De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitzendingen door Derden gestopt nog geen waardige opvolger!

Uitzendingen door Derden gestopt nog geen waardige opvolger!

maandag 26 september 2016 18:30
Spread the love

Ik mis nog geregeld de Uitzendingen door Derden op de VRT, niet alleen op de radio maar ook op de TV, maar ik was vooral de laatste jaren (terug) een regelmatig luisteraar naar die programma’s, ik mis dus niet alleen de stemmen van Frank Stappaerts en Karel Van Dinter (de Humanisten), bv. maar ook de stem van bv. Goedele Miseur (Braambos, radio), Betty de Leeuw (de joodse omroep), en de stemmen van de Orthodoxe uitzendingen, bv.!

Deze uitzendingen waren dikwijls bijzonder interessant voor wie levensbeschouwelijk geïnteresseerd was, bv., je leerde regelmatig wat interessants bij; niet alleen op levensbeschouwelijk vlak maar ook geschiedkundig, bv. en het gemiddelde van een interview ging dikwijls de gewone filosofische en/of theologische oppervlakkigheid voorbij want er mocht wat dieper op een kwestie ingegaan worden dan in een interview voor het programma ‘Joos’, bv. alhoewel ‘Joos’ dikwijls ook goede interviews deed, waren bv. die van de Humanisten geregeld breder, versta diepgaander, ik denk dat de kwestie ‘tijd’ mogelijk voor hen minder een rol speelde!

Maar recentelijk moest de VRT de uitzendingen door derden stopzetten en men kondigde wel een vervanger aan maar, in feite, is tot op heden geen degelijke opvolger gevonden (ik spreek hier over analoge media, niet internet, een mens wil niet steeds met dat internet bezig zijn) maar er is heden wel een programma dat de levensbeschouwelijke leemte op de VRT toch wat opvult, nml. ‘Wanderlust’ een  programma dat denkers ‘of some renown’ tot in de huiskamer brengt gepresenteerd door Alicja Gescinska (1981), een doctor in de Filosofie gepromoveerd aan de universiteit Gent, die in dit programma niet als interviewster wenst te fungeren maar eerder de geïnterviewde aan het woord wenst te laten middels zijn/haar dagelijkse praktijk! De eerste in de rij was de Brits conservatieve filosoof Roger Scruton en daarna volgde nog de Britse klassiek beeldhouwer Alexander Stoddard (deze uitzending met hem heb ik niet kunnen uitkijken), Connie Palmen en laatst nu Raymond Tallis, deze studeerde Geneeskunde aan de universiteit van Oxford en specialiseerde zich in de Geriatrie en ging in 2006 met pensioen en schrijft sindsdien gedichten en boeken die kunnen gaan over o.a. filosofie, natuur, cultuur!

Alhoewel ik dus een programma als ‘Wanderlust’ zéker niet afkeur én eerder aanmoedig, vind ik wat het levensbeschouwelijke  betreft de VRT tot op heden nog wat te kort schiet, maar ik heb begrip voor het feit dat ‘t (helaas!) nog maar vroeg dag is, toch zou ik toejuichen dat er terug minstens één programma is op VRT (radio en/of TV, dus) dat niet alleen aandacht besteed aan nationaal en internationaal zéér bekende denkers, en die zowat opvoert als intellectuele eenakters doch ook onze denkers (ik bedoel dan vooral Vlaamse; en/of Belgische, Nederlandse) weer wat meer aan het woord laat, liefst in een democratisch proces zoals het interview, bv. en, nee, ‘t hoeven niet alleen de bekende(re) denkers te zijn (zoals Etienne Vermeersch, bv.) maar ‘t mogen ook de minder gekende zijn, zoals schooldirecteurs, museumdirecteurs, onderwijzers, bv. m.a.w. ‘t moeten niet echt dé Bekende beroepsdenkers zijn, maar ‘t mag ook iemand zijn die bv. leraar is én daarbij protestants gevormd is en binnen dat protestantisme, zijn belangrijkste manier van denken vindt, bv.!

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!