De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Volgens webmaster 11.11.11 is onze kritiek op Beter Leefmilieu ‘vreemd’ en ‘opdringerig’…

Volgens webmaster 11.11.11 is onze kritiek op Beter Leefmilieu ‘vreemd’ en ‘opdringerig’…

zondag 11 april 2021 12:49
Spread the love

Beste 11.11.11,

Alle respect voor uw jarenlange inzet voor de mens en voor een rechtvaardige, duurzame planeet!
De waarde van uw werk kan niet overschat worden.
Dat gold ook voor BeterLeefmilieu, tot die organisatie onlangs haar eigen duurzame normen en waarden aan de kant schoof
nadat wij haar een simpele vraag stelden:
‘Mogen BBL-pilootgemeenten (voorbeeldgemeenten dus) wél ongelimiteerd en opzettelijk vervuilen met wegwerpplastic?’
Deze video maakt onze vraag duidelijk:
https://www.facebook.com/tooneerdekens/videos/4013124155377597/

Al maandenlang gaat BBL elke vorm van dialoog of discussie over deze nochtans simpele vraag uit de weg,
en schuwt daarbij zelfs geen schelden, intimidatie of machtsmisbruik (zie verder)

Omdat wij van mening zijn dat milieu en klimaat ten alle prijze moeten verdedigd worden (en dat is ook de mening van BBL zelf, zie haar doelstellingen) hebben wij het recht en de plicht kritisch te zijn.
Ook als het om BBL gaat. Of vooral als het om BBL gaat.
Of staat een ngo als BeterLeefmilieu boven haar eigen wetten en doelstellingen?

Omdat BBL ons blokkeert en monddood maakt, en op geen enkele manier op onze bewijzen en vragen wil antwoorden, brengen we de pijnlijke feiten dan maar via andere Twitter en FB-accounts onder de aandacht, o.a. via uw 11.11.11 Twitter-account.

Uit de reactie van uw webmaster (zie foto) lijkt het alsof onze tweet ongepast en ongewenst is.
Meepraten over het klimaat mag toch op uw account?
De waarheid mag toch verteld worden?
Of zijn klimaatmisstanden in eigen land verboden terrein? Mag het alleen gaan over Bolsonaro of China?
Vertellen we onzin, zijn we onbeleefd of agressief ?
We geven onze mening én de bewijzen over klimaatonwil bij BBL. Dat mag toch?
Als onze redenering níet klopt, dan lezen we graag uw argumenten!

We dachten altijd dat u de kant koos van rechtvaardigheid en eerlijkheid.
Niet alleen in het buitenland maar ook in België.
Maar in dit geval lijkt het alsof 11.11.11 een paraplu opentrekt om BBL te beschermen tegen onze kritiek.
U reageert niet inhoudelijk. U reageert helemaal níet!

Uit de antwoordtweet van uw medewerker  blijkt dat hij er niet blij mee is dat we BBL ervan beschuldigen
haar eigen normen en waarden met de voeten te treden.
Hoezo is onze vraag om opklaring aan BBL (waar  11.11.11 nauw mee samenwerkt) is ‘op het opdringerige af? zouden we hem willen vragen.
We vermoeden dat u het eens bent met zijn persoonlijke mening, omdat u ze nergens tegenspreekt.
Of is u het niet eens met zijn opinie? Dan horen wij dat heel graag!

Wij vinden dat we zowel van BBL als van 11.11.11 een antwoord mogen eisen,
gezien de klimaat- en ethische normen die u zichzelf toeschrijft.
BBL is toch de zelfverklaarde milieu- en klimaatexpert in ons land,
als die onze redenering niet kan weerleggen…

Uw medewerker schrijft:
Waarom stel je die vraag nooit aan de gemeenten zelf? Of aan de carnavalsverenigingen?
Het komt erg vreemd over dat je continu ngo’s en hun medewerkers bekritiseert, op het opdringerige af, maar nooit rept over de echte verantwoordelijken

De formuleringerg vreemd  dat je continu ngo’s en hun medewerkers bekritiseert‘ is niet mis te verstaan:
We hebben volgens  hemblijkbaar niet het recht continu ngo’s te bekritiseren.
Eigenlijk 1 ngo, maar dat terzijde.
En ‘op het opdringerige af‘, wat betekent dat?
Als BBL na 2 keer niet antwoord, moeten we zwijgen? Hoezo is het vreemd dat we kritiek hebben op BBL?
We doen de overvloedige bewijzen er toch bij?

