De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Terwijl de crisis woedt…
Tijdingen oostende -

Terwijl de crisis woedt…

dinsdag 21 augustus 2012 20:40
Spread the love

De media oogsten goed geld met schandalen en pseudonieuws. Ze trekken zelfs de democratie scheef. De echte oorzaken van de crisis worden verdoezeld en een soort steun aan het establishment onderlijnd.
In de marge de zaak Vangheluwe. Men gaat eraan voorbij dat het Roomse systeem zwaar gefaald heeft door die man tot bisschop te benoemen. In de Roomse Kerk overheerst de ultra conservatieve lijn. Dit komt ook tot uiting in de Vatileaks. Maar de goegemeente is er gerust in. Het daverende neoliberalisme hecht nu zoals steeds alleen belang aan het hier en nu en dan nog zoveel mogelijk geld en macht in het hier en nu.
Het grotere perspectief verdwijnt naar de achtergrond, samen met de daarbijhorende waarden. Bezit en macht (en carrière) overheersen.
De moeilijke zoektocht naar de betekenis van het menszijn en het samenleven wordt beschamende bijzaak. We zullen daar wellicht een prijs voor betalen. De diepere betekenis van het leven daalt in waarde.
Hogere idealen als Vrede en Rechtvaardigheid worden weggespoeld door macht en geld.
Wat betekent het om mens te zijn? Een zo hoog mogelijke positie bekleden en over zoveel mogelijk geld te beschikken, zoveel mogelijk faam en eer?
Of mogen we niet hopen op de echte kwaliteiten van mens zijn.
Het is typerend dat een emancipatiebeweging als de Vlaamse beweging dreigt onder te lopen in een neoliberaal concept. Met een zo hoog mogelijke ‘rat race’. Terwijl de armoede ook bij ons voortdurend toeneemt. Kan men nog mensen vinden die leven en bezit inzetten voor meer gelijkheid en meer voor allen?
Wij kunnen individueel zo weinig doen, maar een goede maatstaf zou zoch zijn: hoeveel zetten wij in voor die eertijds nobele doelstellingen?
Ook voor christenen is het doel echt naastenliefde concreet te maken. De opkomst van het protest tegen de vervroegde vrijlating van mevrouw Martin is een negatief signaal. Zowel christenen als humanisten kunnen zich samen inzetten voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. Zelfs al zou het ons wat mogen kosten, onze job goed doen is al iets, maar een breder perspectief is noodzakelijk. De baken en de bezitters hebben ons in de crisis gebracht maar overal moeten de gewone werkende mensen dat nu betalen.
Inzet betekent meer dan dagdagelijks goed leven. Dat mogen wij beseffen.

take down
the paywall
steun ons nu!