De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verkeersplatform Ternat (update 2 : 19022012)

dinsdag 2 november 2010 14:08
Spread the love

Momenteel verwerkthet verkeersplatform de antwoorden van een bevraging van de bevolking over verkeer in Ternat. De resultaten zie je binnenkort op www.verkeersplatformternat.be

Donderdag werd, op initiatief van de werkgroep “De Ternatse Gordel”, die zich inzet voor meer verkeersveiligheid, in CC De Ploter een vergadering belegd voor de oprichting van een “verkeersplatform” in Ternat. Op de vergadering waren 12 personen aanwezig, onder wie de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar en vertegenwoordigers van de Gezinsbond, KWB, basisschool De Kiem en sp.a-gras. Onder de aanwezigen veel fervente fietsers, die vooral aandacht vroegen voor de verkeersonveiligheid voor fietsers in Ternat en daarbuiten, maar ook voor allerlei ongemakken zoals het lekrijden, door slecht onderhoud van fietspaden en wegen.

“Een verkeersplatform is echter meer dan een fietsersbond of een actiegroep” zei de oprichter van het Verkeersplatform Opwijk, die het principe kwam toelichten. “Zo’n plaats van overleg tussen de verschillende actoren (gemeente, gewest, openbaar vervoersmaatschappij,…) en belanghebbenden van het mobiliteitsbeleid (burgers, scholen , verenigingen,…) kan zeker positief zijn”, vindt ook sp.a-grasgemeenteraadslid Guido Van Cauwelaert, “het is minder confronterend dan bijvoorbeeld een actiegroep die tegenover een – dikwijls laks – gemeentebestuur staat. Binnen het platform kan er naar een consensus gezocht worden tussen de verschillende belangengroepen.”

MOBILITEITSPLAN

Een van de eerste die dingen die het verkeersplatform moet doen is volgens Van Cauwelaert het grondig bekijken van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Na wat zoeken vind je dit op de gemeentelijke website onder de rubriek Milieudienst, omdat mobiliteitsambtenaar Jo Van der Elst (02 583 04 32 – jo.vanderelst@ternat.be) ook duurzaamheidsambtenaar is. Het mobiliteitsplan vormt de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit. Het opstellen van een mobiliteitsplan vereist een proces (‘mobiliteitsplanning’) dat de klassieke stappen tot opmaak van een beleidsplan, het opmaken van beleidskeuzen, uitvoering van acties, evaluatie en terugkoppeling doorloopt. Het mobiliteitsplan wordt binnenkort herzien (sneltoets) Lees meer…

NEDERLAND ALS VOORBEELD

“In Vlaanderen staan we écht achter op bijvoorbeeld Nederland”, zegt Guido Van Cauwelaert. Hij was onlangs te gast in “fietsstad” Houten. Je vindt een fotoverslag van zijn bezoek op picasaweb. Houten heeft een uniek verkeerssysteem waarbij rustige en veilige woonwijken voorop staan. Al het autoverkeer gaat via een rondweg van 14 km lang. Door dit systeem is in de woonwijken slechts bestemmingsverkeer aanwezig. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de routes dwars door Houten. Vanuit de woonwijken lopen directe fiets- en voetpaden naar de hoofdroute naar het centrum. Scholen zijn gesitueerd langs de fietspaden. Waar deze fietspaden kruisen met autoverkeer hebben fietsers voorrang.

Bij de werken voor het heraanleggen van de stationsomgeving Ternat is er ook een fietstunnel onder de Assesteenweg voorzien, die aansluit op de fietsroute van het Kapelleveld.

MEER OVER VERKEERSPLATFORMS

Op de website van de organisatie wordt het initiatief als volgt omschreven: Een verkeersplatform (VP) is een groep mensen (believers) die werkt aan meer verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit in de gemeente. Het platform is onafhankelijk en betrekt 4 invalshoeken (lokale actoren) voor samenwerking en overleg op het middenveld: verenigingen, scholen, burgers en instanties. Haar voornaamste kracht is het overzien en coördineren van acties die het draagvlak versterken voor een ander verkeersgedrag. De prioriteiten zijn gericht op lokale uitdagingen en worden gemeenschappelijk vastgesteld door de partners.

De methodiek van lokale VP’s draagt bij tot een mentaliteitsverandering en ander gedrag van alle weggebruikers, de sterke en de zwakke, en kiest voor een proactieve benadering die nodig is om effectief vooruitgang te boeken in de resultaten van verkeersveiligheid. Een VP appelleert de maatschappelijke verantwoordelijkheid van heel de gemeenschap. Wat mogelijk is bij de preventie van arbeidsongevallen in de industrie, wordt vertaald naar verkeersveiligheid in de gemeente: weggebruikers die zorg dragen voor elkaar, anticiperen op risico’s en die de eigen vaardigheden niet overschatten. Die praktijk gangbaar maken is de agenda van lokale VP’s.

Goed en wel actief zijn de VP’s in Opwijk (Amigo), Halle, Londerzeel (Levelo), de luchthavenregio (Veilig Mobiel), Affligem (Plavei), Grimbergen, Zemst, Heist-op-den-Berg, Dilbeek, Ternat en Lebbeke. In de wachtkamer noteren we nieuwe vragen uit Overijse, Glabbeek, Houthulst, Brasschaat, Schoten en Merksem.

BURGERS : Op 25 oktober 2010 om 14u44, zei Albert Bettens in Het Nieuwsblad: Na 3 jaar en tientallen klachten over de ondertussen duizenden overtredingen tegen de Zone 50 in onze Fossebaan te Wambeek, deelgemeente van Ternat, gaat men er zich eens mee bemoeien op de gemeente. Het zal weer een kaartersclubje worden zoals de samenkomst ivm de spoorbrug aan de Nieuwbaan, waar met niets van de bewoners rekening werd gehouden en waar een paar enkelingen van de gemeente gewoon hun wil doordrijven. Cinema wordt gespeeld op een wit doek mijne heren, niet ten koste van de inwoners die constant aan gevaar en overlast worden blootgesteld.Maar ja, het duurt nog maar drie jaar en de verkiezingen beginnen te naderen niewaar
(Albert Bettens is inwoner van de Fossebaan en reageert regelmatig op het verkeersbeleid van Ternat, zie ook

take down
the paywall
steun ons nu!