De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Swissair verantwoordelijk voor het faillissement van Sabena, maar mocht zijn gang gaan van Belgische Staat

Swissair verantwoordelijk voor het faillissement van Sabena, maar mocht zijn gang gaan van Belgische Staat

maandag 31 januari 2011 17:28
Spread the love

Door zijn verbintenissen uit de akkoorden van januari 2001, de akkoorden uit het Shareholders Agreement en het zogenaamde hotelakkoord (2 augustus 2001) niet na te leven, zijn SAIRGroup en SAIRLines verantwoordelijk voor het faillissement van Sabena, dat heeft het Brusselse Hof van Beroep in arrest van 27 januari 2011 beslist.

In het hotelakkoord was ondermeer bepaald dat Swissair 258 miljoen euro in Sabena zou investeren en negen Airbusvliegtuigen type A319 zou overnemen zonder kosten voor Sabena. (9 Airbussen A 319)

Volgend op dit arrest, verklaart toenmalig voogdijminister, Rik Daems dat de regering destijds de juiste beslissingen heeft genomen.

Het Hof van Beroep heeft zich in deze zaak echter niet uitgesproken over de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat voor het faillissement van Sabena.

Uit het arrest is wel op te maken dat de Belgische Staat reeds lang voor 1 oktober 2001 ( aanvraag gerechtelijk akkoord door Swissair) op de hoogte was dat SAIRGroup en SAIRLines hun verbintenissen niet zouden naleven.

Zo werpt het Hof van Beroep op dat: ‘Dès le 19 février 2001, SAirGroup faisait déjà part au Premier ministre belge « qu’eu égard aux circonstances financières actuelles et à la lumière de discussions récentes avec ses banques, elle n’a pas et n’a jamais eu l’intention de contribuer aux difficultés financières de Sabena » ‘en dat : Le 3 avril 2001, Mario Corti reconnaissait que SAirGroup n’était pas « à même de fournir des fonds supplémentaires à Sabena ou d’acquérir des activités connexes à la navigation aérienne »’.

Bovendien hebben werknemers(vertegenwoordigers) de Belgische Staat meermaals gewezen op de onrustwekkende houding van Swissair, zowel betreffende beloofde investeringen als betreffende de leegzuigtactiek die ze toepasten. Gezien er geen reactie kwam op de waarschuwingen van het personeel hebben een aantal van hen in oktober 2001 , dus voor het faillissement klacht neer gelegd met burgerlijke partijstelling inzake frauduleus onvermogen /faillissement.

De beslissing van het Hof van Beroep versterkt de stelling van het personeel.

Toen de piloten acties voerden om deze situatie aan te klagen, werden ze als misdadigers bestempeld.

De Belgische Staat is medeverantwoordelijk voor het faillissement van Sabena. Ze heeft minstens oogluikend toegestaan dat Swissair Sabena in de dieperik gooide.

En laten we hierbij vooral niet vergeten dat de eerste slachtoffers van het faillissement de duizenden werknemers van Sabena, de Sabeniens zijn.

Zij zijn hun vaste job kwijtgeraakt.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!