De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor een onmiddellijke stopzetting van het opkopen van landen !
Wereld -

Voor een onmiddellijke stopzetting van het opkopen van landen !

donderdag 15 juli 2010 18:58
Spread the love

     Perscommuniqué


Voor een onmiddellijke stopzetting van het opkopen van landen.

Nieuw verslag van FIAN over het opkopen van agrarische landen in Kenia en Mozambique

http://www.fian.org/news/press-releases/new-fian-report-on-landgrabbing-in-kenya-and-mozambique

Brussel, 18.05.2010 – Een nieuw door FIAN International gepubliceerd verslag stelt de resultaten voor van twee onderzoeksopdrachten  over het opkopen van agrarische landen in Kenia en Mozambique. “Het opkopen van landen schendt de mensenrechten”, luidt het.

 

Over de laatste jaren werden omvangrijke oppervlaktes van agrarische landen opgekocht door buitenlandse firma’s. De meerderheid van deze gebieden is gelegen in Afrikaanse landen waar de steeds groeiende bevolking aan honger en ondervoeding lijdt. Agrarische landen worden over het algemeen opgekocht zonder enig voormalig publiek overleg. Het heeft discussies uitgelokt in de media, in ontwikkelingsagentschappen en bij de Verenigde Naties alsook in de burgermaatschappij.

FIAN International vecht al 20 jaar tegen de gedwongen uitzettingen van rurale bevolkingen van hun agrarische landen, weilanden, bossen of visplaatsen. De twee laatste tientallen jaren is FIAN International de getuige geweest van hoe de landbouw en de herderseconomie meer en meer buitenspel werden gezet door internationale en nationale politiek. “Vele personen zijn voortaan geconfronteerd met het opkopen en dus met het verlies van hun landen. Het lijkt op een zekere manier op de koloniale tijd.”, vergelijkt Rolf Künnemann, Directeur voor de Mensenrechten bij FIAN International.

 

Sofia Monsalve, deskundige voor de Toegang tot Land en Natuurlijke Bronnen bij FIAN International voegt eraan toe “Het opkopen van agrarische landen ontneemt de lokale gemeenschappen van hun landen, vernietigd hun levensmiddelen, laat minder plaats voor agrarische methodes die gunstig zijn voor de boeren en hebben als gevolg een marktvervalsing door agrobusiness en wereldhandel te bevorderen in de plaats van een duurzame landbouw voor lokale en nationale markten en voor de komende generaties”.

“Ze versnellen ook de vernietiging van de ecosystemen en van de klimaatverandering.” Het opkopen van landen schendt de mensenrechten.”,  besluit ze.

 

Meer informatie te vinden op:

+ Engels verslag: http://www.fian.org/resources/documents/others/land-grabbing-in-kenya-and-mozambique

+ Doe mee aan de algemene oproep van FIAN International en La Via Campesina om onmiddellijk een einde te brengen aan het opkopen van agrarische landen http://www.fian.org/news/news/copy_of_nouvelle-action-urgente-il-faut-mettre-immediatement-fin-aux-accaparements-de-terres-a-grande-echelle

Bron : 

Stéphanie Lecharlier

Mail to   stephanie@fian.be   –    www.fian.be

FIAN Belgium  –  Rue Van Elewyck 35, 1050 Bruxelles

Tel/Fax:   02 640 84 17   –    Mobile:   0479 71 80 61

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!