De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom een kernwapenverbod er toe doet, nu meer dan ooit.

Waarom een kernwapenverbod er toe doet, nu meer dan ooit.

zondag 8 november 2020 21:00
Spread the love

Wat zeg je? Dat we nu wel andere zorgen aan ons hoofd hebben, midden in deze coronacrisis. Op het eerste gezicht kan dat misschien zo wel lijken, maar denk eens even verder door.

Wat is ons probleem in deze tweede golf van COVID19? Dat ons gezondheidssysteem dreigt te crashen doordat de ziekenhuizen overspoeld worden door zieken die intensieve zorg nodig hebben. Daarom een nieuwe lockdown, om te vermijden dat dokters moeten kiezen wie ze gaan verzorgen.

Stel je nu eens voor dat ons land het toneel wordt van een kernaanval. Een viertal goed gemikte atoombommen volstaan om ons landje in een Hiroshima in het kwadraat te veranderen. Eentje op Doel, één op Tihange, nog één op het hoofdkwartier van de NATO en uiteraard ook één op Kleine Brogel, waar die Amerikaanse kernwapens opgeslagen liggen. Kun je je inbeelden hoe onze hospitalen er aan toe zijn na zo’n bombardement, als ze al zelf niet rechtstreeks in de vuurlinie lagen? Dokters en verpleegsters, dood, besmet, uitgeschakeld door stralingsziekte, of gewond. Geen ambulances, geen drinkbaar water, geen eten. Geen inkomen, geen vervoer. Hoe dat voelt, kan je misschien eens aan een Syriër vragen of een Jemeniet.

Nagasaki voor en na de bom

Bron : Door Fastfission : File:Nagasaki 1945 – Before and after.jpg.U.S. National Archives : RG 77-MDH (according to William Burr, The Atomic Bomb and the End of World War II, National Security Archive Electronic Briefing Book No. 162). – File:Nagasaki 1945 – Before and after.jpg, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=811044

Door het coronavirus komt ons maatschappelijk en economisch bestel knarsend tot stilstand. Hoeveel meer dan niet door een atoomaanval? Misschien denk je : juist daarom liggen die atoomwapens hier. Om een ander te ontraden om ze te gebruiken. Geloof je nu echt dat je een bosbrand kunt voorkomen door het woud te beschermen met vlammenwerpers?

Ze gaan die bommen toch nooit gebruiken, zeg je. Er zijn helaas genoeg leiders met een stevige hoek af. Het Witte huis heeft de afgelopen vier jaar een dergelijk exemplaar als bewoner gehad. Met de aktetas met de geheime codes binnen handbereik.

Het grote probleem met die atoomwapens is dat ze die kernwapenlanden het gevoel geven onaantastbaar te zijn. Durf ons niet aan te vallen, want wij kunnen jullie vernietigen met onze A-bommen. Zo komt het dat er meer staten zijn die ook zo’n atoomwinkel willen of misschien al hebben. Noord-Korea en Iran bijvoorbeeld. Het idee is dat ze dan veilig zijn, ook voor een aanval met conventionele wapens. Een grove misvatting. Het heeft de buurlanden van Israël alvast niet tegengehouden om het drie keer te proberen. In elk geval maakt het de wereld niet veiliger als er meer spelers op het nucleaire veld rondhangen. Hoe meer jongetjes met lucifers spelen, hoe meer kans op een uitslaande brand.

Maar zijn die kernwapens in coronatijden dan toch geen tweederangsprobleem?

Het klopt dat we momenteel naast de pandemie nog andere serieuze dingen aan ons hoofd hebben. Zoals armoede, honger, migratie, milieuvervuiling, klimaatopwarming. Problemen die elk apart al erg genoeg zijn, maar die tot overmaat van ramp met elkaar samenhangen èn met de nucleaire wapenwedloop. Want de miljarden die de kernwapenstaten besteden aan hun nucleaire arsenalen, kunnen niet gebruikt worden om de armoede of de honger in de wereld aan te pakken. Bovendien houdt de dominante machtspositie van de kernwapenstaten de ongelijkheid in de wereld in stand. Voeg daarbij de proxy oorlogen die zij in verschillende landen voeren met alle bijhorende ellende en vluchtelingenstromen. En de milieuvervuiling die bij die vernielingen uitgestoten wordt. Tot nu toe is er nog geen atoomoorlog uitgevochten. Gelukkig maar, als je bedenkt wat de kernongevallen van Tschernobyl en Fukushima al aan nucleaire pollutie teweeggebracht hebben.

Maar nu is er dus het Verdrag over het verbod op kernwapens. Dit is een unieke kans om de atoomwapens af te schaffen. En daarmee de Doomsday klok, die aangeeft hoe dicht we bij middernacht staan, terug op veilig te zetten. Vijftig staten hebben dit verdrag al geratificeerd en daardoor krijgt het een rechtsgeldig statuut op wereldvlak. Kernbewapening wordt niet alleen verboden, maar ook illegaal. Wie zich niet aan het verdrag houdt, is een oorlogsmisdadiger. Net zoals wie nog biologische of chemische wapens bezit of gebruikt.

Binnen de NAVO is zware druk uitgeoefend op de lidstaten om dit verdrag niet te ondertekenen, maar de geesten zijn aan het schuiven. Zeker in Duitsland is er een sterke stroming om de Amerikaanse kernkoppen terug richting VS te sturen. Opiniepeilingen geven aan dat ook in België een ruime meerderheid die kerntuigen liever kwijt dan rijk is. Onze nieuwe regering heeft in de coronacrisis al blijk gegeven van daadkracht. Nu het straks weer 11 november is, lijkt het een gepast moment om onze reputatie van ‘Brave Little Belgium’ opnieuw eer aan te doen en dit verdrag ook bij ons te ratificeren, temeer daar het nieuwe regeerakkoord daartoe een eerste aanzet geeft. Met onze stellingname op het vlak van mijnen en clustermunitie hebben we ballen getoond. Een kernwapenvrije wereld is eenzelfde vastberadenheid meer dan waard.

Guido Ooghe

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!