De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verontwaardiging – Bestaat dat nog ??!

Verontwaardiging – Bestaat dat nog ??!

zondag 17 oktober 2010 09:13
Spread the love

Verontwaardiging ontstaat meestal, omdat je erg boos bent om wat jou
of een ander wordt aangedaan. Of is dat theorie ?
Sta me toe enkele voorbeelden te noemen, die verontwaardiging zouden
kunnen opwekken
*de schier eindeloze reeks van sexueel misbruik binnen de kerk
*discriminaties allerlei zoals
-een gehandicapte die geen toestemming krijgt om een aantal minimale
maar noodzakelijke aanpassingen te doen aan zijn appartement
-discriminaties op de arbeidsmarkt, allochtonen, ouderen en arbeidsgehandicapten
-Randstad welke in een vacature aangeeft dat ex werknemers van DAF
niet gewenst zijn.  Als gevolg hiervan ontslaat Randstad de consulent.
Of anders gezegd, de boodschapper moet verdwijnen, maar de boodschap
blijft.
-aartsbisschop Léonard die een onaanvaardbare uitlating doet over aids
en aids-slachtoffers. Was het Léonard of was het een ‘nar’ ?
-de Belgische politiek die miljarden euro’s aan banken geeft. Euro’s
die hoofdzakelijk werden bijeengebracht door uw en mijn belastinggeld
en zeker niet door dat van de bank-aandeelhouders !! Ondertussen
stijgt de armoede in België ‘zienderogen’
-Diezelfde Belgische politiek die géén zak terecht brengt van een
aanvaardbaar asielbeleid. Noch inzake instroom, noch inzake uitstroom.
Allemaal voorbeelden die in het verleden zeker zouden leiden tot
ernstige en collectieve verontwaardiging.
Nu gebeurt er eigenlijk niks !
Of toch ? Ja zeker wel.  Een lokale Turnhoutse politicus maakt
verontwaardiging op zijn facebookpagina zelfs belachelijk. Lees mee
wat hij hierover zegt :
‘Sommige idiotieën verdienen niet anders dan doodgezwegen te worden,
heftige reacties hierop vanuit vanzelfsprekende en gedeelde
verontwaardiging krijgen zelf een idioot karakter’
Er is ook verontwaardiging, zij het ‘omgekeerde’ als discriminatie op
de arbeidsmarkt wordt aangeklaagd. Velen zijn immers van mening dat
‘dat gezever van het CGKR nu maar eens moet stoppen’. ‘Een werkgever
werft aan wie hij (niet) wil’ Duidelijke taal toch ?!  En sanctioneer
werklozen (Jan Denys in GVA van 15/10/10) als zij als ‘oudere’ niet
onmiddellijk terug aan de slag gaan.  Maar sanctioneer toch geen
werkgevers zeker !
Verontwaardiging bij voorbaat belachelijk maken zoals hierboven
vermeld. Want echte verontwaardiging is immers een bedreiging voor de
politiek èn voor zijn beoefenaars.  Een verontwaardigd volk durft wel
eens om het ontslag roepen van politci.
Het lijkt wel of het begrip ‘collectieve verontwaardiging’ verdween,
samen met de zaak ‘Dutroux’ In die tijd wilde de media
verontwaardiging nog wel eens aanwakkeren. Toen ‘schreven’ en
‘praatten’ zij tienduizenden mensen naar brussel in een protestmars.
Nu bezondigen de media zich liever aan een vorm van voyeurisme. Een
ander begrip heb ik niet voor de bijna ‘ziekelijke’ verslaggeving van
o.m. de recente assisenprocessen.
Of is het feit dat bijna 2000 ‘persrakkers’ zich verdringen bij het
bovenhalen van de Chileense mijnwerkers dan géén voyeurisme ?
Ondertussen géén enkel woord over de barslechte èn gevaarlijke
omstandigheden waarin mijnwerkers in deze contreien moeten arbeiden.
Ondertussen blijven we ons wel erg boos maken in de parkeerretibuties
die Apcoa uitschrijft. Of in een PV voor weer eens gevaarlijk èn
onwettelijk parkeren.
Is onze samenleving echt zodanig geïndividualiseerd dat collectieve
verontwaardiging voorgoed naar de geschiedenisboeken is verdreven ?
Bij die gedachte wil ik me alvast NIET neerleggen.
Jij wel ?!
Wil je de ‘achterkant’ v/h nieuws volgen i.p.v. de op sensatie beluste
pers? Dat kan je op de wereld morgen   www.dewereldmorgen.be

Wil je mee strijden tegen allerlei vormen van discriminaties, ga dan
eens langs op volgende website
Lachen op het werk, werkt dat? Bert Gabriëls, Lies Lefever en Nigel
Williams vinden alvast van wel. En vul na de leuke filmpjes ook even
die checklist in.
 www.effechecken.be

Dré Wolput
 

take down
the paywall
steun ons nu!