De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tegenbewegen

Tegenbewegen

zondag 17 juli 2011 10:41
Spread the love

Ik ben professor Steven de Batselier niet, wiens titel men desgewenst kan ontnemen.  Noch ben ik Bob Vansant, wiens column men kan stopzetten in het Nieuwsblad.  (We willen ernstig zijn maar ‘t moet plezant blijven.)  Ik ben maar gewoon wie ik ben.  Een invalide vrouw met een inkomen iets hoger dan het bestaansminimum (voor België 8% onder de armoedegrens), op een leeftijd die haar in staat stelt terug te blikken, het oog gericht op de toekomst.  Verleden, heden, toekomst en een kettingreactie die moet keren.  Soms volstaat 1 enkele handeling om zoiets tot stand te brengen.  Deze ene handeling is de start van een nieuwe kettingreactie, die hopelijk dingen ten goede keert.  Niets is voor altijd.  Maar wat verloren gaat, blijft verloren, voorgoed.

Irene Khan, secretaris-generaal AI, Een ongehoorde waarheid, Armoede en mensenrechten
Jeanne Devos, Denken en doen, Een leven in spiritualiteit
Luk Van Krunkelsven
Het transitiehandboek, Rob Hopkins
Diverse auteurs en boeken van de tegenbeweging

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!