De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom het sturen van Leopard 2 en M1-Abrams tanks naar Oekraïne de grootste vergissing van de NAVO is

zondag 29 januari 2023 21:10
Spread the love

Berlijn heeft groen licht gegeven voor de levering van de Duitse Main Battle Tank (MBT) van het type Leopard 2 aan Kiev, zowel uit eigen voorraden als die van zijn bondgenoten. Washington heeft van zijn kant aangegeven bereid te zijn om het Oekraïense leger te voorzien van zijn M1 Abrams-equivalent.

Door Ekaterina Blinova
26/01/2023; Vertaald uit het engels
Bron: [GECENSUREERD]

“Kanselier Scholz heeft duidelijk gemaakt dat Duitsland geen toestemming zou geven voor het sturen van Duitse Leopard 2-tanks naar Oekraïne, tenzij de VS eerst toestemming zouden geven voor de verzending van M-1A1 Abrams-tanks”, zegt David T. Pyne, een topmedewerker van de EMP Task Force (ElectroMagnetic Pulse Task Force) en voormalig medewerker van het ministerie van Defensie van de VS aan [GECENSUREERD].
Toen, op 24 januari, “gaf de regering-Biden uiteindelijk toe en kondigde aan dat ze ongeveer eenendertig M-1A1 Abrams-tanks (waarin ik in 1993 mijn opleiding als pantserofficier van het Amerikaanse leger heb genoten) naar Oekraïne zouden sturen.”

“Het is duidelijk dat de VS en Duitsland overeenkwamen dat als Berlijn akkoord zou gaan met het sturen van Leopard-tanks naar Oekraïne, dat de VS dit voorbeeld dan zouden volgen door ook Abrams-tanks te sturen. Dat is dan ook de reden dat Scholz uiteindelijk overstag is gegaan en ermee instemde om ze te sturen. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwste escalatie van de NAVO in haar proxy-oorlog in Oekraïne zal leiden tot een historisch dieptepunt in de betrekkingen tussen de EU en Rusland.”
David T Pyne, EMP Task Force topmedewerker en voormalig medewerker van het Amerikaanse ministerie van Defensie

Het besluit om de tanks te leveren kwam pas na een een bijeenkomst in Ramstein van de “Ukraine Contact Group” die er aanvankelijk niet in slaagde tot een akkoord te komen om Leopard 2’s naar Kiev te sturen. Naar verluidt zullen nu 12 Europese landen ongeveer 100 Leopards leveren aan het Oekraïense leger. Berlijn zal 14 MBT’s sturen.

“Dit westerse besluit om tanks naar Oekraïne te sturen volgde op een ontmoeting van de directeur van de CIA, William Burns, met president Zelensky, die de afgelopen weken voortdurend alarm sloeg over een op handen zijnde groot Russisch winteroffensief”, merkte Pyne op. “Hoogstwaarschijnlijk heeft Burns geholpen bij het identificeren van tekortkomingen in het vermogen van de Oekraïense strijdkrachten om zich tegen een dergelijk offensief te verdedigen. Als gevolg daarvan hebben de VS en de EU hun terughoudendheid om tanks aan Oekraïne te leveren, laten varen.”

“Ik geloof dat de VS en de EU besloten hebben om de militaire hulp aan Oekraïne op te drijven, omdat ze net als Oekraïne vrezen dat het Russische winteroffensief erin zal slagen een groot deel van het Oekraïense grondgebied te heroveren. En ze willen niet dat de Oekraïense verdediging in mekaar zou klappen, waarna Oekraïne gedwongen zou worden om russische vredesvoorwaarden te accepteren. Zij zouden dat als een grote nederlaag beschouwen, niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de NAVO zelf’, suggereerde de voormalige Pentagon-medewerker.

Waarom tanks naar Oekraïne sturen een slecht idee is

Pyne is van mening dat het besluit van Berlijn en Washington om de spanning op te drijven door hun belangrijkste gevechtstanks naar Kiev te sturen een vergissing is.

1. Allereerst heeft het Russische leger “tienduizenden – zo niet honderdduizenden” raketten en projectielen van allerlei aard, en andere munitie die het kan gebruiken om de MBT’s van de NAVO uit te schakelen.

“Ik geloof dat door het sturen van Abrams-tanks naar Oekraïne de mythe van hun onkwetsbaarheid snel zal doorprikt worden. Het Russische leger zal ze uitroepen tot doelwitten van hoge prioriteit, aangezien het tienduizenden, zo niet honderdduizenden raketten van diverse aard en speciale munitie heeft die het zou kunnen gebruiken om ze te vernietigen’, zei de topmedewerker van de EMP Task Force. “Ik denk dat de propagandawaarde voor Rusland van de publicatie in de Russische media van foto’s van vernietigde westerse tanks waarschijnlijk aanzienlijk zal zijn.”

