De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans in duo: een persoonlijk gesprek

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans in duo: een persoonlijk gesprek

woensdag 6 juni 2018 07:26
Spread the love

Op 26 april organiseerde de VDAB al voor de negende keer DUOdag, een ‘werkbelevingsdag voor mensen met extra ondersteuningsnood’. Tijdens dit initiatief, dat over heel de EU georganiseerd wordt, krijgen langdurig werklozen met of zonder arbeidsbeperking de kans om een dag mee te draaien op de werkvloer van een bedrijf of organisatie. Dit jaar nam de N-VA-fractie in het Vlaams Parlement hieraan deel. Ikzelf had het geluk in dit kader een dagje te mogen meewerken als “assistent” van voorzitter Jan Peumans. Ik mocht hem bovendien tijdens de lunch een kleine twee uur lang interviewen.
door Hilko Peters

Wat was indertijd uw motivatie om in de politiek te stappen? Drijft deze u vandaag nog even sterk?
Ik kwam in de politiek terecht via de milieubeweging, waar ik lid van was. In 1982 werd ik door de Volksunie (VU) gevraagd om op een lijst te staan. Ik besloot ervoor te gaan en van het één kwam het ander. Ik ben ermee bezig gebleven tot vandaag.

Vanwaar uw keuze voor N-VA bij de splitsing van de VU?
Dit was voor mij een logische keuze, zowel op rationeel als op emotioneel vlak. Ik zat eerst in de groep ‘niet splitsen’. Zoals u weet was de afspraak dat slechts een groep die meer dan de helft van de stemmen zou halen, de naam VU zou mogen behouden. De N-VA strandde op een kleine 3% van de helft. De splitsing was op dat moment dus sowieso een feit, waardoor de groep ‘niet splitsen’ in feite irrelevant werd. Vanuit mijn Vlaams-nationale overtuiging heb ik dan voor N-VA gekozen.

Hoe of waar vindt u de fundamenten van de VU-filosofie vandaag nog terug in het programma en beleid van N-VA?
De VU stond in de eerste plaats voor confederalisme. Ook N-VA staat daar vandaag de dag nog voor. Verder is het wel zo dat N-VA stilaan steeds meer opschuift naar rechts-liberaal, mede omdat thema’s als veiligheid en identiteit aan belang winnen.

Vanwaar de drang van N-VA om de sociale zekerheid uit te kleden? Staat u daar persoonlijk ook achter? Wat is de meerwaarde daarvan voor de samenleving?
Nee, ik heb daar moeite mee. Er is een zekere hardvochtigheid in de partij aanwezig. Het afbreken van de sociale zekerheid is de zwaksten treffen, maar er is geld genoeg in dit land. Het beeld dat N-VA de sociale zekerheid uitkleedt is vooral framing van de media. Er moet solidariteit zijn, maar misbruik moet ook aangepakt worden. Van het systeem profiteren kan niet.

Denkt u als overtuigd republikein dat een Vlaamse republiek echt levensvatbaar is?
Ja.

Hoe moet volgens u het probleem-Brussel worden opgelost indien Vlaanderen onafhankelijk wordt?
Dat moet gebeuren in het kader van confederalisme. Brussel moet bestuurd worden door Vlaanderen en Wallonië samen.

Op welke termijn ziet u Vlaanderen onafhankelijk worden? Denkt u dat het N-VA-electoraat nog eens vijf jaar communautaire stilstand zal slikken?
Ja. De Vlaamse onafhankelijkheid komt er tegen dat ik 85 ben, hoop ik (Peumans is nu 67, red.).

Ik las online dat u niet echt een limburggevoel heeft en zich eerder echt als een Vlaams volksvertegenwoordiger beschouwt. Vindt u toch niet dat elke provincie zo’n beetje zijn eigen sfeer of mentaliteit heeft? Ik denk nu aan de borden bij de provinciegrenzen: overal staat er “De provincie X heet u welkom”, in Wallonië zelfs droogweg “Province de X”, maar aan de Limburgse grens is dat “De Limburgers heten u welkom”.
Enkele politieke partijen houden dat zogenaamde limburggevoel in stand om er politiek garen bij te spinnen.

Hoe ziet u mobiliteit in Vlaanderen in de toekomst evolueren? (Peumans was lange tijd de mobiliteitsspecialist van de N-VA, red.) Wat zijn de belangrijkste elementen waarmee toekomstige mobiliteitsplannen rekening moeten houden?
Mensen zouden meer bereid moeten zijn om te verhuizen, anders te wonen, anders te recreëren enzovoort. Er bestaat niet één zaligmakende oplossing, er is een combinatie van vele maatregelen nodig om de mobiliteit in Vlaanderen leefbaar te houden.

In welke mate en op welke manier denkt u dat zelfrijdende auto’s het fileprobleem in Vlaanderen kunnen helpen oplossen?
Daar heb ik me nooit mee bezig gehouden.

Welke verkeersregel zou u persoonlijk graag invoeren? Welke zou u graag afschaffen? Waarom?
Geen. Er zijn meer dan genoeg verkeersregels. Als men iets moet afschaffen zou men er best voor zorgen dat er minder borden staan.

Hoe slaagt u er zo goed in om boven de partijen te staan?
Enerzijds dankzij mijn leeftijd. Anderzijds omdat ik dit zelf ook belangrijk vind. Ik wilde alleen parlementsvoorzitter worden op voorwaarde dat ik dit kon doen in volledige onafhankelijkheid van de partij en als voorzitter van alle leden.

U heeft ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Hoe lang ziet u zichzelf nog doorgaan?
Ik stop volgend jaar als parlementsvoorzitter.

Wat vindt u zelf uw grootste verdienste of verwezenlijking in de politiek?
Dat ik mijn job als voorzitter van het Vlaams parlement in volle onafhankelijkheid kan doen voor alle 123 volksvertegenwoordigers.

Wat is uw grootste frustratie omwille van iets dat u niet heeft kunnen bereiken?
Dat ik niet onsterfelijk ben. (cynisch) Koning worden.
(Denkt even na, dan terug serieus) Dat mensen niet naar elkaar luisteren.

Hoe wil u als politicus graag herinnerd worden?
Als een onafhankelijk Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter, kritisch tegenover de regering. Als iemand die erin slaagde de belangen van het Vlaams Parlement te behartigen, zelfs tegen de regering in als dat nodig was.

Bedankt voor dit gesprek.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!