De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor een klimaatakkoord

Voor een klimaatakkoord

maandag 18 november 2013 14:40
Spread the love

Beste transito,

Afgelopen zaterdag kwamen we met de Vlaamse Transitiebeweging bijeen op een inspirerende uitwisseldag in Antwerpen.
Tegelijkertijd loopt momenteel in Warschau nog tot vrijdag de klimaatconferentie. We hebben gezien wat de tyfoon Hayan aangericht heeft in de Filippijnen, en we leven mee met het leed van de slachtoffers.

Maar we delen ook in hun boosheid en de boosheid van hun onderhandelaar in Warschau, die in hongerstaking ging om duidelijk te maken dat langer rekken en talmen niet meer aan de orde is: we hebben dringend ecologisch verantwoorde en sociaal rechtvaardige klimaatmaatregelen nodig! Klimaatverandering maakt afschuwelijk veel slachtoffers, vooral in het Zuiden.

Ook de ngo-delegatie van België riep in Warschau op tot een symbolische 24 uren hongerstaking. Zij willen hiermee eveneens hun afkeur tonen voor het feit dat België weigert bij te dragen aan klimaatfinanciering en onvoldoende actie onderneemt om de emissies in ons land te reduceren.

Aangezien klimaatverandering ook voor ons in de transitiebeweging een heel belangrijk thema is en aangezien we weinig verantwoordelijkheidszin van de kant van de machthebbers verwachten daar in Warschau, heeft de groep op de uitwisseldag besloten om een oproep te doen naar elke transito in de transitiebeweging om op woensdag 20 november een dag te vasten voor een serieus klimaatakkoord.

Een dag vasten, ieder naar eigen vermogen en invulling, nodigt uit tot stilstaan en mediteren over de toestand van onze planeet en draagt bij aan de bewustwording dat er dringend maatregelen nodig zijn.

Wij zullen ons best doen om dit initiatief naar Warschau over te maken en ook hier in Vlaanderen bekendheid te geven. Ook jij kunt deze uitnodiging verder in je omgeving verspreiden, op de eerste plaats binnen je eigen transitiegroep, maar natuurlijk ook zoveel mogelijk daarbuiten.

Er is geen tijd meer te verliezen!De kerngroep van Transitie Vlaanderen: Myriam, Greet, Wouter, Guy, Bart en Jeanneke

take down
the paywall
steun ons nu!