De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom kiezen ACV’ers voor radicaal links?

Waarom kiezen ACV’ers voor radicaal links?

vrijdag 3 mei 2019 08:46
Spread the love

Christelijk geïnspireerde vakbondsmensen die kiezen voor een communistische partij, voor  wie godsdienst opium van het volk is, klinkt ongeloofwaardig. Is dat wel zo?

Er zijn verschillende godsbeelden binnen iedere godsdienst en dus zeker ook binnen het christendom. Je kan zeggen : ik leef in armoede , ik aanvaard mijn lot want later in het eeuwige leven krijg ik mijn verdiende loon. Uiteraard is dat een godsbeeld dat een revolte van de arbeidersbeweging tegen de bezittende klasse in de weg staat. Het is dit godsbeeld dat door Marx bedoeld werd.

Er zijn ook gelovigen en zeker binnen het christelijk syndicalisme die er een heel ander godsbeeld op na houden. Zij steunen zich o.a. op volgende Bijbelcitaten:

“Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.” ( Mt 25.45).

“Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst, onder degenen die iets nodig hadden.” (Hand 2,44-45).

Concreet naar vandaag vertaald betekent dit dat men moet opkomen voor de zwaksten in de samenleving en men moet streven naar het gemeenschappelijk bezit van de levensnoodzakelijke goederen.

Deze teksten en nog enkele andere beschouwingen doen christelijke syndicalisten kiezen voor een partij die deze maatschappelijke waarden in zich draagt.

De PVDA/PTB komt op voor de zwaksten in de samenleving en strijdt tegen de  vermarketing van publieke noden en diensten zoals openbaar vervoer onderwijs en de zorg. Vandaar dat ACV’ers zich inzetten binnen deze partij om op die manier te werken aan een solidair maatschappijmodel.

take down
the paywall
steun ons nu!