De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van kwaad naar erger met De Lijn

Van kwaad naar erger met De Lijn

donderdag 11 mei 2023 11:19
Spread the love

Van kwaad naar erger met De Lijn

Het percentage geschrapte busritten bij De Lijn steeg in 2022 van 1,28 tot 2,74 procent. In absolute cijfers nam het aantal toe van 131.020 tot 274.671 ritten waar reizigers tevergeefs op hun bus stonden te wachten. Van de ritten die wel gereden daalde de stiptheid – binnen het interval van minder dan 2’ te vroeg en minder dan 5’ te laat – in 2022 van 76,85 tot 75,73 procent. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Lydia Peeters op een schriftelijke vraag van Thijs Verbeurgt (Vooruit). De Lijn is hoe langer hoe minder een betrouwbare partner om zich te verplaatsen en dat is dramatisch voor het streven van het openbaar vervoer om een alternatief te bieden voor het autoverkeer dat zoals bekend een bijzonder hoge maatschappelijke tol eist aan verkeersslachtoffers, vroegtijdige overlijdens door luchtvervuiling en geluidsoverlast, bijdrage tot klimaatopwarming, stress door onveiligheid, aantasting van de leefkwaliteit van buurten, inname publieke ruimte enzovoort.

Het percentage geschrapte busritten in Vlaanderen is het hoogst in de vervoersregio’s Waasland (5,30 procent), Antwerpen (4,56 procent) en Leuven (3,50 procent). Hoofdoorzaak voor het schrappen van ritten is het tekort aan chauffeurs. De Lijn is momenteel op zoek naar zo’n 600 chauffeurs. Om meer geïnteresseerden aan te trekken is het nodig om de loon- en arbeidsvoorwaarden drastisch te verbeteren. De aanpak van de agressie op de bussen is een vicieuze cirkel: als het aantal geschrapte ritten vermindert en de stiptheid verbetert zal ongetwijfeld ook de agressie verminderen. Ook de stakingen vormen in bepaalde vervoersregio’s een belangrijke oorzaak voor het schrappen van ritten. In Limburg was dit in 2022 goed voor 1,15 procent van de schrappingen , in de Vlaamse Rand 1,13 procent. Ook hier moet de directie alerter zijn voor de noden van het personeel. Om de stiptheid te verbeteren moet het Agentschap Wegen en Verkeer veel meer werk maken van busbanen!
Luc Vanheerentals
Auteur van ‘Leven zonder auto’ en ‘Fifty Ways to Leave Your Car’.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!