De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tsjernobylherdenking met debat tegen kernenergie op 23/4

Tsjernobylherdenking met debat tegen kernenergie op 23/4

dinsdag 26 april 2011 15:48
Spread the love

De Tsjernobylherdenking en debat kernenergie op zaterdag 23 april was een initiatief van “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” in samenwerking met “Friends of the Earth”.
Over de 60 toehoorders kwamen af om te luisteren naar de 8 sprekers vooraan. Een mengeling van oud gedienden uit de eerste strijd tegen kernenergie en jonge dynamische krachten. De avond was bedoeld om hoogwaardige informatie te geven en de activisten met betere argumenten te wapenen. Alles werd vertaald in de twee richten van het Nederlands naar het Frans en omgekeerd.
Opvallende getuigenissen:
Professor  Nik Van Larebeke legt uit dat chronische blootstelling aan lage dosissen radioactiviteit hele hoge schade toebrengt en dat een bijkomende straling ter grootte orde van de natuurlijke achtergrondstraling de kans op ontstaan van kanker met 64 vermenigvuldigt. Blijkt ook uit getuigenissen dat de cijfers over de gevolgen van Tsjernobyl zo sterk uiteenlopen omdat men de oorspronkelijke referentiewaarde niet kent. Katrien laat beelden zien van de duizenden Tsjernobyl-kinderen die in Cuba opgevangen worden. Nu nog steeds. Want nog steeds worden nieuw geboren jongeren zwaar besmet. Op zich een afdoend antwoord op de minimalisatie van de cijfers. Eloi Glorieux van Greenpeace zegt dat als Fukushima in Doel zou gebeuren dat de steden Antwerpen, Bergen Op Zoom, Breda, Lier, Sint Niklaas zouden ontruimd moeten worden, om over de chemische industrie in dit gebied nog niet te spreken. Stel je voor! Cristian Steffens  zegt dat als je over “risico” spreekt dat je dan de  kans dat het gebeurt moet vermenigvuldigen met de grootte orde van de schade. Voor kernenergie valt dit buiten het aanvaardbare. Verder wijdt hij uit dat kernenergie géén oplossing is voor het klimaatprobleem. Wereldwijd is het nucleaire slechts 3 % van de energievoorziening. Kernenergie kan ook enkel dienen ter vervanging van andere vormen van elektriciteitsproductie , niet ter vervanging van de nood aan brandstoffen in andere toepassingen. Er staat meer dan genoeg nieuwe productiecapaciteit voor elektriciteit in de steigers om de kerncentrales volgens plan te sluiten. Meer nog, volgens statistieken in vergelijking met de buurlanden zou België 40% op elektriciteit kunnen besparen zonder aan comfort te verliezen. Die weg op gaan maakt alle kerncentrales overbodig. Tenslotte was er enorm belangstelling voor Tom De Meester over de overdracht van geld van de huishoudens naar de grote multinationals via de omweg van groene stroomcertificaten.
Een rijk debat met veel argumenten om door te geven.

Rond dezelfde tijd onderbrak Comac, de jongerenorganisatie van de de PVDA, haar tweedaags congres om een korte betoging met 200 jongeren  te houden voor de Japanse ambassade: “energievoorziening is te belangrijk om het in de handen van de privé te laten. De risico’s van kernenergie zijn zodanig dat het onverantwoord is dit in handen van de privé te laten.

De betoging op zondag 24 april was een initiatief van “Klimaat en Sociale Rechtvaardigheid” in samenwerking met “Friends of the Earth” en “Uilekot” uit Herzele. Heel wat andere organisaties sloten aan en ondersteunden met de ondertekening van de oproep:

KERNENERGIE, GEDAAN ERMEE

Na Three Mile Island et Tsjernobyl toont de Fukushima-ramp overduidelijk dat de kernenergie-industrie de veiligheid van de mensen bedreigt en met de toekomst van het leven op deze planeet speelt.

WIJ EISEN :

– het uitstappen uit de kernenergie, simpelweg, zo snel als mogelijk en ten minste zo snel als de huidige wet voorziet ;

– het democratisch uitwerken van een sociaal rechtvaardig en ecolo-gisch verantwoord overgangsplan naar een economie die enkel steunt op hernieuwbare energie.

GDF-SUEZ EN ELECTRABEL MOETEN DE FACTUUR BETALEN

Wij eisen een maximale belasting op de nucleaire rente, waarmee de overgang naar hernieuwbare energie gefinancierd zal worden.

take down
the paywall
steun ons nu!