is in handen van de staat Israël. Dit bedrijf heeft na een onderzoek in Groot-Brittannië toegegeven dat 60 à 70 procent van zijn producten afkomstig zijn van de Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden met inbegrip van de Jordaanvallei. De toenmalige algemeen directeur van Agrexco de heer Amos Orr heeft dit in november 2004 zelf in de openbaarheid gebracht. Het gaat om de producten Carmel, Jaffa, Sabra, Jordan River en King Salomon. Deze worden op de Europese markten verhandeld en misleidend als producten van Israël beschouwd.

De bloemen uit Israël en de nederzettingen worden snel uitgevoerd naar Nederland van waaruit ze in heel Europa vervoerd en verkocht worden als “bloemen van Holland” of “bloemen van de Benelux”…

Terwijl de vrachtwagens Europa doorkruisen om de bevolking te bevoorraden, zet Israël quota’s op de Palestijnse handel van land –en tuinbouwproducten. De Palestijnen kunnen zich nauwelijks van de ene naar de andere plaats verplaatsen als gevolg van de Israëlische blokkades, laat staan dat ze dan ook handelsgoederen kunnen vervoeren.

Op 8 februari 2008 ter gelegenheid van Valentijnsdag hebben Belgische activisten gedemonstreerd in Bierset tegen de apartheid en de etnische zuiveringen die de Palestijnen gedurende 4 generaties hebben moeten doorstaan.

  1. Wie spreekt over nachtvluchten heeft het ook over nachtarbeid.De kwaliteit van leven van de Belgische werknemers wordt meer en meer ondermijnd ten koste van de winst.

Het merendeel van de activiteiten van TNT grijpt plaats tijdens de nacht, de nachtvluchten gebeuren tussen 01uur en 06uur. De arbeiders werken dus vooral tijdens de nacht wat een serieuze impact heeft op hun levenskwaliteit. 

De nachtvluchten hebben ook een impact op de levenskwaliteit van de omwonenden. Maar de rechtszaken die zij aanspanden bleven zonder verder gevolg. De Waalse regering houdt niet veel rekening met de bewoners en laat zich onder druk zetten door grote bedrijven die dreigen met delocalisatie. Deze manier van werken zorgt ervoor dat een regio die gekenmerkt wordt door een hoge werkloosheidsgraad en lijdt onder de economische crisis zich moeilijk kan verzetten. De positie van de werknemers is ook zeer moeilijk want hun sociale rechten worden steevast met voeten getreden. Enkele jaren geleden werden na een staking van slechts enkele uren uiteindelijk 24 mensen ontslagen.

  1. Verantwoordelijkheid van de Belgische regering en van de Waalse regering ten opzichte van de Belgische burgers

De overheidsinvesteringen en subsidies aan bedrijven op de luchthaven bedragen meer dan 1 miljard euro. We kunnen dus zeggen dat belastingsgeld wordt gebruikt om de bezetting van Palestina te bevorderen. En dit zonder dat veel mensen dat weten. In de media wordt veel gepraat over de rentabiliteit van de luchthaven van Bierset, maar veel minder over transparantie, veiligheid en controle en de controle van de douane op militaire activiteiten. Men spreekt ook niet over sociale rechtvaardigheid: dit alles wordt stilgezwegen. Het is tijd dat hier nu definitief een einde aan komt. (Zie hieronder)

De VZW Sky verzamelde uit een raadpleging van de burgers uit het Waals gewest informatie over de zorgen en de klachten van de bewoners. Die bleken niet alleen bezorgd over het nachtlawaai door de nachtvluchten maar ook voor de veiligheid en het milieu. Zo is er een brandstofdepot van 6 miljoen liter kerosine vlak boven een belangrijke grondwaterlaag voor de toevoer van drinkwater van de gehele regio rond Luik. Als daar een ongeval gebeurt, is dat een ramp met onoverzienbare gevolgen voor de hele bevolking.

Voor meer informatie, cfr. http://www.iewonline.be/spip.php?article3041

Het Waals gewest heeft van het Cargovervoer een belangrijke pijler gemaakt in het relanceplan voor de economische heropleving. Maar dit getuigt van een korte termijn visie. Want het maakt de regio zeer kwetsbaar bij een economische crash.

5. De luchthaven heeft ook een militaire functie.

Naast verse producten voert CAL ook diverse ander goederen in en uit zoals hoogwaardige technologische installaties met name satellieten, brandbare, giftige en explosieve tot zelfs radioactieve stoffen. Sommige bronnen melden dat ook fosformunitie via de Luikse luchthaven wordt vervoerd. Volgens Vredesactie is de luchthaven van Luik een van de draaischijven voor de doorvoer van wapens van en naar Israël. Het is geweten dat Israël ver van een toonaangevend voorbeeld is in het respecteren van het internationaal recht en de rechten van de mens. De Belgische staat vergoelijkt door het in stand houden van deze wapentrafiek op de luchthaven mee het onrecht dat de Palestijnen in de bezette gebieden wordt aangedaan.

Lang vooraleer El Al naar Bierset verhuisde was het bedrijf gevestigd op de luchthaven van Amsterdam. In de wijk de Bijlmer crashte een vliegtuig en bij deze crash verloren een 40-tal mensen hun leven. Nadien kregen honderden mensen ernstige gezondheidsproblemen en stierven er mensen aan kanker. Het duurde echter tot 7 jaar na de ramp vooraleer er een parlementaire onderzoekscommissie in het leven werd geroepen. Uit dat onderzoek bleek dat het vliegtuig in werkelijkheid met zeer giftige chemicaliën en zelfs met de benodigdheden voor Sarin-gas, gas voor militair gebruik, transporteerde. Het Nederlandse parlement produceerde een omvangrijk rapport van meer dan 2000 pagina’s over dit drama. Hieruit is gebleken dat het vervoer van wapens niet alleen een probleem van transparantie is, maar ook één van veiligheid. De vliegtuigen in Bierset vliegen ook over zeer gevaarlijke gebieden: zoals de nucleaire centrale van Tihange, de chemische fabriek van Engis en de explosievenfabriek van Hermalle. Een crash op één van deze plekken zou kunnen leiden tot een catastrofe van nooit geziene omvang in ons land.

Besluit

Omwille van de milieu impact, de gevolgen voor de werknemers en bewoners, de militaire functie, het gebrek aan transparantie en de link met Israël voert de groep van het klimaatactiekamp actie aan de luchthaven van Bierset. Omdat het tij moet keren.

System change, not climat change!

Bron :

Meer info bij Andy Vermaut (0499/35 74 95)

Dank aan Elke Decruynaere, Femke Muylaert en Kim Muylaert

take down
the paywall
steun ons nu!