De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom ga ik betogen op 7 oktober?

Waarom ga ik betogen op 7 oktober?

zondag 4 oktober 2015 12:07
Spread the love

Er zijn verschillende redenen maar ge kunt ze feitelijk allemaal onder één noemer plaatsen namelijk de werkende klasse gaat er fors op achteruit terwijl de rijkaard zich verrijkt. En …….. omdat armoede een sluipend gevaarlijk monster is in een rijke wereld als die van ons. Het bevind zich achter talrijke deuren en het meld zich reeds aan op de meest onverwachte plaatsen.

Voor de mensen die rekenen op een blaadje papier hoe ze de maand moeten rondkomen, waar kunnen ze op beknibbelen. Het zorgt voor spanningen, frustraties en stress. Gezinnen gaan er aan kapot. En dat terwijl alles voorhanden is, maar toch……….

Voor de talrijke mensen die met een budget meter zitten omdat ze de elektriciteit niet meer kunnen betalen en hun aantal groeit verder aan. Voor zij die met schrik de winter tegemoet zien , bang voor koude. En dit terwijl ze slechts aan de knop moeten draaien van de chauffage om warmte te krijgen maar ze weten dat hun budget het niet aan kan . Niemand hoeft koude te lijden in een rijke wereld als de onze, maar toch………………….

Voor de jonge mensen die zo graag een gezin zouden stichten en vooruit geraken in het leven maar die ondanks verwoede pogingen om een job te vinden van het kastje naar de muur gestuurd worden. Opleiding hier en opleiding daar zonder werk en inkomen. Interim hier en interim daar zonder zekerheid wat de dag van morgen brengen zal , het maakt hen psychisch kapot.

Voor de ouderen die de zorg niet krijgen die ze verdienen. Die zich niet meer kunnen verplaatsen van her naar der omdat het openbaar vervoer te duur geworden is. Die daardoor opgesloten zitten achter muren . Ze zouden moeten genieten van hun oude dag maar toch ……………………

Voor de talrijke gezinnen die tevergeefs wachten op een betaalbare woning, terwijl er talrijke onbetaalbare privéwoningen gebouwd zijn en worden . Er zijn woningen genoeg, meer dan genoeg maar toch ……………………….

Voor de zieke mensen, die ondanks de vooruitgang op medisch gebied de nodige zorg en medicatie niet kunnen betalen.

Tegen de dreiging van privatiseringen van alle noodzakelijke noden en behoeftes die nodig zijn voor een menswaardig leven. Privatisatie staat gelijk aan duur, duurder, duurst voor zorg, energie, openbaar vervoer, communicatiemiddelen, onderwijs enz.

Voor de kleine zelfstandige die het steeds maar moeilijker krijgt tegen de gigantische reuzen. Het moeten doorrekenen aan hun klanten en ze daardoor verliezen. Met als gevolg ze hun deuren mogen sluiten en het legertje werklozen mogen vervoegen.

Kort gezegd ik ga betogen op 7 oktober voor een andere maatschappij . Voor een maatschappij die oog heeft voor de noden en behoeftes van de mensen. Voor een maatschappij waar de mensen belangrijker zijn dan de winsten.

take down
the paywall
steun ons nu!