De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Voedselsysteem opnieuw in eigen handen nemen”

“Voedselsysteem opnieuw in eigen handen nemen”

dinsdag 23 augustus 2011 17:49
Spread the love

Op het Europees Nyeleni-forum in Krems (Oostenrijk) wisselden meer dan 400 deelnemers vijf dagen van gedachten over voedselsoevereniteit. De beweging voor voedselsoevereiniteit groeit wereldwijd. Ze verdedigt het recht van landen en volkeren om een eigen landbouw- en voedselbeleid te kiezen. Het forum resulteerde in de eerste Europese verklaring over voedselsoevereiniteit.

Na de wereldwijde Nyeleni-bijeenkomst in Mali in 2007 werd van 16 tot 21 augustus opnieuw gediscussieerd over voedselsoevereniteit en de impact die het huidige Europese en globale beleid daarop heeft. Meer dan 400 deelnemers werkten samen en bundelden hun krachten om de controle over het voedselsysteem te herwinnen, om zich te verzetten tegen het industriële landbouwsysteem en om te komen tot het versterken en uitbouwen van een sterke Europese beweging voor voedselsoevereiniteit.

Vanuit België namen een 25-tal mensen van verschillende organisaties deel: Via Campesina, Vredeseilanden, Wervel, Voedselteams, JNM, Oxfam Solidarité, Agenda21, BioForum, le Début des Haricots, Fugea. De Belgische delegatie werd aangevuld met enkele producenten, consumenten en individuen die mee bouwen aan de mondiale beweging voor voedselsoevereiniteit. Hoog op de agenda stonden onderwerpen als alternatieve voedsel-en landbouwsystemen, lokale markten, korte voedselketens, eerlijke handel en distributie, toegang tot grond en andere productiemethodes.

De deelnemers aan het forum verbonden zich ertoe om het voedselsysteem terug in eigen handen te nemen door te werken naar een ecologisch, duurzaam en sociaal model van voedselproductie en -consumptie dat vertrekt van een niet-industriële, kleinschalige landbouw, voedselverwerking en alternatieve distributie. Daartoe moet het voedseldistributiesysteem gedecentraliseerd worden en de keten van producent tot consument verkort worden.

Werk- en sociale omstandigheden moeten verbeterd worden, in het bijzonder in de landbouwsector en voedselverwerking. De besluitvorming omtrent het gebruik van gemeenschappelijke goederen en grondstoffen (land, water, lucht, traditionele kennis, zaden en dieren) dient gedemocratiseerd te worden. Alle niveaus van het beleid moeten de leefbaarheid van het platteland garanderen, alsook eerlijke prijzen voor voedselproducenten en veilig, ggo-vrij voedsel voor allen.

In deze tijd van politieke veranderingen, sociale en economische crisis herbevestigen de deelnemers van het Nyeleni-forum voor voedselsoevereiniteit hun gezamenlijke visie. Ze benadrukken dat alle volkeren het recht hebben op de vrije keuze van hun voedsel- en landbouwpolitiek en dat de daaruit resulterende voedselsystemen geen schade mogen toebrengen aan mensen en waardevolle natuurlijke hulpbronnen. Het forum had ook grote aandacht voor de inspraak van jongeren, vrouwen en voedselproducenten omdat hun bezorgdheden vaak genegeerd worden.

Meer info: Europese verklaring over voedselsoevereniteit

take down
the paywall
steun ons nu!