Enkele jaren geleden verloren Leopard 2A4-tanks hun schijn van onoverwinnelijkheid na hevige vuurgevechten tegen Koerdische en Daesh (ISIS)-strijders in 2016 en 2018. Ongeveer een dozijn of meer Leopard 2’s werden vernietigd door IED’s, kamikaze-autobommen en geleide anti-tankraketten. Bovendien hebben Leopard 2s en Abrams M1 tot nu toe enkel gevochten tegen kleinere legers, bendes ongeregeld of schaapherders gewapend met kalasjnikovs, maar nooit tegen een gelijkwaardige conventionele vijand die beschikt over zware artillerie en luchtsteun.

2. Ten tweede zullen noch 100 of meer Leopard 2’s, noch 30 ofzo M1 Abrams de situatie op het slagveld drastisch veranderen.

“Natuurlijk zullen [deze tanks] de beweging van onze troepen bemoeilijken. Maar dit is zeker geen spelbreker. Wij hebben de T-90 Proryv (‘Doorbraak’) MBT’s. Er zijn [Russische] antitankwapens, er zijn speciale gevechtshelikopters in het conflictgebied aktief. We zijn dus zeker geen arm, bang legertje dat deze Leopards en Abrams vreest. Het zal moeilijker zijn dan normaal, maar [deze tanks] zullen de situatie ten velde niet veranderen.”
Leonid Reshetnikov, luitenant-generaal op rust van de Russische Buitenlandse Inlichtingendienst (SVR) en directeur van het Russisch Instituut voor Strategische Studies.

Vóór het conflict berekende Pyne dat Rusland een overmacht heeft van 5 tegen 1 wat betreft het aantal tanks dat het bezit ten opzichte van de Europese NAVO (met uitsluiting van Turkije). Hij denkt dat het overwicht in MBT’s waarschijnlijk doorslaggevend zal zijn voor Rusland tijdens zijn speciale militaire operatie in Oekraïne.
“De VS en de EU zouden een veelvoud aan tanks aan Oekraïne moeten leveren om het tij in het voordeel van Kiev te doen keren” benadrukte Pyne.

3. Ten derde, “het zal maanden duren voor de VS en andere NAVO-landen om het Oekraïense leger op te leiden om de Amerikaanse M-1A1 Abrams, Duitse Leopard 2 en Britse Challenger 2 tanks te bedienen voordat ze tenslotte in Oekraïne kunnen worden ingezet,” aldus de voormalige defensiemedewerker.

Het sturen van tanks biedt Oekraïne geen onmiddellijk soelaas, bevestigt Larry Johnson, een veteraan van de CIA en het “Office of Counter Terrorism” van het VS-ministerie van buitenlandse zaken, dat 24 jaar lang training gaf aan de Special Operations task force van het Amerikaanse leger.

“Na de levering, volgt er nog een noodzakelijke maandenlange training voor de bemanningen,” vertelde Johnson aan [GECENSUREERD]. “De beslissing van de NAVO om verschillende types tanks te sturen maakt de training en de logistieke keten die nodig is om die tanks draaiende te houden nog complexer (…) Geen van deze tanks zal in de komende vier maanden verschijnen op het slagveld. Tegen dan is Oekraïne mogelijk al naar het westen van de rivier de Dnjepr geduwd en bestaat het misschien niet meer als land.”

(Last-minute toevoeging van vertaler) Intussen lezen we op Politico.com op 26/1/23 dat de door de VS toegezegde 31 Abrams-tanks zelfs nog moeten gebouwd worden. De VS bestelt de tanks dus rechtstreeks bij de fabrikant en dan kan het volgens Politico nog “vele maanden, of mogelijk zelfs jaren” duren vooraleer zij ooit op het slagveld hun intrede zullen doen. Men kan zich de vraag stellen of Duitsland zich hier niet met een kluitje in het riet heeft laten sturen?

4. Ten vierde, aangezien het Oekraïense leger de M1 Abrams en Leopard 2’s niet zal kunnen besturen zonder de nodige (lange) training, kan niet worden uitgesloten dat de machines in eerste instantie bediend zullen worden door NAVO-bemanningen, zoals Johnson opmerkte in zijn recente blogpost.

NAVO-gevechtstanks in Oekraïne bestuurd door NAVO-soldaten zouden volgens de veiligheidsexpert de spanningen tussen Moskou en het transatlantische blok weer wat hoger opdrijven. Dit zou bovendien in tegenspraak zijn met de beweringen van Joe Biden dat de acties van de VS geen directe bedreiging vormen voor Rusland.