Inhoudelijk: Google helpt u om zijn eerste vraag/bewering te weerleggen…
Al 10 jaar lang -sinds 2011- maken wij dit anachronisme duidelijk, en niemand heeft ooit onze bewijzen in vraag gesteld.
Maar er is ook nog niks veranderd: De zinloze zwerfvuiltsunami van carnaval trekt elk jaar opnieuw, 200 stoeten lang, door Vlaanderen.
Oók in de BBL-pilootgemeenten Hasselt en Lanaken. In Lanaken zelfs met minstens 4 stoeten, waarvan niemand weet wat, en hoeveel, ze uitstrooien… En waarom?

Ten tweede: Hij legt de verantwoordelijkheid voor een oplossing dus bij ons, degene die het probleem aankaart?
Pilootgemeenten van BBL mogen dus ongestraft de normen en waarden van BeterLeefmilieu overtreden en toch die ere-titel blijven dragen, BBL mag die bewijzen verzwijgen en onder de mat vegen, en op die manier deze wegwerptraditie in stand houden?
En dan moeten wij het oplossen?
Níet BBL (dat deze 2 gemeenten continu begeleidt naar een duurzame(!!) EEA-award) moet deze pilootgemeenten op hun overtredingen en plichten wijzen, maar wij?
Omdat wíj de bewijzen hebben verzameld dat die pilootgemeenten al 10 jaar lang hun eigen zwerfvuilwetten en klimaatdoelen, én de BBL normen en waarden voor plastic en milieu, bewust overtreden?

Vreemde redenering voor een 11.11.11- medewerker toch? 11.11.11 vecht toch voor een rechtvaardig klimaatbeleid?
Verdedigt uw webmaster écht een ngo -BBL- die weigert een ernstige, bewezen structurele misstand, een opzettelijke en immense bron van zwerfvuil en plastic soep, te erkennen en recht te zetten? In haar eigen
voorbeeldgemeenten?

Heeft uw webmaster wel alle normen en waarden van 11.11.11 goed begrepen?
Zou uw organisatie hetzelfde doen als  BBL indien een dergelijke video over 11.11.11 zou opduiken?

Laat ons even een theoretisch voorbeeld geven:
Uw organisatie, 11.11.11, heeft een project lopen in een pilootgemeente.

Bijvoorbeeld het ondersteunen van mensen met financiële problemen.
Als er videobewijs opduikt dat in uw pilootgemeente voedselpakketten voor die doelgroep in een container belanden i.p.v. bij de behoeftigen, en dat al gedurende jaren, wat doet 11.11.11 dan?

1.  Weigeren een standpunt in te nemen over de inhoud van de video?
BBL weigert al meer dan een half jaar inhoudelijk te reageren op onze video’s en vragen…

2. Een uitnodiging voor een (al geplande) Zoom-vergadering met die pilootgemeente afwijzen ‘wegens te drukke agenda’?
BBL doet dat, zoals deze mail duidelijk maakt:

3.  De videobewijzen blokkeren op uw eigen twitter- en facebookaccount, en verbergenvoor volgers, voor leden, voor de pers…. Censureren dus voor iedereen die uw Twitter-account volgt.
BBL durft dat: Nergens op haar site, in haar communicatie is een verwijzing naar onze onweerlegbare bewijzen te vinden.
Geen link, geen ontkenning van de feiten. Niks.
Alleen de frasering: “Bond Beter Leefmilieu wordt aangesproken over plasticvervuiling tijdens carnavalsoptochten in Lanaken en Hasselt” in https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/zo-bindt-bond-beter-leefmilieu-de-strijd-aan-met-plasticvervuiling.   
Ook daar geen woord over onze jarenlange bewijslast, geen ontkenning… Niks.

