De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Twee meisjes op het strand.

Twee meisjes op het strand.

maandag 4 september 2017 14:22
Spread the love
Belgen die binnen een straal van 100 km wonen van een kerncentrale, alle Belgen dus, zullen vanaf de lente van 2018 jodiumtabletten kunnen halen bij hun apotheker. Zo belooft Maggie De Block (O-VLD) alvast sinds 2014. Telkens wordt deze datum als een hete aardappel voor het ultieme incident vooruitgeschoven. Die pillen moeten de schildklier beschermen tegen radioactief jodium dat vrijkomt bij een kernramp en schildklierkanker voorkomen. Maar wordt hier niet aan window dressing gedaan als het om de veiligheid en gezondheid van de burger gaat? Welk is de echte agenda achter deze bezorgdheid?

Twee meisjes op het strand

Op het noordzeestrand van Gravelines, net over de grens met Frankrijk, in de buurt van De Panne staat de op één na grootste kerncentrale van Europa, het tweede grootste nucleaire complex ter wereld. Het Centre nucléaire de production d’électricité de Gravelines, uitgebaat door EDF. Eigenlijk zijn het zes centrales … je weet wel, zoals Doel 1, Doel 2, 3, …

Bij een ernstig accident in deze centrale van bijvoorbeeld niveau 5 op de INES schaal (de International Nuclear and Radiological Event Scale kent 7 niveau’s) en de overheersende Westenwind in deze regio, zou zeer snel de hele Belgische kust in beeld komen. Op topdagen bezoeken meer dan 600.000 mensen onze kuststrook. Bij een gebeurlijk ongeval heb je dan maar best je jodiumpillen bij de hand en niet in je mecijnkastje thuis. Op enkele uren tijd kan de fall-out, de nucleaire (kern-)neerslag, immers de hele kust en bijhorend hinterland verzieken. Het moesten zomaar je eigen dochters zijn, die niets vermoedend op het strand liggen te genieten van het zomerse zonnetje.

Maar zelf als je meisjes plichtsgetrouw hun jodiumpilletjes op het strand meesleuren – wie kan dat nu vergeten – moeten ze deze tijdig inslikken. Immers duurt het 4 tot 6 uur eer de maximale verzadiging door dat jodium de schildklier gaat beschermen tegen zijn bestraalde variant uit het geaccidenteerde stralingsmilieu. Een doorslaggevend argument om steeds en altijd je jodiumpillen bij de hand te houden. Dat bij een ernstig ongeval in Gravelines de nucleaire besmetting binnen een oogwenk de Belgische stranden bereikt, is daartegenover een pittig detail. Toch als de uitbater van deze centrales de overheid tijdig verwittigd en er geen tijd verloren gaat. Als je meisjes zich maar veilig voelen ondertussen.

Je zoethouder bij stralende dagen

Heb je de meisjes met hun grootmoeder naar het strand gestuurd, mogen deze geen hoge verwachtingen koesteren van jodiumtabletten. Het beschermend effect van de preventieve opname van stabiel jodium wordt met het ouder worden immers rechtevenredig beperkt. Boven de 40 jaar wordt zelf afgeraden de wondertabletten te slikken. De voordelen wegen niet op tegen de mogelijke nadelen en gevaren. De schare gepensioeneerde kustverblijvers en aangespoelden zijn bij deze gewaarschuwd. Ook zwangere vrouwen en zij die borstvoeding geven zijn best voorzichtig. Zij kunnen de aanwezige arts op het strand raadplegen welke dosis in hun situatie nog verantwoord is.

Jammer genoeg bieden jodiumtabletten geen bescherming tegen andere radioactieve stoffen die door het lichaam kunnen opgenomen worden, zoals cesium of strontium. Daarvoor bestaan geen preventieve geneesmiddelen. U kunt u er zich enkel tegen beschermen door tijdig te schuilen en te voorkomen dat de binnenlucht besmet raakt. Het gevecht om de strandcabines en het vermijden van de ellenlange files naar het binnenland wordt zo de kernopdracht in de chaos van een nucleaire ramp voor je meisjes. Dat na de sluiting van de kazerne van de civiele bescherming in Jabbeke door Jan Jambon (N-VA) uw oogappels zijn overgeleverd aan het recht van de sterkste, past perfect in het concept van de kansenmaatschappij. Maggie De Block (O-VLD) zal dan weer u en uw naasten beschermen door het verdelen van de tabletjes. Het gevoel van veiligheid is gevoed en het open houden van gevaarlijke kerncentrales blijft gegarandeerd. U krijgt een zoethouder en de kernenergielobby zijn zin. Aandeelhouders van de energieproducenten en pharma-industrie wrijven zich in de handen.

take down
the paywall
steun ons nu!