De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

vrijdag 16 januari 2015 – Nieuwjaarsreceptie Variant Antwerpen – Atlasgebouw Carnotstraat.

zaterdag 17 januari 2015 12:49
Spread the love

Bij het binnenwandelen een hartelijke verwelkoming op de
met infostandjes bezaaide oppervlakte. Vele sociaal voelende organisaties krijgen
de mogelijkheid zich te presenteren.

De speech van Annemie Verhoeven, verbondssecretaris ACW,
opent de gelegenheid plechtig. Prijst het ontmoetingscentrum Atlas als het huis
van diversiteit en inburgering, een open huis waar het fijn toeven is. En
vooral symbolisch de beste plek voor deze allereerste nieuwjaarsreceptie.
Variant is deel van beweging.net Antwerpen en werkt mee aan een stad waar
iedereen welkom is en zich goed mag voelen.

Vandaag heeft 45 procent van de Antwerpenaren een
migratieverleden en zijn ongeveer 175 landen vertegenwoordigd. Bij de Antwerpenaren
jonger dan 40 jaar is dat meer dan de helft.

Variant streeft naar verbondenheid – verbindende communicatie.
Er wordt dus niet gefocust op verschil!

Een niet te missen netwerkmoment van verbondenheid, de
Bronzen Pagadder staat op de agenda voor dinsdagavond 12 mei e.k. in deSingel.
Op dit treffen zullen vrijwilligers en projecten gedragen door vrijwilligers in
de bloemetjes gezet worden.

Tot slot wenst Annemie iedereen een optimistische bril
voor een solidair, vredevol en gelukkig 2015 en om dat te symboliseren worden gelukspoppetjes
uitgedeeld.

Hierna word “het salon” ingevuld door enkele
woordvoerders van de diverse organisaties:

–      Beeldbrekers:
Sahila schetst even het concept: mensen creëren beelden van mekaar maar die
zijn zo stereotiep zoals kijken door een sleutelgat. Wij openen de deur en
bieden een ruimere kijk door samen te komen, ronde tafel gesprekken te houden,
de vooroordelen weg te werken, discriminatie aan de kaak te stellen,
rollenpatronen te doorbreken, kortom door meer te focussen op de
gemeenschappelijke kenmerken dan op de verschillen…

–      Cultoeren
KWB: doelstelling: nieuwkomers en Antwerpenaren met mekaar in verbinding
brengen als antwoord op alle negativiteit in de meeste media middels uitstappen
en andere activiteiten in de Stad. Start op 31 januari om 14u Nationalestraat
111, 2000 Antwerpen.

–      Femma:
een vereniging van 65.000 vrouwen in Vlaanderen en Brussel die jaarlijks 16.000
workshops, activiteiten en uitstappen organiseren. Meer info op femma.be rond
ontmoeten en samenwerken.

–      Pixel
Team: houdt zich bezig met sociale en maatschappelijke  fotografie en zet de mens en zijn positie
centraal. Het gaat om de mensen!

–      Pasar:
hier krijgt iedereen de mogelijkheid om “zijn” plekje van Antwerpen voor te
stellen en met belangstellenden te bezoeken. De bedoeling is ook om de kennis
van het Nederlands op te krikken door interactieve communicatie.

–      Mistura:
betekent “gemengd” in het Portugees en doet aan koken van A tot Z, rond
betaalbaar en gezond koken.     

–      Sociaal
Winkelpunt: de sociale kruidenier waar je basisproducten aan verminderde prijs
kan bekomen. Naast de winkel is een ontmoetingsruimte. Je vind een Sociaal
Winkelpunt in de Nationalestraat 111, Antwerpen; in het Gildenhuis, Gildenstraat
10A Merksem; een sociale kruidenier Kabas in de Van Hemelrijcklei 90 te
Brasschaat en een Solidaire buurtwinkel Solidariteit.eva Kattenberg 54, Ekeren.
Meer info op: www.sociaalwinkelpunt.be
en https://www.facebook.com/vzw.sociaalwinkelpunt

Weer een memorabele, mooie en warme ontmoeting.

take down
the paywall
steun ons nu!