De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Technologie in dienst van wie, om wat te doen?

Technologie in dienst van wie, om wat te doen?

zaterdag 25 januari 2014 16:27
Spread the love

“We beginnen pas te bevroeden wat nieuwe technologie teweegbrengt”, schrijft Bart Sturtewagen. “We staan voor een nieuwe, fantastische wereld, maar wat met de steeds groter wordende groep mensen die er geen plaats in heeft?”, vraagt hij zich af. (DS 24 januari 2014) In 1867 beschreef Karl Marx in Het Kapitaal waar hier juist het schoentje knelt: “De machine als zodanig verkort de arbeidstijd, het kapitalistisch gebruik verlengt de arbeidsdag. De machine als zodanig verlicht de arbeid, maar het kapitalistisch gebruik verhoogt de intensiteit van de arbeid. De machine als zodanig is een overwinning van de mens op de natuurkrachten, maar het kapitalistisch gebruik onderwerpt de mens aan de machine. De machine als zodanig vergroot de rijkdom van de producenten, maar het kapitalistisch gebruik verpaupert hen.” Wanneer de machines en de technologie ten dienste staan van de kapitalistische drang naar de maximale winst, dan gaat er geen plaats zijn voor de steeds groter wordende groep van mensen. Wanneer ze echter ten dienste staan van de mens, dan zal voor alle mensen de technologie de arbeidsdag verkorten, de arbeid verlichten, de economie duurzamer maken en de armoede uitroeien.

take down
the paywall
steun ons nu!