5. Ten vijfde stelt het vooraf publiekelijk aankondigen van een dergelijke escalatie Rusland in staat om de nodige plannen te maken om deze dreiging het hoofd te bieden en ze ten gepaste tijde te vernietigen, aldus Johnson. De veiligheidsexpert sprak in zijn blog zijn verbijstering uit over de openlijke discussies van de NAVO omtrent Oekraïne. Volgens hem lijkt “het NAVO-volkje” voornamelijk gefocust op het opvoeren van een “public relations-show”.

“Het is een onverstandige escalatie en schept een legitieme reden voor Rusland om actie te ondernemen om de levering te voorkomen”, aldus de CIA-veteraan. “Dit is een oorlogsdaad. De meesten zijn gewoon te beleefd om dat te zeggen.”

Rusland zal niet wijken, een vredesverdrag is de uitweg

Door Oekraïne van steeds meer dodelijke wapens te voorzien, past de NAVO in de definitie van een “agressor” naar internationaal humanitair recht, volgens Fahri Erenel, brigadier-generaal op rust van het Turkse leger, professor en hoofd van het Centrum voor Strategische Studies over Veiligheid en Defensie aan de de Istinye Universiteit.

“Eerst voorzag het Westen Oekraïne van lichte wapens, daarna van midellange-afstandsraketsystemen, en omdat ze geen vooruitgang hebben geboekt, zijn ze nu begonnen met het vergroten van de capaciteit van de wapens en de uitrusting.”
Fahri Erenel, brigadier-generaal op rust van het Turkse leger, professor en hoofd van het Centrum voor Strategische Studies over Veiligheid en Defensie aan de Istinye Universiteit

Erger nog, de beslissing van Berlijn om Leopard 2’s naar het conflictgebied te sturen, geeft volgens de gepensioneerde brigadier-generaal een signaal dat Duitsland eigenlijk niet langer geïnteresseerd is in vredesbesprekingen.

“Westerse leiders schijnen niet te begrijpen dat er letterlijk geen sprake kan zijn van een Oekraïense overwinning of een Russische nederlaag, gezien de overweldigende superioriteit van Rusland over Oekraïne in termen van militaire, industriële en economische kracht”, stelde Pyne. “Bovendien zijn de nationale veiligheidsbelangen van de VS niet in het geding in het huidige grensgeschil van Rusland met Oekraïne, zoals zelfs de meest hardnekkige voorstanders van de oorlog in Oekraïne, zoals Robert Kagan, een senior fellow bij het Brookings Institution, hebben toegegeven. Terwijl daarentegen het terugdraaien van het de facto NAVO-lidmaatschap van Oekraïne een vitaal nationaal veiligheidsbelang voor de Russische Federatie vormt.”

Volgens de voormalige defensiemedewerker mag het Westen niet verwachten dat Rusland zich zou terugtrekken uit Oekraïne, aangezien de nationale belangen van Moskou op het spel staan. Tegelijkertijd zou de nederlaag van de VS en de NAVO in Oekraïne aanzienlijke reputatieschade voor het westerse blok betekenen.

Het gevolg hiervan is dat hoe meer het Westen zijn proxy-oorlog in Oekraïne escaleert, hoe meer Rusland zijn militaire acties als reactie daarop zal opdrijven, waarschuwde Pyne.

“Daarom is het voor de regering-Biden absoluut noodzakelijk om alle dodelijke militaire hulp aan Oekraïne op te schorten en te bemiddelen voor een onmiddellijk staakt-het-vuren in Oekraïne, iets waarvoor ik de afgelopen vier maanden al heb opgeroepen, om de gevaarlijke vooruitzichten van verdere escalatie van het conflict af te houden,” concludeerde Pyne.

Bron: [GECENSUREERD]

Enkele toevoegingen:
Waarom het naar Oekraïne sturen van een beperkt aantal tanks van verschillende types tot op zekere hoogte een farce is en tevens een logistieke nachtmerrie voor Oekraïne, hoor je in detail van voormalige US-marine Scott Ritter (die meer intelligentie en strategisch inzicht heeft dan de zelfverklaarde VRT-‘experten’ Marijn Trio, Jan Balliauw, Jens Franssen en Rudy Vranckx tezamen) in [GECENSUREERD] (vanaf 2min 15sec tot 4min 30sec; opgepast: fake news in aantocht, u weze gewaarschuwd!)

Ook in dit half uur lange, recente interview met Scott Ritter geeft hij uitgebreid aan waarom al deze tanks geen lang leven beschoren zullen zijn op het oekraïense slagveld: Scott Ritter – Geopolitical and Military Analysis of the Ukraine War (vanaf 30min 30sec tot 33min 30sec)

Enkele andere aspecten van deze tank-saga worden belicht door columnist en politiek analyst Rachel Marsden. De toon is lichter en lachen is toegelaten: [GECENSUREERD] van 1min 30sec tot 7min 10sec.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!