4.  Zou 11.11.11 alle contact (mail, twitter, facebook, telefoon) stopzetten met de uitbrenger van de videoboodschap, en het probleem dus negeren, onder de mat vegen? En het dus laten verder rotten?
BBL doet dat: De CEO blokkeert zijn mail en Twitter voor ons, idem voor meerdere medewerkers.
Op Faceboook worden onze argumenten gewoon verwijderd:
Voor een ‘open’ ‘transparante’ organisatie is dat toch vreemd? Elke vorm van communicatie onmogelijk maken…

5. Als de klokkenluider in een beleefde mail zegt hierover meer actie te gaan ondernemen, gaat uw CEO dan in een mail schelden, intimideren, en dreigen met juridische stappen?
De CEO van BBL, Danny Jacobs,doet dat in deze mail.
Hij is blijkbaar van mening dat klimaatacties zíjn voorrecht zijn?

6. Gaat 11.11.11 vervolgens haar macht/invloed  aanwenden/misbruiken om de subsidies van de klokkenluider bij de provincie in vraag te stellen?
Pesten heet dat toch, op school of op het werk?
BBL doet dat: Het gaat klagen bij provincie Limburg dat we hen ‘ten onrechte aanklagen in de media’.
En dus past Limburg haar subsidievoorwaarden eenzijdig aan.
Handig voor BBL.

7. Terwijl die opzettelijke voedselvernietiging jaar na jaar doorgaat in uw eigen pilootgemeente, gaat  u, 11.11.11, dan actief een multinational terecht wijzen omdat die voedsel verspilt ergens in haar leveringsproces?
BBL doet dat: Ze verwijten Amazon ‘overbodig plastiekverbruik’.
Maar haar eigen pilootgemeenten mogen dat plastiek ongecontroleerd uitsmijten?

8. Gaat uw organisatie ondertussen , ondanks de bewijzen dat uw pilootgemeente NIET voldoet aan de meest elementaire verwachtingen, gewoon verder met het begeleiden van die gemeente naar een Europese humanitaire prijs?
zonder dat die opzettelijke voedselverspilling wordt verholpen?
BBL doet dat: Lanaken en Hasselt krijgen binnenkort de felbegeerde EEA-trofee als duurzame gemeente!
Duurzame gemeenten die het uitstrooien van zwerfvuil letterlijk subsidieren.
Dat is pas greenwashing…
https://www.facebook.com/tooneerdekens/videos/3177624615594226

9. Weigert 11.11.11 aan de klokkenluider erkenning als lidorganisatie ?
Wij, PlastiekBestrijdingVlaanderen, mochten geen lid worden van BondBeterLeefmilieu ‘omdat het nodige vertrouwen er niet was’.
Of omdat kritisch zijn tegenover BBL niet mag?

BBL doet dat dus allemaal…
een organisatie die staat voor openheid, voor samenwerking, voor oplossingsgericht werken.
Voor de strijd tegen milieudelicten, tegen biodiversiteitsverlies, tegen zinloos CO2, tegen plastic soep.
Maar NIET als dat gebeurt in haar pilootgemeenten?
Dan verzwijgt BBL de bewijzen…

Als afsluiter nog eens de meest recente video’s uit Hasselt en Lanaken.
Andere jaargangen vanaf 2011 verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.
Is het vreemd, opdringerig, dat we BBL hier mee lastigvallen, zoals uw medewerker schrijft?
Staat u achter zijn mening?

BeterLeefmilieu is hier niet open over, en de houding van andere -bevriende -organisaties lijkt meer op een doofpotactie:
“BBL doet toch zoveel goeds (zeggen sommigen létterlijk), hier gaan we toch niet over zeuren dan?”
Of is het verzwijgen van deze schandelijke feiten geen stilzwijgende instemming met deze achterlijke ‘traditie’?
Hasselt, laatste editie: https://www.facebook.com/tooneerdekens/videos/4083007808389231/
Lanaken laatste editie: https://www.facebook.com/tooneerdekens/videos/3621801774509839/

Moeten we dit zo maar laten gebeuren?
Is dít wat 11.11.11 eerlijk klimaatbeleid noemt?
We hopen van niet:
We vragen van u dat 11.11.11 deze vorm van opzettelijk klimaatmisprijzen
openlijk zou veroordelen, ook al gebeurt dat door uw collega-ngo BeterLeefmilieu.
Loyauteit mag nooit boven eerlijkheid of boven het belang van de planeet staan.
Dat zou ook tegen úw normen en waarden indruisen…

Toon Eerdekens
voor PlastiekBestrijdingVlaanderen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!