De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vivaldi en de Oekraïne crisis

Vivaldi en de Oekraïne crisis

donderdag 22 september 2022 14:33
Spread the love

Bert Bultinck waarschuwt in Knack van 21.9.2022 dat als Vooruit niet meer opkomt voor de onderklasse, straatgeweld om de hoek loert.

Misschien is dit wel eerder een boodschap voor Open VLD dat opkomt voor het vrije ondernemerschap met maatschappelijke correcties.
Een hedendaagse sociaaldemocratie schrijft zich in voor een sterke sociale zekerheid die zowel meerwaarde biedt voor de personen met een hoger inkomen, als voor wie weet wat een minimumloon of een vervangingsinkomen concreet inhoudt.
Maar natuurlijk, uitzonderlijke toestanden zoals de COVID pandemie of de oorlog in Oekraïne, vragen uitzonderlijke, soms selectieve maatregelen.

Zowel liberalen als sociaaldemocraten hebben belang bij een sterke overheid. Met een verschillende invulling van het overheidsbeslag allicht. In hetzelfde commentaar hekelt Bert Bultinck de stroeve houding van N-VA in de Vlaamse Regering vandaag. Die weigert in deze uitzonderlijke tijden haar budgettaire orthodoxie te nuanceren. Een financieel gezond beheer zou inderdaad geen politiek item mogen zijn omdat een overmatige schuldopbouw voor elke overheid en haar burgers een hypotheek legt op een voluntaristisch economisch en sociaal beleid.
Voor de N-VA dat in de vorige bestuursperiode met haar Minister van Financiën Johan Van Overtveldt een ongefinancierde federale taxshift heeft doorgevoerd, lijkt dat recente verleden in het licht van de huidige rechtzinnigheid van de Regering Jambon vooral op een federale verrottingsstrategie. Als dat maar niet in de kaart speelt van de extreme partijen die bestuursverantwoordelijkheid schuwen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!